Seminarium 17 stycznia 2024

Na najbliższym seminarium zaplanowane są trzy wystąpienia:

  1. mgr inż. Adam Kowalik (doktorant, K-58), Niskoenergetyczna stabilizacja warstw submikronowych nanoszonych z fazy ciekłej metodą ultradźwiękowej atomizacji.
  2. Kayode Olaleye, Analysis and influence of aramid/epoxy composite backing on impulse loads reinforced with the top layer of a spatial structure, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry,
  3. mgr inż. Szymon Dziuba (doktorant, K-58), Wpływ medium retardacyjnego na przebieg procesu propagacji pękania metalowych elementów wytwarzanych metodami przyrostowymi, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.

Zapraszamy