Archiwum kategorii: Seminarium dynamiki

Seminarium 31 stycznia 2024

Na ostatnim w Semestrze Zimowym 2023/2024 seminarium będziemy mieli dwie prezentacje:

 1. mgr inż. Kacper S. Surma (doktorant K-58), przedstawi Postęp prac nad doktoratem oraz podsumowanie badań w ramach projektu dla doktorantów
 2. dr inż. Wojciech Myszka powie (jako „zapchajdziura”) parę słów na temat historii oraz przyszłości naszych (instytutowych i katedralnych) stron WWW.

Drugi temat wymaga kilku słów wyjaśnienia:

 • serwis w obecnej postaci funkcjonuje już od 10 lat…
 • ostatnimi czasy przeżywa „trudne dni”,
 • trzeba było coś z tym zrobić.

I o tym będzie mowa.

Mimo wszystko zapraszamy!

Seminarium 24 stycznia 2024

Najbliższe seminarium poświęcone będzie dwu tematom:

 1. Najpierw Pan mgr inż. Michał Biały, omówi rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry: Badania aplikacyjne właściwości termo-reologicznych masywnych szkieł metalicznych na bazie cyrkonu pod kątem możliwości przetwarzania termoplastycznego.
 2. W kolejnym punkcie dr inż. Wojciech Myszka przedstawi, jak co roku, 10 przełomowych technologii na rok 2024 według MIT Technology Review

Serdecznie zapraszamy

Seminarium 17 stycznia 2024

Na najbliższym seminarium zaplanowane są trzy wystąpienia:

 1. mgr inż. Adam Kowalik (doktorant, K-58), Niskoenergetyczna stabilizacja warstw submikronowych nanoszonych z fazy ciekłej metodą ultradźwiękowej atomizacji.
 2. Kayode Olaleye, Analysis and influence of aramid/epoxy composite backing on impulse loads reinforced with the top layer of a spatial structure, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry,
 3. mgr inż. Szymon Dziuba (doktorant, K-58), Wpływ medium retardacyjnego na przebieg procesu propagacji pękania metalowych elementów wytwarzanych metodami przyrostowymi, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.

Zapraszamy

Seminarium 10 stycznia 2024

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym seminarium będzie bardzo pracowite. Przewidziane są trzy wystąpienia:

 1. Pani mgr inż. Adrianna Cieślak przedstawi założenia swojej pracy doktorskiej: Badania nad platformą lab-on-chip wspomaganą matrycą hydrożelową do zastosowań w inżynierii komórkowej i w badaniach nad terapią fotodynamiczną.
 2. mgr inż. Paweł Zielonka,  przedstawi rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry: Analiza degradacji zmęczeniowej struktur polimerowych zbrojonych włóknem ciągłym z wykorzystaniem nanorurek węglowych
 3. Pani mgr inż. Anna Wybraniec, Ocena porównawcza integralności strukturalnej implantów rekonstrukcyjnych kości żuchwy, w oparciu o implanty standardowe płytkowe i półotwarte z implantami uzyskanymi techniką przyrostową, stosowanymi do przywrócenia ciągłości odkształceń układu stomatognatycznego, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.

Serdecznie zapraszamy

Identyfikacja i ocena właściwości mechanicznych ścian aorty w wyniku rozwoju patologii

Tematem zbliżającego się seminarium będzie

Identyfikacja i ocena właściwości mechanicznych ścian aorty w wyniku rozwoju patologii

Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad koncepcją rozprawy habilitacyjnej dr inż. Magdaeny Kobielarz.

Zapraszamy wszystkich do udziału w dyskusji.

Ponieważ będzie to ostatnie spotkanie seminarium w tym roku życzymy wszystkim Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

Seminarium 13 grudnia 2023

W tym tygodniu mamy dwie środy: nadzwyczajną we wtorek 12 grudnia i normalną w środę 13 grudnia.

Niestety planowane na wtorek 12 grudnia wystąpienie prof. T. Kurzynowskiego (kierownika Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji — W10/K62) zatytułowane

Badania i projekty realizowanie w Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji

musi być przesunięte na inny termin, gdyż prof. Kurzynowski ma inne obowiązki tego dnia.

 • W środę, natomiast, wysłuchamy koncepcji rozprawy habilitacyjnej dr inż. Marii Rosienkiewicz (również z katedry K-62), pod tytułem:Modele i metody wspierające innowacyjność przedsiębiorstw produkcyjnych i transformację w kierunku przedsiębiorstw przyszłości

Serdecznie zapraszamy

Seminarium 6 grudnia 2023

Na seminarium zaplanowanym na 6 grudnia 2023 (Mikołajki!) obecne będą dwa tematy:

 1. Panowie dr. Amadeusz Łaszcz i mgr. Michał Biały będą kontynuowali temat z poprzedniego spotkania (Sztuczna inteligencja – przykłady zastosowań w badaniach własnych)
 2. Pani mgr inż. Maria Skrodzka zaprezentuje temat:

Opracowanie mukoadhezyjnych hydrożeli na bazie polimerów naturalnych do wykorzystania w systemach dostarczania substancji fotouczulającej przez błonę śluzową

Serdecznie zapraszamy

Seminarium 29 listopada 2023

Na kolejnym środowym spotkaniu zaprezentowane zostaną dwa tematy:

 1. mgr inż. Jolanta Szczurek (K-58) Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych (postęp prac nad rozprawą doktorską);
 2. dr inż. Amadeusz Łaszcz i mgr inż. Michał Biały (K-58), Sztuczna inteligencja – przykłady zastosowań w badaniach własnych.

Serdecznie zapraszamy

Laser powder bed fusion technology as an alternative method of metallic glasses manufacturing

Po nieomal miesięcznej przerwie wracamy z seminarium! Prelegentem będzie mgr inż. Łukasz Szczepański, doktorant w Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji. Zaprezentuje on temat:

Laser powder bed fusion technology as an alternative method of metallic glasses manufacturing

Serdecznie zapraszamy