Badania numeryczne charakterystyk mechanicznych

Badania numeryczne charakterystyk mechanicznych

Oferujemy:

 • Badania numeryczne charakterystyk mechanicznych (rozkładów naprężeń, odkształceń i przemieszczeń) w elementach anatomicznych i układach mechanicznych

Osoba kontaktowa:
Dr inż. Jakub Słowiński, e-mail: jakub.slowinski@pwr.edu.pl,
tel.: (71) 320-47-83

Stosowane  oprogramowanie:

 • Ansys – oprogramowanie umożliwiające prowadzenie obliczeń inżynierskich przy wykorzystaniu metody elementów skończonych MES (z ang. finite element method)
 • Autodesk Inventor,
 • InVesalius,
 • MeshLab.

Aparatura:

 • Analizator widmowy HP, 2 kanały – do analizy modalnej,
 • Analizator widmowy HP o 16 kanałach wejściowych i 2 wyjściowych,
 • Zestaw młotków do generowania wymuszeń impulsowych, wzbudniki, akcelerometry,
 • Wibrometr laserowy,
 • Maszyny wytrzymałościowe MTS (jednoosiowe i dwuosiowe),
 • Cada-X -oprogramowanie do analizy modalnej,
 • HP-VEE – oprogramowanie do analizy sygnałów,
 • Wzbudniki elektrodynamiczne,
 • Czujniki przyspieszeń modalne i udarowe,
 • Czujniki prędkości,
 • Młotki modalne

Współpraca z Przemysłem/Jednostkami naukowymi:

 • Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine
 • Nobo Solutions S.A.
 • StrongFlex Polyurethane Components
 • Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Politechniki Warszawskiej
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Kultura eksperymentu