Badanie właściwości fizycznych materiałów biologicznych. Zaawansowane metody analizy danych

Badanie właściwości fizycznych materiałów biologicznych. Zaawansowane metody analizy danych

Oferujemy:

 • Badanie właściwości fizycznych materiałów biologicznych w tym techniki zaawansowane z zastosowaniem metod spektroskopowych i nanoindentacyjnych
 • Zaawansowane metody analizy danych w tym metody eksploracyjne, bootstrapowe, data mining

Doświadczenie zespołu

 • mikroskopia,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnału,
 • spektroskopia (ramanowska, ATR-FTIR),
 • projektowanie stanowisk badawczych,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnału,
 • zaawansowane metody analizy danych w przemyśle (samochodowym i przetwórczym) oraz medycynie,

Osoba kontaktowa:

dr hab.inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr,
e-mail: jerzy.detyna@pwr.edu.pl, tel. (71) 320-34-96

Doświadczenie zespołu

Osoba kontaktowa:

dr hab.inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr, e-mail: jerzy.detyna@pwr.edu.pl,
tel. (71) 320-34-96

Realizowane obecnie Projekty:

 • WROVASC, zadanie 20: Zastosowanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni do protekcji elementów morfotycznych krwi w systemach pozaustrojowego obiegu krwi oraz przechowalnictwie preparatów krwiopochodnych (kierownik: prof. Małgorzata Komorowska); Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013; termin przedłużony

Zrealizowane Projekty:

 • Analiza pracy dwuśmigłowej minisiłowni wiatrowej (kierownik: prof. Leszek Romański, UP we Wrocławiu);  źródło finansowania: NCBiR; lata: 2012-2014
 • Taksonomiczna metoda analizy obrazów mammograficznych w diagnostyce raka piersi (wspólnie z UMed we Wrocławiu); źródło finansowania: NCN; lata: 2010-2013
 • Modelowanie właściwości mechanicznych źdźbeł zbóż w aspekcie wykorzystania regulatorów wzrostu na przykładzie, pszenicy (wspólnie z UP we Wrocławiu); źródło finansowania: NCN; lata: 2010-2013
 • Maksimum entropii jako teoretyczne kryterium statystycznego opisu separacji materii granulowanej; źródło finansowania: MNiSzW; lata: 2006-2007
 • Badania obciążeń roboczych zespołu czyszczącego w kombajnie zbożowym pracującym na pochyłości; źródło finansowania: KBN; lata: 2005-2007
 • Wpływ geometrii sita daszkowego na efektywność czyszczenia w kombajnie zbożowym w aspekcie dostosowania do terenów nachylonych; źródło finansowania: KBN; lata: 2003-2005

Nagrody:

 • Dr hab.inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr: 2-krotna nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego za osiągnięcia naukowe (2002 i 2007 rok); nagroda Rektora PWr za osiągnięcia naukowe i organizacyjne (2007 rok); Wyróżnienie w konkursie „Eureka” za opatentowany wynalazek – konstrukcję sita walcowego o równomiernym obciążeniu (2001 rok); Wyróżnienie NOT za wynalazek roku – konstrukcję sita daszkowego (2005 roku); Wyróżnienie rozprawy doktorskiej (2000 rok)
 • Mgr inż. Barbara Kmiecik: Nagroda JM rektora za rok akademicki  2014/2015 za osiągnięcia naukowe
 •  Mgr inż. Barbara Kmiecik: III miejsce w konkursie plakatowym, OPTO2015 Conference, 27-30 Maj 2015, Wrocław
 • Mgr inż. Katarzyna Niemczyk: Stypendium Talent 2007-2008; Laureatka Stypendium Matematycznego; Wrocław, 2007
 • Mgr inż. Katarzyna Niemczyk: I miejsce w konkursie plakatowym, Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego – ITLiMS, Jachranka 2016

Patenty/zgłoszenia patentowe :

 • Wzór użytkowy: W-113583 – stanowisko do badania obciążeń roboczych zespołu separującego
 • Patent: P-183072 – konstrukcja sita walcowego o równomiernej separacji materii granulowanej
 • Patent: P-3227256 – konstrukcja sita daszkowego

Współpraca z Przemysłem:

 • AgriData – współpraca w zakresie opracowania systemów do inteligentnej aplikacji regulatorów wzrostu roślin
 • Strabag – Mineral Polska – ocena przydatności materiału melafirowego i bazaltowego dla produkcji włókien; modelowanie właściwości mechanicznych materiałów granulowanych
 • IT-Med – opracowanie metod oceny jakości usług medycznych; współpraca przy organizacji klastra medycznego.
 • AgroRego Nowa Ruda – współpraca w zakresie organizacji klastra „Wałbrzyskie Surowce”
 • Smart Technology Research Centre – Bournemouth University – analiza danych biomedycznych
 • Philips Research Eindhoven – ocena właściwości biomechanicznych skóry w procesie gojenia ran

Kultura eksperymentu