Archiwum kategorii: Seminarium

Projektowanie i ocena niezawodności zmęczeniowej w warunkach niepewności

Kolejnym gościem na Seminarium Dynamiki będzie prof. Shun-Peng ZhuUniversity of Electronic Science and Technology of China (UESTC).

Tematem spotkania będzie:

Fatigue reliability design and assessment under uncertainty (Projektowanie i ocena niezawodności zmęczeniowej w warunkach niepewności)

Poniżej krótkie bio Profesora:

Dr Shun-Peng Zhu, profesor inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Elektroniki i Technologii (UESTC) w Chinach. Uzyskał stopień doktora w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na UESTC w 2011 r. Został uhonorowany stypendium naukowym Politechniki Mediolańskiej (PIF – PoliMi International Fellowships) w latach 2016–2018 oraz był pracownikiem naukoweym na Uniwersytecie Maryland w Stanach Zjednoczonych w roku 2010.

Wyniki jego badań były publikowane w czasopismach naukowych i redagowanych wydawnictwach. Opublikował ponad 100 recenzowanych rozdziałów w książkach, artykułów w czasopismach naukowych. Podstawową tematyką jego badań badań są: projektowanie niezawodności zmęczeniowej; probabilistyczne modelowanie fizyki uszkodzeń; wielofizyczne modelowanie uszkodzeń i przewidywanie żywotności komponentów/materiałów inżynierskich.

Otrzymał Nagrode za zasługi dla ESIS-TC12 w 2019 roku, Polimi International Fellowship w 2016 roku, II nagrodę National Defense Science and Technology Progress Award od Ministerstwa Przemysłu i Informatyki Chin w 2014 roku, Hiwin Doctoral Dissertation Award in 2012, nagrody za najlepszy artykuł na kilku międzynarodowych konferencjach i nagrody Elsevier dla wybitnych recenzentów.

Jest najczęściej cytowanym chińskim naukowcem Elsevier w dziedzinie bezpieczeństwa, ryzyka, niezawodności i jakości od 2018 r., a także jest gościnnym redaktorem, członkiem rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism i serii wydawniczych Springer.

 

Analiza wzrostu pęknięć zmęczeniowych — eksperymenty i modelowanie

W najbliższą środę (18 listopada 2020 r), o nieco nietypowej porze: o godzinie 15:15 (ze względu na różnicę czasu między Polską a Kanadą) zapraszamy na seminarium profesora Grzegorza Glinki z Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie.

Tematem spotkania będzie

Analiza wzrostu pęknięć zmęczeniowych – eksperymenty i modelowanie

(Fatigue Crack Growth Analysis — Experiments and Modelling)

Krótkie bio prof. Glinki

Grzegorz (Gregory) Glinka jest profesorem na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatronicznej Uniwersytetu Waterloo (Kanada). Specjalizuje się w mechanice pękania i zmęczeniu konstrukcji stalowych oraz maszyn mechanicznych. Pełnił również funkcję eksperta ONZ. Zainteresowania naukowe profesora Glinki obejmują pękanie materiałów, zmęczenie konstrukcji, zmęczenie wieloosiowe i pełzanie materiałów inżynierskich, projektowanie wspomagane komputerowo, analizę naprężeń sprężysto-plastycznych MES oraz niezawodność. Interesuje się również funkcjami wagi i modelowaniem strukturalnym dla czynników intensywności naprężeń. Ostatnie działania badawcze profesora Glinki obejmują modelowanie wzrostu pęknięć zmęczeniowych przy obciążeniach losowych oraz optymalizację zmęczeniową konstrukcji spawanych.

Opublikował ponad 160 artykułów w czasopismach technicznych i podręcznikach, a także prowadzi kilka zaawansowanych rocznych kursów inżynierii mechanicznej i mechatronicznej na uniwersytecie.

Profesor Glinka jest absolwentem Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji

Seminarium 4 listopada 2020

Najbliższe środowe seminarium poświęcone będzie trzem zasadniczym tematom:

  1. Sprawy organizacyjne — Kierownictwo Katedry
  2. Szkolenie z procedur zakupowych — Katarzyna Żołyńska
  3. Dydaktyka zdalna — wszyscy

Zgodnie z zapowiedziami, chcemy aby pewna część czasu seminariów poświęcić kwestiom związanym ze zdalną dydaktyką. Tym razem prosiłbym Państwa o przygotowanie jakichś „dobrych rad” (po angielsku nazywa się to tips and tricks) związanych z korzystaniem z systemów:

  • e-portal
  • Zoom
  • MS Teams

Wydaje się nam, że będzie to pożyteczne dla wszystkich.

