Archiwum kategorii: Inżynieria materiałowa

Seminarium 29 listopada 2023

Na kolejnym środowym spotkaniu zaprezentowane zostaną dwa tematy:

 1. mgr inż. Jolanta Szczurek (K-58) Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych (postęp prac nad rozprawą doktorską);
 2. dr inż. Amadeusz Łaszcz i mgr inż. Michał Biały (K-58), Sztuczna inteligencja – przykłady zastosowań w badaniach własnych.

Serdecznie zapraszamy

Seminarium inauguracyjne semestru zimowego 2023/2024

Rozpoczyna się nowy Rok Akademicki, w związku z tym, w najbliższą środę 4 października odbędzie się pierwsze spotkanie Seminarium Dynamiki.

Prelegentem będzie Pan dr inż. Daniel Dobras związany z Katedrą Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii Wydziału Mechanicznego.

Tematem jego wystąpienia będzie: Wpływ impulsów prądowych na odkształcalność i mikrostrukturę stopów aluminium gatunków 5754 oraz 6016 w wybranych procesach kształtowania blach.

Przy okazji pozwalam sobie zaapelować o zgłaszanie tematów wystąpień. Jak na razie wszystkie terminy są dostępne.

Wpływ parametrów procesu niskociśnieniowego natryskiwania na zimno na właściwości mechaniczne oraz fotokatalityczne powłok TiO2

Na ostatnim w tym semestrze seminarium Pani Wioletta Seremak zaprezentuje pracę zatytułowaną: Wpływ parametrów procesu niskociśnieniowego natryskiwania na zimno na właściwości mechaniczne oraz fotokatalityczne powłok TiO2

Niestety druga z zapowiadanych prelegentek nie może wziąć udziału w seminarium.

Serdecznie zapraszamy

Nowe podejście do analizy złożonej krystalizacji w\ masywnym szkle metalicznym na bazie cyrkonu poprzez badania nieizotermicznej kinetyki procesu

Na przedostatnim w semestrze Seminarium Dynamiki Pan Michał Biały pracujący nad swoją rozprawą doktorską Biokompatybilne masywne szkła metaliczne o unikatowych właściwościach mechanicznych do zastosowań w przetwarzaniu termoplastycznym metodami przyrostowymi podzieli się uwagami na temat:

Nowego podejścia do analizy złożonej krystalizacji w masywnym szkle metalicznym na bazie cyrkonu poprzez badania nieizotermicznej kinetyki procesu

będącego istotną częścią pracy.

Pan Michał Biały jest członkiem zespołu Laboratorium Wielofunkcyjnych Materiałów Amorficznych i Krystalicznych.

Serdecznie zapraszamy

Sukces naszej dyplomantki

Bardzo cieszymy się, że możemy poinformować o sukcesie dyplomantki dr inż. Magdaleny Kobielarz, Pani mgr inż. Karoliny Dąbrowskiej. Zdobyła ona I miejsce w konkursie wrocławskiego oddziału SIMP za pracę dyplomową „Ocena właściwości mechanicznych i budowy strukturalnej osierdzia sieciowanego chemicznie”.

Praca została również wyróżniona w konkursie krajowym.

Więcej informacji znaleźć można na stronie głównej PWR, w artkule Nasze absolwentki wśród najlepszych. Dwie prace magisterskie z PWr wyróżnione.

Gratulujemy sukcesu zarówno dyplomantce jak i opiekunce pracy!

Zdobyliśmy finansowanie w ramach miejskiego programu Mozart

W ramach projektu Miasto udziela finansowego wsparcia partnerstwom naukowo-biznesowym na realizację zgłoszonych przez nie projektów z różnych dziedzin, takich jak: biotechnologia, medycyna, budownictwo, informatyka, robotyka oraz wielu innych.

