Pomiary spektrofotometryczne w zakresie UV i VIS

Pomiary spektrofotometryczne w zakresie UV i VIS

Oferujemy:

  • pomiary spektrofotometryczne w zakresie UV i VIS (190-1100 nm) oraz rejestracja i analiza widm emisyjnych i wzbudzeniowych próbekSpektrofotometr UV/VIS, Evolution 100/Thermo umożliwia pracę w trybie:
    • SCAN – aplikacja ta służy do zapisywania i obróbki widm w wybranym zakresie długości fali. Maksymalny zakres długości fali dla tego spektrofotometru wynosi 190-1100 nm.
    • RATE – aplikację tę wykorzystuje się do zapisywania zmian absorbancji próbki zależnych od czasu przy określonej długości fali.
    • FIXED – aplikacja ta jest używana do zapisywania absorpcji próbki przy pojedynczych długościach fali. Możliwe jest tutaj ustawienie opóźnienia początkowego oraz liczby pomiarów powtarzanych i czas przerwy pomiędzy nimi.
    • QUANT – aplikacja ta umożliwia ilościowe określanie składników zgodnie z prawem Beer’a. Procedura ta pozwala na utworzenie funkcji kalibracji i wykorzystywanie jej do pomiarów.

Osoba kontaktowa:

Mgr inż. Bartosz Babiarczuk, e-mail: bartosz.babiarczuk@pwr.edu.pl,
tel: (31) 320-47-70


Kultura eksperymentu