Archiwum kategorii: Seminarium

Seminarium 16. maja

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 16. maja
wystąpi Pani mgr inż. Monika Duda,  która przedstawi prezentację otwierającą przewód doktorski pt. „Wpływ mikrostruktury na trajektorię i kinetykę pękania zmęczeniowego w wybranych materiałach metalicznych w warunkach złożonego stanu naprężeń.”

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Seminarium 11. kwietnia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 11. kwietnia
wystąpi Pani mgr inż. Karolina Grzeszczuk-Kuć, która przedstawi prezentację pt. „Wpływ promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na parametry krwi podczas hemodializy w modelu zwierzęcym.”

Pani Karolina jest doktorantką w Katedrze Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki i przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej.

Promotorami pracy są : Pani prof. dr hab. Małgorzata Komorowska oraz Pan dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof.nadzw. PWr., zaś promotorem pomocniczym jest Pan dr inż. Tomasz Walski.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 4. kwietnia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 4. kwietnia wystąpi Pan mgr inż. Marco Teichgraeber, który przedstawi prezentację pt. „Ocena trwałości zmęczeniowej cięgien w moście podwieszonym”.

Pan Teichgraeber realizuje pracę doktorską na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego pod kierunkiem Pana prof. Jana Bliszczuka.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 28. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 28. marca wystąpi
pan dr. n. med. Patryk Romaszkiewicz, który
na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym we Wrocławiu.
Tematem  prezentacji będzie biomechanika
i problemy implantacji po złamaniach końca kości udowej.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 21. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 21. marca wystąpi gość specjalny, Pani prof. dr Ludmiła Kveglis, która wygłosi dwa referaty o następujących tematach:

Modelowanie klastrowe przemian fazowych w stopach niklu

Mikroskopia elektronowa Lorentza w cienkich warstwach o niejednorodnej strukturze magnetycznej

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 14. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 14. marca wystąpi Pani mgr inż. Barbara Kmiecik, która przedstawi końcową prezentację rozprawy doktorskiej pt. „Potencjalne możliwości wspomagania diagnostyki medycznej z zastosowaniem komputerowej identyfikacji zmian zachodzących na powierzchni wybranych materiałów pod wpływem wymuszenia mechanicznego”.

Serdecznie zapraszamy!