Sukces naszych dwu pracowników

Tuż przed Świętami możemy pochwalić się dwiema dobrymi informacjami dotyczącymi pracowników naszej Katedry

  1. dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk i dr hab. inż. Mariusz Hasiak zostali członkami Academii Professorum Iuniorum.
  2. dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, został powołany na członka Komisji Mechaniki i Budownictwa oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Academia Professorum Iuniorum została powołana 27 października przez rektora prof. Arkadiusza Wójsa i stanowi jeden z kluczowych elementów działań naszej uczelni w promowaniu doskonałości naukowej.

Jej głównym zadaniem jest wyłonienie i wspieranie w rozwoju grupy wybitnych, młodych, samodzielnych pracowników naukowców reprezentujących różne dyscypliny i budujących zespoły naukowe lub podejmujących nową tematykę badawczą.

Poniżej kopia listu informującego o powołaniu prof. Grzegorza Lesiuka na członka Komisji.

Identyfikacja i ocena właściwości mechanicznych ścian aorty w wyniku rozwoju patologii

Tematem zbliżającego się seminarium będzie

Identyfikacja i ocena właściwości mechanicznych ścian aorty w wyniku rozwoju patologii

Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad koncepcją rozprawy habilitacyjnej dr inż. Magdaeny Kobielarz.

Zapraszamy wszystkich do udziału w dyskusji.

Ponieważ będzie to ostatnie spotkanie seminarium w tym roku życzymy wszystkim Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

Co zrobić ze sztuczną inteligencją?

Ten pasek ma już ponad rok, ale właściwie nic się nie zmieniło: wszyscy zapatrzeni są w sztuczną inteligencję, wszyscy są pełni obaw, chcą ją implementować, ale gdzie… i po co… z jakim skutkiem…

Generalnie jest znakomita, ale najpierw trzeba ją nakarmić, później już znakomicie sobie radzi. Czy jest już twórcza? Czy ciągle odtwórcza?

Z drugiej strony kto o sobie może tak szczerze powiedzieć, że tworzy? Czyli wykonuje rzeczy zupełnie nowe nie zainspirowane czyimś stylem?

Które z badań prowadzonych na polskich uczelniach stanowią forefront badań? Co jest wart artykuł przeglądowy publikowany w czasopiśmie? Czy może on być napisany przez AI?

Od pracy dyplomowej wymaga się aby była przyzwoitą kompilacją wiedzy już istniejącej z jakimś udziałem wysiłku studenta. Czy taka praca mogłaby być napisana przez AI? Jeżeli tak — to zostają nam tylko takie dyplomy, w wyniku których powstanie coś materialnego, chyba że zagonimy AI do programowania drukarek 3D — wówczas rola studenta sprowadzi się do włączenia drukarki i oczyszczenia powstałego dzieła.

Seminarium 13 grudnia 2023

W tym tygodniu mamy dwie środy: nadzwyczajną we wtorek 12 grudnia i normalną w środę 13 grudnia.

Niestety planowane na wtorek 12 grudnia wystąpienie prof. T. Kurzynowskiego (kierownika Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji — W10/K62) zatytułowane

Badania i projekty realizowanie w Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji

musi być przesunięte na inny termin, gdyż prof. Kurzynowski ma inne obowiązki tego dnia.

  • W środę, natomiast, wysłuchamy koncepcji rozprawy habilitacyjnej dr inż. Marii Rosienkiewicz (również z katedry K-62), pod tytułem:Modele i metody wspierające innowacyjność przedsiębiorstw produkcyjnych i transformację w kierunku przedsiębiorstw przyszłości

Serdecznie zapraszamy

Zmarł prof. Jan Koch

Urodził się w 1931 roku w Kobylnicy. Tytuł magistra inżyniera otrzymał w 1956 roku, a doktora nauk technicznych w 1964 roku. W 1972 roku obronił pracę habilitacyjną, a cztery lata później został profesorem nadzwyczajnym. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1990 roku.

Był kierownikiem Zakładu Obrabiarek, Automatyzacji i Organizacji w latach 1965–2002. Piastował stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu w latach 1971–81. Był członkiem Senatu Politechniki Wrocławskiej (1981–2002), prorektorem (1985–87), dyrektorem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji (1987–93), dziekanem Wydziału Mechanicznego (1993–99).

W tym okresie miałem okazję współpracować z nim jako Pełnomocnik Dziekana do spraw Informatyzacji Wydziału. Miał, nieczęsto u innych spotykaną umiejętność cedowania obowiązków — wielokrotnie powtarzał wszystkim, że powinni się liczyć z moim zdaniem tak jak z jego (w zakresie zleconych mi zadań).

W tym okresie zbudowaliśmy podstawową infrastrukturę sieciową Wydziału.

Wspominam ten czas bardzo dobrze.

Więcej informacji o Profesorze znaleźć można na stronach Politechniki, w tekstach:

Publiczna obrona doktoratu mgr. inż. Pawła Stabli

W dniu 8 grudnia 2023 o godzinie 11:15 odbędzie się w sali 2.41 B4 publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Stabli zatytułowanej:

Experimental-numerical analysis of the mosaic pattern influence on the strength of filament-wound CFRP composite structures

Promotorami pracy są:

  • dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)
  • prof. dr hab. inż. Lothar Kroll — drugi promotor (Chemnitz University of Technology)
  • dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni — promotor pomocniczy (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)

Na recenzentów powołano:

  • dr hab. inż. Stanisława Kucielę, prof. uczelni — (Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)
  • prof. dr hab. Władimira Mitiuszewa — (Politechnika Krakowska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

Z opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie https://wm.pwr.edu.pl/o-wydziale/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora/obrony, jak również w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

Seminarium 6 grudnia 2023

Na seminarium zaplanowanym na 6 grudnia 2023 (Mikołajki!) obecne będą dwa tematy:

  1. Panowie dr. Amadeusz Łaszcz i mgr. Michał Biały będą kontynuowali temat z poprzedniego spotkania (Sztuczna inteligencja – przykłady zastosowań w badaniach własnych)
  2. Pani mgr inż. Maria Skrodzka zaprezentuje temat:

Opracowanie mukoadhezyjnych hydrożeli na bazie polimerów naturalnych do wykorzystania w systemach dostarczania substancji fotouczulającej przez błonę śluzową

Serdecznie zapraszamy