Archiwum kategorii: Seminarium

Seminarium 21. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 21. marca wystąpi gość specjalny, Pani prof. dr Ludmiła Kveglis, która wygłosi dwa referaty o następujących tematach:

Modelowanie klastrowe przemian fazowych w stopach niklu

Mikroskopia elektronowa Lorentza w cienkich warstwach o niejednorodnej strukturze magnetycznej

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 14. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 14. marca wystąpi Pani mgr inż. Barbara Kmiecik, która przedstawi końcową prezentację rozprawy doktorskiej pt. „Potencjalne możliwości wspomagania diagnostyki medycznej z zastosowaniem komputerowej identyfikacji zmian zachodzących na powierzchni wybranych materiałów pod wpływem wymuszenia mechanicznego”.

Serdecznie zapraszamy!

XI Seminarium Wydziałowe

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w środę, 7 marca o godzinie 13:15 w sali Rady Wydziału.

Na seminarium dr hab. Agnieszka Baszczuk zaprezentuje swój dorobek zatytułowany „Synteza i fizykochemiczna natura złożonych tlenków metali o strukturze typu perowskitu”.

Osiągnięcia posłużyły do uzyskania przez prelegentkę stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, nadanego przez Radę Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Seminarium 28. lutego

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 28. lutego, wystąpi Pani mgr inż. Adrianna Filipiak, która w tym roku akademickim rozpoczęła studia doktoranckie w naszej Katedrze. Pani Adrianna przedstawi prezentację na temat kompozytowych prętów zbrojeniowych, których badaniem będzie się zajmować w ramach swojego doktoratu.

Serdecznie zapraszamy!

Groch z kapustą…

…czyli Cicer cum caule, jak to sobie wymyślił Julian Tuwim.

Jak wszystko pójdzie dobrze, ostatnie w semestrze zimowym 2017/2018 seminarium poświęcone będzie różnym rzeczom:

  • aktualnościom z ostatniej chwili,
  • różnym problemom związanych z cytowaniami i bibliografią,
  • kryptowalutom
  • i sztucznej inteligencji.

Więcej informacji (w tym slajdy) i rozwinęcie różnych tematów znaleźć można na stronie Autora.

Seminarium 17. stycznia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj.17. stycznia, wystąpi Pani mgr inż. Magdalena Kubajewska, która w tym roku akademickim rozpoczęła studia dokoranckie w naszej Katedrze. Pani Kubajewska przedstawi prezentację pt. „Kompozytowe biomateriały przyspieszające gojenie się ran przewlekłych”.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 10. stycznia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj.10. stycznia, wystąpi Pani mgr inż. Monika Duda, która w tym roku rozpoczęła studia dokoranckie w naszej Katedrze. Pani Duda przedstawi swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe w prowadzonych badaniach nad mikrostrukturą i wytrzymałością zmęczeniową stali.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 20. grudnia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 20. grudnia, wystąpi Pan dr n. med. Konrad Kudłacik uznany specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii, który przedstawi prezentację pt. „Metody zaopatrzenia operacyjnego złamań kości długich”.

Serdecznie zapraszamy!