Poniżej materiały z seminrium

Sorawy zakupów

Proces zakupowy K58

Uwagi na temat dydaktyki

Tips_and_tricks

Seminarium 21 października

Najbliższe seminarium zapoczątkuje cykl wykładów poświęconych statystyce, prowadzonych przez prof. Jerzego Detynę. Pierwszy wykład zatytułowany będzie:

Mit próby reprezentatywnej. Analiza wybranych problemów metodologicznych

Seminarium prowadzone będzie w trybie on-line, rozpocznie się jak zwykle o 11:15, zaproszenia nadejdą pocztą elektroniczną.

Zapraszamy do udziału, gdyż statystyczne opracowywanie wyników doświadczeń to podstawa nauk doświadczalnych.

Seminarium 14 października

Na najbliższym seminarium zdalnie wystąpi Prof. Jose CorreiaDepartment of Civil Engineering University of Porto.

Tamat prezentacji:

„Fatigue strength models – From Basquin law to full-range relations”

José António Fonseca de Oliveira Correia (José A.F.O. Correia), urodził się w 1984 r. w Peso da Régua w Portugalii, jest naukowcem i profesorem Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie w Porto (Portugalia). Od 2018 roku wykłada również na Wydziale Konstrukcji Inżynierskich na Delft University of Technology (Holandia). Jest profesorem zaproszonym w sekcji mechaniki konstrukcji Uniwersytetu w Coimbrze (od 2016/09). Uzyskał stopnie licencjata (2007) i magistra (2009) w dziedzinie inżynierii lądowej na Uniwersytecie Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Jest specjalistą w zakresie konstrukcji stalowych i kompozytowych (stalowo-betonowych) na Uniwersytecie w Coimbrze w 2010 roku. Doktorat z Inżynierii Lądowej/Inżynierii Konstrukcji obronił na Uniwersytecie w Porto, w 2015 r.

Jest współautorem ponad 150 artykułów w najważniejszych czasopismach naukowych poświęconych integralności strukturalnej, zmęczeniu i pękaniu materiałów i konstrukcji inżynierskich. Jest autorem 200 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, kongresach i warsztatach. Jest autorem 6 rozdziałów w książkach i 5 książek.

Był/jest promotorem prac doktorskich i magisterskich z zakresu Inżynierii Lądowej i Mechanicznej (Mechanika Konstrukcji) – 15, dr hab. (2 ukończono; 13 w toku) i 34 mgr inż. (30 zakończono; 4 w toku).

Był/jest również członkiem komitetów organizacyjnych i uczestnikiem w zatwierdzonych krajowych (Portugalia) i europejskich projektach badawczych (17 projektów badawczych, o wartości ponad 6.500.000,00 €). Był/jest koordynatorem 3 projektów badawczo-rozwojowych i usług konsultingowych (rozbudowa uczelni) o budżetach odpowiednio 300 000,00 € i 100 000,00 €. W ramach działalności biznesowej był zaangażowany w zatwierdzone projekty inwestycyjne o budżecie ponad 720 000,00 €.

W 2017 roku został powołany na przewodniczącego komitetu technicznego „ESIS TC12 — Analiza ryzyka i bezpieczeństwo dużych konstrukcji i elementów” w Europejskim Stowarzyszeniu Integralności Strukturalnej (ESIS). Jest członkiem komitetów technicznych CEN TC250 SC3 WG 1-9 Fatigue i CEN TC250 SC3 WG 1-10 Fracture Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).

Jest członkiem rad redakcyjnych 25 czasopism naukowych, redaktorem naczelnym lub redaktorem sekcji w 8 czasopismach naukowych, seriach (lub pod-seriach) książek naukowych. Otrzymał ponad 18 nagród lub stypendiów.08

Seminarium inauguracyjne 2020/2021

Rozpoczął się Nowy Rok Akademicki i zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczynamy — niestety zdalnie — kolejny cykl seminariów.

Oprócz kilku spraw o charakterze organizacyjnym głównym punktem programu seminarium będzie wystąpienie Pani mgr Magdaleny Wojtków podsumowujące jej prace związane z przewodem doktorskim, którego tematem są:

Badania właściwości mechanicznych i strukturalnych połączenia krążek międzykręgowy — płytka graniczna kręgów na podstawie wybranego modelu zwierzęcego

Promotorem jest prof. Celina Pezowicz, a promotorem pomocniczym dr Małgorzata Żak.

Podobnie jak w poprzednim semestrze wszystkie seminaria będą nagrywane.

Seminarium 1 lipca 2020

Na najbliższym seminarium (1 lipca 2020) prelegentem będzie Pani mgr. Karolina Burzyńska, która przedstawi podsumowanie prac nad swoją pracą doktorską:

Wpływ stabilizacji śródszpikowej na przebudowę tkanki kostnej

Promotorem rozprawy jest prof. Jarosław Filipiak, natomiast promotorem pomocniczym dr Jakub Słowiński.

Seminarium odbędzie się w trybie on-line zaproszenia zostaną rozesłane w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy.