Archiwa tagu: granty

Grant NCN dla Szymona Dudy

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, iż Pan mgr inż. Szymon Duda otrzymał finansowanie w postaci grantu NCN Preludium 20:

tytuł: „Ocena wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej struktur CFRP w warunkach nieproporcjonalnego wieloosiowego obciążenia”

kwota: 182 756 PLN

Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni

Dodajmy że osiągnięcie to jest kolejnym ukoronowaniem także ostatniego osiągnięcia w postaci tytułu finalisty (wyróżenie) kapituły stypendialnej miasta Wrocławia.

Sprawy organizacyjne Katedry – dydaktyka, aktywność naukowa, publikacje, granty

Rozpoczyna się nowy semestr. 3 marca 202, o godzinie 11:15 odbędzie się inauguracyjne seminarium semestru letniego 2020/2021. Jego tematyka poświęcona będzie sprawom organizacyjnym:

  • dydaktyce,
  • aktywności naukowej,
  • publikacjom,
  • grantom.

Jak zwykle spotkania będą organizowane zdalnie z użyciem platformy Zoom. Zaproszenia zostaną rozesłane we wtorek.

Serdecznie zapraszamy

Grant od Klubu Soroptimist dla Magdaleny Łabowskiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Magdalena Łabowska zdobyła wsparcie finansowe w postaci grantu o wysokości 5000 zł w ramach V edycja Konkursu Grantowego Soroptymist Wrocław wspierającego rozwój kobiet.

Stowarzyszenie Soroptymist International to międzynarodowa organizacja założona w 1921 roku, zrzeszająca około 80 tysięcy kobiet ze 132 państw. Jest organizacją pozarządową, ma status konsultanta przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Grant NCN dla naszej Doktorantki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów kolejnych edycji konkursów Opus, Sonata i Preludium. Wśród nich jest 12 naukowców z Politechniki Wrocławskiej, którzy na realizację swoich projektów badawczych otrzymali ponad 9,5 mln zł.

W programie Preludium finansowane są projekty badawcze osób rozpoczynających karierę naukową, bez stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, a w skład zespołu realizującego projekt mogły wejść maksymalnie trzy osoby.

Grant otrzymała nasza doktorantka Monika Duda temat: Analiza efektu zamykania się pęknięcia zmęczeniowego w warunkach złożonego stanu naprężeń w ujęciu energetycznym, kwota dofinansowania: 139 838 zł;

Pan Rafał Mech laureatem IX edycji Programu LIDER

Miło nam poinformować, iż wniosek Pana dr. Rafała Mecha o tytule „Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne do zastosowania w obszarze odzyskiwania i transformacji energii” uzyskał finansowanie w ramach IX edycji Programu LIDER (NCBiR).

Serdecznie gratulujemy Panu Rafałowi i wszystkim Kolegom, którzy pomagali przy przygotowaniu aplikacji konkursowej.

Cieszy również fakt, iż wszyscy laureaci z Politechniki Wrocławskiej (trzy osoby) wywodzą się z Wydziału Mechanicznego.

Bliższe informacje o wynikach konkursu znaleźć można na stronach Politechniki Wrocławskiej i na stronach NCBR.

Grant Anny Szczurek uzyskał finansowanie w ramach konkursu Preludium 11

Miło nam poinformować, że projekt o tytule Kontrolowana zmiana właściwości barierowych i mechanicznych warstw zol-żelowych poprzez funkcjonalizację struktury oraz dobór parametrów syntezy, którego kierownikiem będzie mgr inż. Anna Szczurek, uzyskał finansowanie w wysokości 100 tysięcy zł w ramach Konkursu Preludium 11 (panel ST5), NCN.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w syntetycznym streszczeniu zamieszczonym na stronach NCN.

Opiekunką naukową Anny Szczurek jest dr Justyna Krzak.

Obu Paniom serdecznie gratuluję sukcesu i dziękuję za włożony wysiłek.

Notatka z Seminarium 18 listopada 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry odbyły się dwie prezentacje zaprezentowane przez Mgr inż. Maję Berezowską

Prezentacja  Nr I
Prezentujący:  Mgr inż. Maja Berezowska
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr
dr inż. Monika Danielewska
Tytuł: Dykrotyzm oka – wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska

Zakres prezentacji obejmował:
1) Problem badawczy: Jakie są przyczyny występowania  ocznego pulsu dykrotycznego?
– zmiany w kształcie pulsu rogówki oka
– oczny puls dykrotyczny
– puls  rogówkowy
– nieinwazyjny system do pomiaru pulsu oka.