W XI edycji programu Politechnika Wrocławska na 20 przyznanych dotacji dla Partnerstw zdobyła 12. Wśród laureatów jest Partnerstwo realizowane wspólnie przez członków naszej Katedry (prof. Grzegorz Lesiuk) i firmę StrongFlex zatyutułowane

Nowoczesne, poliuretanowe rozwiązania w redukcji drgań i hałasu do zastosowań w obszarze miejskiej infrastruktury szynowej

Znamy wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych

Dosyć długo czekaliśmy na wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych. Według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lutego 2019 roku decyzje powinny być podjęte do 15 czerwca roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana. Ponoć, po tym terminie, zaczęły „wyciekać” oceny pojedynczych uczelni. Obecnie uczelnie zaczęły otrzymywać decyzje administracyjne o przyznanych kategoriach.

Jest nawet specjalna strona pozwalające prezentować przyznane kategorie, ale nie została ona jeszcze wypełniona informacjami.

Natomiast na stronach WWW uczelni zaczynają pojawiać się informacje o przyznanych kategoriach. Ogłosiła je też Politechnika Wrocławska. Dowiedzieliśmy się, że zarówno dyscyplina Inżynieria Mechaniczna jak i Inżynieria Materiałowa otrzymały kategorię A. Żadna z dyscyplin uprawianych na Politechnice Wrocławskiej nie otrzymała oceny niższej niż B+; mamy dwie oceny A+, 6 ocen A i 5 ocen B+.

Publiczna obrona doktorska Matyldy Żmudzińskiej

W dniu 23 czerwca 2022, o godzinie 12:30 zaplanowana jest publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Matyldy Żmudzińskiej, zatytułowanej

Wybrane zagadnienia badań właściwości mechanicznych struktur miąższowych. Modelowanie i rozwój metody badawczej

Obrona odbędzie się w formie on-line

Promotorami pracy są:

 1. prof. dr hab. inż. [Celina Pezowicz](https://kmim.wm.pwr.edu.pl/pezowicz/Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 2. dr inż. Ewelina Świątek-Najwer (promotor pomocniczy)Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż. Antoni John Politechnika Śląska,
  Wydział Mechaniczny Technologiczny
 2. dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. uczelni
  Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

Prosimy wszystkich pracowników Katedry o udział i wspieranie doktorantki

Wyróżnienie Wioletty Seremak na konferencji RIPT

W czerwcu 2021 odbyła się (przeniesiona z roku 2021) konferencja RIPT (Rencontres Internationales sur la Projection Thermique czyl International Meetings on Thermal Spraying). Jest to najważniejsze europejskie wydarzenie naukowe związane z natryskiwaniem termicznym.

Nasza doktorantka, Pani mgr inż. Wioletta Seremak, prezentowała na niej plakat zatytułowany Approach to design photocatalytic TiO2 coatings—effects of low-pressure cold spray parameters on coatings characteristings1, który zdobył pierwszą nagrodę.
Warto dodać, że wyróżnienie to związane jest z gratyfikacją finansową.

Informujemy o tym z prawdziwą przyjemnością, choć news się nieco przeterminował, za co należy winić administratora.


1 Współautorami pracy są W. Seremak, M. WInnicki, M. Jasiorski i A. Baszczuk.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Anny Szczurek

W imieniu przewodniczącego organu doktoryzującego, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Gronostajskiego oraz przewodniczącego Komisji Doktorskiej, dr. hab. inż. Jerzego Detyny, prof. uczelni, uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Szczurek nt.
„Modyfikacja materiałów polimerowych z zastosowaniem powłok tlenkowych otrzymywanych metodą zol-żel w celu ograniczenia przenikalności gazów”.

Obrona rozprawy odbędzie się 16 listopada 2021 r. (wtorek) o godzinie 11:15 w trybie STACJONARNYM, w Auli bud. B4.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Promotor pomocniczy: dr inż. Justyna Krzak, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska, prof. uczelni Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz, Politechnika Świętokrzyska; Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Anna Szczurek była naszą doktorantką, obecnie (jako post-doc) związana jest z CNR-IFN U.O.S. Trento, Włochy.