Archiwum kategorii: Seminarium dynamiki

Komputerowe metody wspomagania zabiegów onkologicznych resekcyjno-rekonstrukcyjnych w obszarze twarzoczaszki

Na najbliższym seminarium, ostatnim w semestrze zimowym 2022/2023, Panie dr inż. Ewelina Świątek-Najwer i dr inż. Magdalena Żuk zaprezentują temat:

Komputerowe metody wspomagania zabiegów onkologicznych resekcyjno-rekonstrukcyjnych w obszarze twarzoczaszki

Serdecznie zapraszamy.

Zespół Badawczy Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji — bieżąca działalność, możliwości współpracy, plany rozwojowe

Na najbliższym seminarium w cyklu prezentującym zespoły badawcze Katedry wystąpi prof. Grzegorz Lesiuk przedstawiając temat:

Zespół Badawczy Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji — bieżąca działalność, możliwości współpracy, plany rozwojowe

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium 11 stycznia 2023

Na pierwsze (w roku kalendarzowym 2023) seminarium zaplanowanym na 11 stycznia 2022 zapowiedziane zostały dwa tematy:

  1. Działania badawczo-rozwojowe Zespołu Dynamiki i Modelowania — dyskusję zainicjuje dr Dariusz Pyka, szef tego zespołu
  2. Uczenie maszynowe i jego wykorzystanie w mechanice — zaprezentuje mgr inż. Michał Smolnicki.

Seminarium, jak zwykle, odbędzie się w sali 2.41 B4.

Zapraszamy

Katedralne Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

Zapraszamy na Spotkanie Katedralne Świąteczno-Noworoczne pracowników, pracowników emerytowanych i doktorantów, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 11:15 w sali Rady Wydziału 2.41 B4.

Mamy nadzieję, że spotkamy się w jak najliczniejszym gronie.

Spotkanie było również okazją do świętowania Jubileuszu Dziewięćdziesięciolecia prof. Wacława Kasprzaka. Zdjęcia z imprezy poniżej.

Seminarium 23 listopada 2022

Na najbliższym seminarium zaprezentowane zostaną dwa tematy:

  1. Pani mgr inż. Anny Gibas Raport z realizacji projektu pt. Opracowanie sposobu wytwarzania powłok do reaktorów fotokatalitycznych metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno (LPCS) z zawiesin dwutlenku tytanu.
  2. Pani mgr inż. Justyny Wolickiej Sprawozdanie z realizacji projektu pt. Badania degradacji polimerowych skafoldów do leczenia ubytków kostno-chrzęstnych w różnych warunkach przepływu płynu.

Serdecznie zapraszamy

Monitorowanie kompozytów przy pomocy siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych

Na kolejnym seminarium Pan mgr inż. Karol Wachtarczyk przedstawi wyniki będące podsumowaniem jego przewodu doktorskiego.

Tytuł pracy Monitorowanie kompozytów przy pomocy siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych, promotorami są:

  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, K58, Politechnika Wrocławska
  • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Schledjewski, Chair of Processing of Composites, Montanuniversität Leoben (Austria)

Serdecznie zapraszamy