2) Doktorat
a) Motywacja
– zależności pomiędzy parametrami biomechanicznymi struktur gałki ocznej a charakterystykami czasowo-częstotliwościowymi sygnału pulsu rogówki są mało poznane
– dykrotyzm oka – wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska na podstawie opracowanych modeli Jaskra – choroba cywilizacyjna – prowadzi do nieodwracalnego zaniku nerwu wzrokowego i utraty wzroku. Wczesna diagnostyka jaskry.
b) Plan eksperymentu
– Model zwierzęcy pulsu oka
– Badanie pulsacji rogówki w warunkach zmiennego IOP – Badanie osobników z jaskrą
– Analiza sygnałowa
– Badania histopatologiczne
– Badania biomechaniki tkanek oka.
c) Co zostało już zrobione
– przebadano 16 Królików rasy Nowozelandzkiej Białej , Synchroniczny pomiar sygnałów: CP (Corneal Pulse) – ultradźwiękowy czujnik przemieszczeń oraz BP (Blood Pulse Wave), pulsoksymetr.
Celem badań była ocena możliwości zastosowania sygnału pulsowania rogówki oka królika do opracowania modelu dynamiki pulsowania oka u człowieka. Dodatkowo skupiono uwagę na określeniu warunków niezbędnych do właściwego przeprowadzenia nieinwazyjnych pomiarów in-vivo pulsu rogówki królików bez znieczulenia.

3) Współpraca z interdyscyplinarnymi Zespołami tj.:
– Uniwersytet Przyrodniczy:  dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw. i dr Agnieszka Antończyk
– Politechnika Wrocławska:   dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. i mgr inż. Marta Kozuń
– Politechnika Wrocławska:   dr hab. inż. Robert Iskander, prof. nadzw i mgr inż. Marta Rogowska.

4) Dorobek naukowy
– udział w Konferencjach tj.: Ko-oper field 2015, 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics oraz  XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

5) Plany na przyszłość
– Publikacja: Artykuł prezentujący wyniki pracy  w czasopiśmie “PLOS ONE”
– Grant: Preludium- edycja czerwcowa -konkurs na projekty badawcze, NCN
– Konferencja: ARVO – The association for Research in vision and Ophthalmology – Letnia szkoła: 7th Summer School on Biomechanics of Soft Tissues:Multiscale Modeling, Simulation and Applications, Graz University of Technology, Austria, July 4 – 8, 2016.

Prezentacja

Prezentacja  Nr II Prezentujący:  Mgr inż. Maja Berezowska
Tytuł: 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics

W ramach tego wystąpienia doktorantka przybliżyła tematykę dwóch konferencji oraz zaprezentowała swój udział.
1) 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Praca pt.: „In-vivo measurements of corneal pulse in rabbit. An animal model of human ocular pulse”, autorstwa:
M. Berezowska, M.E. Danielewska, J. Detyna, A. Antończyk, Z. Kiełbowicz.
2) XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Praca pt.: „Opracowanie modelu zwierzęcego pulsu oka Człowieka na podstawie pomiarów in-vivo puslu oka królika”, autorstwa: M. Berezowska, M.E. Danielewska, J. Detyna, A. Antończyk, Z. Kiełbowicz.

Granty obliczeniowe PRACE: nabór DECI-13 otwarty

Szanowni Państwo,

zapraszamy naukowców i przedsiębiorców, którzy mają duże zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe, do składania wniosków o granty obliczeniowe PRACE DECI, dające nieodpłatnie dostęp do superkomputerów z całej Europy.

Harmonogram naboru DECI-13:

  • Otwarcie naboru: 14 sierpnia 2015, 12:00 CEST
  • Zamknięcie naboru: 21 września 2015, 17:00 CEST
  • Dostęp do zasobów od: 18 stycznia 2016
  • Czas trwania grantu: 12 miesięcy
  • Typ dostępu: DECI (Tier-1)

W ramach przyznanego grantu można liczyć na wsparcie ze strony uczestników projektu PRACE-4IP, w tym WCSS.

Kilka zespołów z Polski miało już okazję skorzystać z zasobów Tier-1 w ramach DECI i prowadziło obliczenia na maszynach w Irlandii, Włoszech czy Hiszpanii.

Więcej szczegółów o naborze można znaleźć na stronie projektu.

Czytaj dalej Granty obliczeniowe PRACE: nabór DECI-13 otwarty