Archiwum kategorii: Seminarium

Seminarium 19 stycznia

Na najbliższym seminarium, w środę, 19 stycznia, zapoznamy się z dotychczasowymi osiągnięciami i zamierzeniami naszych doktorantów:

 1. Jolanty Gąsiorek, która przedstawi temat:

  Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

 2. Kacpra Surmy, który się przedstawi, oraz zaprezentuje swoje zainteresowania naukowe i zamierzenia związane z pracą doktorską.

Serdecznie zapraszamy

Wybrane zagadnienia badań właściwości mechanicznych struktur miąższowych. Modelowanie i rozwój metody badawczej

Na najbliższym seminarium będziemy mogli zapoznać się z podsumowaniem prac prowadzonych nad rozprawą doktorską Pani Matyldy Żmudzińskiej. Temat pracy to:

Wybrane zagadnienia badań właściwości mechanicznych struktur miąższowych. Modelowanie i rozwój metody badawczej

Serdecznie zapraszam

Pandemie i epidemie — skąd się biorą, gdzie znikają i jak z nimi walczyć

W środę, 22 grudnia Seminarium Dynamiki, będzie gościło Dr Emilię C Skirmuntt. Podejmie Ona bardzo aktualny temat:

Pandemie i epidemie — skąd się biorą, gdzie znikają i jak z nimi walczyć.

Pandemie i epidemie to naturalne zjawiska, które od zawsze pojawiały się i będą się pojawiać w populacjach. Jednak aby doszło do wybuchu pandemii, w określonym czasie musi zostać spełniony szereg pewnych warunków. To sprawia, że mimo iż wiemy że pandemia prędzej czy później nastąpi, nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć kiedy i gdzie do tego dojdzie. Jak powstają pandemie, jak przebiegają i — gdy już miną — co nam po nich pozostaje? A także, co robić by wygrać z koronawirusem SARS-CoV 2 i kiedy skończy się obecna pandemia.

Dr Emilia Cecylia Skirmuntt – Pracuje na Uniwersytecie Oxfordzkim, gdzie zajmuje się koewolucją pomiędzy patogenami i gospodarzami. W ramach pracy doktorskiej badała geny wirusopodobne w genomie ssaków, ich wpływ na kolejne zakażenia wirusowe oraz ich rolę w odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Oprócz tego ukończyła nauki biomedyczne na Uniwersytecie Westminster w Londynie i nauki medycyny sądowej na Bart’s and the London School of Medicine and Dentistry w Londynie, a także zootechnikę na SGGW w Warszawie. Przed rozpoczęciem doktoratu pracowała dla laboratorium analitycznego w Londynie, gdzie zajmowała się analizą toksykologiczną leków i substancji chemicznych. W karierze naukowej zajmowała się odzwierzęcymi wirusami tropikalnymi, a także mechanizmami jakie prowadzą do powstania nowych genów w genomach zwierząt. W okresie pandemii pomagała również jako specjalista diagnosta w szpitalu w Oksfordzie przy testach na nowego koronawirusa. Poza pracą naukową zajmuje się komunikacją naukową z mediami i opinią publiczną, a także doradztwem naukowym dla firm.

Serdecznie zapraszamy. Seminarium rozpocznie się o godzinie 11:15 i będzie dostępne pod tym adresem.

Wytwarzanie i badania fizykochemiczne zol-żelowych powłok funkcjonalnych na bazie materiałów tlenkowych

Na najbliższym seminarium Pani mgr inż. Wioletta Seremak zaprezentuje wyniki badań przeprowadzonych nad swoją dysertacją. Roboczy tytuł pracy doktorskiej:

Wytwarzanie i badania fizykochemiczne zol-żelowych powłok funkcjonalnych na bazie materiałów tlenkowych

Promotorem głównym jest prof. Marek Jasiorski, a promotorem pomocniczym dr inż. Marcin Winnicki.

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium 1 grudnia 2021

Na środowym seminarium wystąpi dwu prelegentów:

 1. dr inż. Przemysław Stróżyk, który przedstawi temat:

  Obciążenie fizjologiczne narządu żucia człowieka — zagadnienia wybrane.

