Rozwiązanie zagadnień związanych z dynamiką konstrukcji układów mechanicznych. Eksperymentalna analiza modalna

Rozwiązanie zagadnień związanych z dynamiką konstrukcji układów mechanicznych. Eksperymentalna analiza modalna

Oferujemy:

 • Rozwiązanie zagadnień związanych z dynamiką konstrukcji układów mechanicznych:
  • modelowanie nieliniowych układów dynamicznych – Matlab, Simulink, Scilab, Modelica,
  • identyfikacji własności dynamicznych układów nieliniowych,
  • analizy widmowej układów mechanicznych,
  • analizy i identyfikacji układów przy wymuszeniach impulsowych,
  • analizy uderzenia pocisku w osłonę balistyczną oraz
  • opracowanie metod identyfikacji układów o niepełnej liczbie stopni swobody (tzw. układów zdegenerowanych),
  • wykorzystanie automatów komórkowych do symulacji procesów przebijania i pękania przy procesach szybkozmiennych.
 • Eksperymentalną analizę modalną umożliwiającą:
  • przewidywanie zachowania się konstrukcji w czasie normalnej eksploatacji (tj. działania na konstrukcję sił zmiennych w czasie,
  • wyznaczenie częstotliwości rezonansowych oraz powiązanych z nimi postaci drgań konstrukcji mechanicznych.

Osoby kontaktowe:
Dr inż. Mirosław Bocian,
e-mail: miroslaw.bocian@pwr.edu.pl,
tel.: (71) 320-27-54
Dr inż. Maciek Panek e-mail: maciej.panek@pwr.edu.pl,
tel.: (71) 320-47-79

Stosowane  oprogramowanie:

 • Ansys – oprogramowanie umożliwiające prowadzenie obliczeń inżynierskich przy wykorzystaniu metody elementów skończonych MES (z ang. finite element method)
 • Matlab – oprogramowanie inżynierskie umożliwiające prowadzenie analiz numerycznych oraz obliczeń macierzowych wraz z ich wizualizacją w przyjaznym interaktywnym środowisku
 • Scilab – wolnodostępny odpowiednik środowiska Matlab
 • Cada-X – oprogramowanie wykorzystywane podczas przetwarzania i obrazowania wyników eksperymentalnej analizy modalnej.

Aparatura:

 • Analizator widmowy HP, 2 kanały – do analizy modalnej,
 • Analizator widmowy HP o 16 kanałach wejściowych i 2 wyjściowych,
 • Zestaw młotków do generowania wymuszeń impulsowych, wzbudniki, akcelerometry,
 • Wibrometr laserowy,
 • Maszyny wytrzymałościowe MTS (jednoosiowe i dwuosiowe),
 • Cada-X -oprogramowanie do analizy modalnej,
 • HP-VEE – oprogramowanie do analizy sygnałów,
 • Wzbudniki elektrodynamiczne,
 • Czujniki przyspieszeń modalne i udarowe,
 • Czujniki prędkości,
 • Matlab – oprogramowanie do analizy sygnałów i sterowania eksperymentem,
 • Młotki modalne

Współpraca z Przemysłem/Jednostkami naukowymi:

 • Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine
 • Nobo Solutions S.A.
 • StrongFlex Polyurethane Components
 • Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Politechniki Warszawskiej
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Kultura eksperymentu