Archiwum kategorii: Katedra

Obrona pracy doktorskiej Jolanty Szczurek

W imieniu przewodniczącego Komisji Doktorskiej uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jolanty Szczurek zatytułowanej

Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

Promotorami są:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta — pierwszy promotor
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Simka (Politechnika Śląska) — drugi promotor
 • dr inż. Justyna Krzak — promotor pomocniczy

Recenzentami są:

 1. dr hab. Łukasz John, prof. uczelni (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
 2. dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni (Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
 3. prof. dr hab. inż. Marian Szczerek (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji)

Z opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie https://wm.pwr.edu.pl/o-wydziale/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora/obrony, jak również w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

Sukces naszych dwu pracowników

Tuż przed Świętami możemy pochwalić się dwiema dobrymi informacjami dotyczącymi pracowników naszej Katedry

 1. dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk i dr hab. inż. Mariusz Hasiak zostali członkami Academii Professorum Iuniorum.
 2. dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, został powołany na członka Komisji Mechaniki i Budownictwa oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Academia Professorum Iuniorum została powołana 27 października przez rektora prof. Arkadiusza Wójsa i stanowi jeden z kluczowych elementów działań naszej uczelni w promowaniu doskonałości naukowej.

Jej głównym zadaniem jest wyłonienie i wspieranie w rozwoju grupy wybitnych, młodych, samodzielnych pracowników naukowców reprezentujących różne dyscypliny i budujących zespoły naukowe lub podejmujących nową tematykę badawczą.

Poniżej kopia listu informującego o powołaniu prof. Grzegorza Lesiuka na członka Komisji.

Grzegorz Lesiuk wyróżniony przez Uniwersytet w Porto

Od wielu lat dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni współpracuje z Wydziałem Inżynierii Uniwersytetu Porto (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto). Wielokrotnie na naszym seminarium gościliśmy prelegentów wywodzących się tak spośród kadry akademickiej jak i spośród doktorantów.

Prof. Lesiuk zaangażował się również w wymianę międzynarodową (studentów i doktorantów) między uczelniami.

W szczególności zaangażowany jest w prace Structural Integrity Research Laboratory skupiającego pracowników, doktorantów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich zainteresowanych problematyką po angielsku określaną jako Structural Integrty a związaną z odpornością dużych konstrukcji (mechanicznych czy budowlanych) na występujące w nich obciążenia.

31 października 2023 prof. Lesiuk wygłosił wykład zatytułowany Energy approach in fatigue crack growtch description in metals skierowany do pracowników i studentów Wydziału Inżynierii. Spotkanie to było okazją wręczenia prof. Lesiukowi medalu honorującego jego wieloletniej działalności naukowej na rzecz rozwoju FEUP.

Medal

Więcej informacji na temat współpracy dr hab. inż. Grzegorza Lesiuka z Uniwersytetem Porto i samej uroczystości znaleźć można we wpisie zatytułowanym Naukowiec z W10 wyróżniony przez Uniwersytet w Porto zamieszczonym na stronie głównej PWr.

Politechnika Wrocławska członkiem Advisory Committee T.I.M.E.

Jak, być może, zwrócili Państwo na to uwagę, w ostatnich dniach odbyły się na Politechnice Wrocławskiej obrady Ogólnego Zgromadzenia organizacji T.I.M.E (Top International Managers in Engineering Association).

Przez trzy dni obradowali przedstawiciele 48 uczelni z 21 krajów. Donosiła o tym informacja na stronach WWW Politechniki Wrocławskiej. Nasza Uczelnia jest członkiem tego stowarzyszenia od 2004 roku. Z Polski, obecna jest tam również Akademia Górniczo-Hutnicza.

Zgromadzenie ogólne członków T.I.M.E. podjęło decyzję o przyjęciu Politechniki Wrocławskiej do grona Advisory Committee tej organizacji. Politechnikę w Komitecie przez sześć lat będzie reprezentował prof. Grzegorz Lesiuk. Jego aktywność (ACASIS, BIP) bardzo pomogła we wprowadzeniu Politechniki do tego Komitetu.

Rosną nasze szanse na jeszcze lepsze wykorzystanie oferowanych przez organizację możliwości:

 • Podwójne dyplomy;
 • Staże badawcze;
 • Szkoły letnie;
 • Masowe otwarte kursy on-line.

Jest to bardzo ważne, z punktu widzenia Uczelni i zwiększa nasze szanse na „umiędzynarodowienie”.

Doktorat na Uniwersytecie w Leoben

Neha Yadav jako doktorantka w Katedrze Przetwarzania Materiałów Kompozytowych

Wizytująca nas trzykrotnie Pani Neha Yadav uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Uniwersytecie w Leoben (Austria) za rozprawę pod tytułem: „Inline monitoring and control for Automated Tape Laying”. Rozprawa została również nagrodzona.

Warto podkreślić, iż część badań została zrealizowana w ramach bilateralnego programu współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem w Leoben, finansowanego w ramach umowy pomiędzy polską agencją NAWA i austriacką OeAD.

Neha Yadav z komisją egzaminacyjną: od lewej Raul Bermejo (przewodniczący), Neha Yadav (absolwent), Beata Oswald-Tranta (drugi egzaminator), Ewald Fauster (pierwszy egzaminator)

Wyniki wspólnych badań pomogły też dr inż. Karolowi Wachtarczykowi w przygotowaniu Jego rozprawy doktorskiej.

Więcej informacji o promocji w Leoben znaleźć można pod adresami:

Pani Doktor życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Karola Wachtarczyka

W dniu 12 października 2023, o godzinie 11:15, w sali 2.41 budynku B4 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Karola Wachtarczyka

Monitoring of fiber reinforced polymars using fiber Bragg gratings inscribed in highly-biefringent optical fibers

Promotorami pracy są:

 • prof. dr hab. inż Jerzy Kaleta

  (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)

 • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Schledjewski

  (Uniwersytet w Leoben, Austria)

Recenzentami są:

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

  (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny)

 • prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Wiesław Ostachowicz

  (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)

 • prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel

  (Politechnika śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Publiczna obrona pracy doktorskiej Adrianny Filipiak-Kaczmarek

W dniu 9 października 2023 na godzinę 11:15 w sali 2.41 budynku B4 zaplanowana jest publiczna obrona pracy doktorskiej Adrianny Filipiak-Kaczmarek zatytułowanej:

Wpływ starzenia na właściwości strukturalne i mechaniczne kompozytowych prętów zbrojeniowych

Promotorami pracy są:

Recenzentami pracy są

 • dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. uczelni

  (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej)

 • dr hab. inż. Małgorzata Szymiczek, prof. uczelni

  (Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny)

XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania

Szanowni Państwo,

Chciałem wszystkich poinformować, że w środę, 20 września rozpoczyna się XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania 2023. Konferencja jest organizowana przez naszą Katedrę.

Obrady prowadzone będą w Sali Rady Wydziału w Budynku B4. Jak wszystko uda się dobrze zorganizować będą również dostępne w Internecie (odsyłacze pojawią się na stronie konferencji).

Program konferencji dostępny jest na stronie Konferencji kkmp2023.pwr.edu.pl/program-konferencji.

Zapraszamy do uczestnictwa.