Badania dotyczące mechaniki pękania zmęczeniowego

Badania dotyczące mechaniki pękania zmęczeniowego

Oferujemy:

 • Badania dotyczące mechaniki pękania zmęczeniowego :
  • pękanie materiałów (stali, kompozytów, ceramiki i polimerów) – badania eksperymentalne i teoria wzrostu defektów,
  • kompleksowe badania kinetyki rozwoju pękania zmęczeniowego w oparciu o postanowienia normy ASTME647 oraz z wykorzystaniem autorskiego toru pomiarowego związanego z energetycznym opisem kinetyki pękania zmęczeniowego,
  • matematyczne modelowanie kinetyki rozwoju pękania zmęczeniowego
   w oparciu o zaproponowany model.
 • Badania degradacji materiałów i konstrukcji – procesu degradacji mikrostruktury w długo użytkowanych stalach (przemysł samochodowy, lotnictwo, górnictwo) obejmujące:
  • przewidywanie okresu użyteczności oraz analizę zniszczenia,
  • kompleksową analizę zagadnień degradacji mikrostrukturalnej i wytrzymałościowej obiektów długotrwale eksploatowanych,
  • pełny zakres badań materiałowych (mikroskopia świetlna, skaningowa mikroskopia elektronowa) oraz wytrzymałościowych w zakresie prognozy i diagnostyki materiałów (tj. statyczna próba rozciągania, badania udarowe, niskocyklowe i wysokocyklowe badania zmęczeniowe – jednoosiowe, wieloosiowe, propagacja pękania zmęczeniowego w pełnym zakresie prędkości pękania, odporność na pękanie KIC, JIC, CTOD).

Osoba kontaktowa:
Dr inż. Grzegorz Lesiuk,
e-mail: grzegorz.lesiuk@pwr.edu.pl,
tel.: (71) 320-39-19

Stosowane  oprogramowanie:

 • Ansys – oprogramowanie umożliwiające prowadzenie obliczeń inżynierskich przy wykorzystaniu metody elementów skończonych MES (z ang. finite element method)
 • Matlab – oprogramowanie inżynierskie umożliwiające prowadzenie analiz numerycznych oraz obliczeń macierzowych wraz z ich wizualizacją w przyjaznym interaktywnym środowisku
 • Scilab – wolnodostępny odpowiednik środowiska Matlab
 • Franc 2D/3D – oprogramowanie wykorzystywane do symulacji propagacji szczeliny pęknięcia w materiale.
 • Cada-X – oprogramowanie wykorzystywane podczas przetwarzania i obrazowania wyników eksperymentalnej analizy modalnej.

Aparatura:

 • Analizator widmowy HP, 2 kanały – do analizy modalnej,
 • Analizator widmowy HP o 16 kanałach wejściowych i 2 wyjściowych,
 • Zestaw młotków do generowania wymuszeń impulsowych, wzbudniki, akcelerometry,
 • Wibrometr laserowy,
 • Maszyny wytrzymałościowe MTS (jednoosiowe i dwuosiowe),
 • Cada-X -oprogramowanie do analizy modalnej,
 • HP-VEE – oprogramowanie do analizy sygnałów,
 • Wzbudniki elektrodynamiczne,
 • Czujniki przyspieszeń modalne i udarowe,
 • Czujniki prędkości,
 • Matlab – oprogramowanie do analizy sygnałów i sterowania eksperymentem,
 • Młotki modalne

Współpraca z Przemysłem/Jednostkami naukowymi:

 • Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine
 • Nobo Solutions S.A.
 • StrongFlex Polyurethane Components
 • Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Politechniki Warszawskiej
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Kultura eksperymentu