 2. mgr inż. Szymon Dziuba zaprezentuje
  • swoje dotychczasowe zainteresowania (studia, staże),
  • wyniki swojej pracy magisterskiej,
  • propozycje tematu pacy doktorskiej.

Serdecznie zpraszamy

Systemy energetyczne w obliczu rosnącej zmienności strony podażowej oraz popytowej

Na najbliższym seminarium Pan dr. Jakub Jurasz zaprezentuje temat:

Systemy energetyczne w obliczu rosnącej zmienności strony podażowej oraz popytowej

Systemy energetyczne XXI wieku przechodzą przez okres burzliwej transformacji związanej z rosnącym znaczeniem niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii.

Źródła słoneczne i wiatrowe cechują się wysoką chimerycznością generacji w czasie oraz przestrzeni dyktowaną naturalną zmiennością podaży energii pierwotnej.

W wystąpieniu poruszono temat zmienności generacji źródeł odnawialnych, wskazano na zjawisko komplementarności oraz wygładzania przestrzennego, zaprezentowano pracę systemu energetycznego oraz proponowane rozwiązania z zakresu integracji wspomnianych niedyspozycyjnych źródeł energii z systemem energetycznym.

Dr. Jakub Jurasz jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Środowiska, a od października 2021 został powołany do Academii Iuvenum.

Seminarium 17 listopada

Na najbliższym seminarium zaprezentują się osoby, które w wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale Mechanicznym dołączyły do naszej Katedry, wzmacniając Zespół Badawczy Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji, kierowanego przez prof. Grzegorza Lesiuka.

Prezentować będą się:

Przedstawią działania naukowe, którymi obecnie się zajmują i plany na przyszłość.

Zapraszam serdecznie

Ocena wpływu zabiegu obustronnej osteotomii żuchwy na zmianę warunków obciążenia stawu skroniowo-żuchwowego

Na najbliższym seminarium pan mgr inż. Dominik Pachnicz, doktorant W-10, zaprezentuje temat:

Ocena wpływu zabiegu obustronnej osteotomii żuchwy na zmianę warunków obciążenia stawu skroniowo-żuchwowego

Prezentacja będzie podsumowaniem dotychczasowych prac nad dysertacją doktorską.

Promotorem pracy jest Pani dr hab. inż. Dominika Grygier. Promotorem pomocniczym jest dr inż. Agnieszka Szust.

Serdecznie zapraszamy.

Strategia Politechniki Wrocławskiej

Od dłuższego już czasu trwają prace nad opracowaniem (Nowej) Strategii Politechniki Wrocławskiej. Ze strony Wydziału członkiem zespołu liderów zmian są prof. prof. Damian Derlukiewicz i Jerzy Detyna.

Na Forum dyskusyjnym Politechniki Wrocławskiej (wymagane logowanie), w\ wątku „Strategia — uczelnia marzeń” można zapoznać się z wypowiedziami na tematy kształcenia, badań,… Inna rzecz, że nie ma ich zbyt wiele.

Jego Magnificencja, prof. Arkadiusz Wójs, zachęca do dyskusji. Odpowiadając na te zachęty na najbliższym seminarium będziemy próbowali, w obecności osób zaangażowanych w prace komitetu:

  • Prof. Magdalena Baborska-Narożny
  • dr Anna Borkowska
  • Prof. Jerzy Detyna
  • dr Karolina Laszczyk
  • Prof. Piotr Rutkowski
  • Prof. Piotr Serkies
  • Prof. Izabela Sówka
  • mgr Aleksandra Tomaszewska
  • Prof. Herbert Wirth

włączyć się w tę dyskusję.

Serdecznie zapraszamy

Seminarium 27 października 2021

Na najbliższym seminarium kontynuować będziemy pojawiającą się już od dawna tematykę „zol-żel„. Prelegentem będzie Pan mgr inż. Bartosz Nowak z Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych.

Tematem jego prezentacji będzie

Inżynieria struktur zol-żel w procesach inżynierii chemicznej

Kolejnym prelegentem będzie Pan mgr inż. Michał Biały (doktorant prof. Mariusza Hasiaka). Przedstawi się i zaprezentuje temat:

Masywne szkła metaliczne do wykorzystania w przetwarzaniu termoplastycznym metodami przyrostowymi i zastosowaniach biomedycznych

Serdecznie zapraszamy.