Seminarium 31 stycznia 2024

Na ostatnim w Semestrze Zimowym 2023/2024 seminarium będziemy mieli dwie prezentacje:

 1. mgr inż. Kacper S. Surma (doktorant K-58), przedstawi Postęp prac nad doktoratem oraz podsumowanie badań w ramach projektu dla doktorantów
 2. dr inż. Wojciech Myszka powie (jako „zapchajdziura”) parę słów na temat historii oraz przyszłości naszych (instytutowych i katedralnych) stron WWW.

Drugi temat wymaga kilku słów wyjaśnienia:

 • serwis w obecnej postaci funkcjonuje już od 10 lat…
 • ostatnimi czasy przeżywa „trudne dni”,
 • trzeba było coś z tym zrobić.

I o tym będzie mowa.

Mimo wszystko zapraszamy!

Obrona pracy doktorskiej Jolanty Szczurek

W imieniu przewodniczącego Komisji Doktorskiej uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jolanty Szczurek zatytułowanej

Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

Promotorami są:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta — pierwszy promotor
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Simka (Politechnika Śląska) — drugi promotor
 • dr inż. Justyna Krzak — promotor pomocniczy

Recenzentami są:

 1. dr hab. Łukasz John, prof. uczelni (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
 2. dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni (Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
 3. prof. dr hab. inż. Marian Szczerek (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji)

Z opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie https://wm.pwr.edu.pl/o-wydziale/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora/obrony, jak również w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

Seminarium 24 stycznia 2024

Najbliższe seminarium poświęcone będzie dwu tematom:

 1. Najpierw Pan mgr inż. Michał Biały, omówi rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry: Badania aplikacyjne właściwości termo-reologicznych masywnych szkieł metalicznych na bazie cyrkonu pod kątem możliwości przetwarzania termoplastycznego.
 2. W kolejnym punkcie dr inż. Wojciech Myszka przedstawi, jak co roku, 10 przełomowych technologii na rok 2024 według MIT Technology Review

Serdecznie zapraszamy

Seminarium 17 stycznia 2024

Na najbliższym seminarium zaplanowane są trzy wystąpienia:

 1. mgr inż. Adam Kowalik (doktorant, K-58), Niskoenergetyczna stabilizacja warstw submikronowych nanoszonych z fazy ciekłej metodą ultradźwiękowej atomizacji.
 2. Kayode Olaleye, Analysis and influence of aramid/epoxy composite backing on impulse loads reinforced with the top layer of a spatial structure, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry,
 3. mgr inż. Szymon Dziuba (doktorant, K-58), Wpływ medium retardacyjnego na przebieg procesu propagacji pękania metalowych elementów wytwarzanych metodami przyrostowymi, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.

Zapraszamy

Seminarium 10 stycznia 2024

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym seminarium będzie bardzo pracowite. Przewidziane są trzy wystąpienia:

 1. Pani mgr inż. Adrianna Cieślak przedstawi założenia swojej pracy doktorskiej: Badania nad platformą lab-on-chip wspomaganą matrycą hydrożelową do zastosowań w inżynierii komórkowej i w badaniach nad terapią fotodynamiczną.
 2. mgr inż. Paweł Zielonka,  przedstawi rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry: Analiza degradacji zmęczeniowej struktur polimerowych zbrojonych włóknem ciągłym z wykorzystaniem nanorurek węglowych
 3. Pani mgr inż. Anna Wybraniec, Ocena porównawcza integralności strukturalnej implantów rekonstrukcyjnych kości żuchwy, w oparciu o implanty standardowe płytkowe i półotwarte z implantami uzyskanymi techniką przyrostową, stosowanymi do przywrócenia ciągłości odkształceń układu stomatognatycznego, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.

Serdecznie zapraszamy