Archiwum kategorii: Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona doktoratu mgr. inż. Pawła Stabli

W dniu 8 grudnia 2023 o godzinie 11:15 odbędzie się w sali 2.41 B4 publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Stabli zatytułowanej:

Experimental-numerical analysis of the mosaic pattern influence on the strength of filament-wound CFRP composite structures

Promotorami pracy są:

 • dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)
 • prof. dr hab. inż. Lothar Kroll — drugi promotor (Chemnitz University of Technology)
 • dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni — promotor pomocniczy (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)

Na recenzentów powołano:

 • dr hab. inż. Stanisława Kucielę, prof. uczelni — (Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)
 • prof. dr hab. Władimira Mitiuszewa — (Politechnika Krakowska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

Z opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie https://wm.pwr.edu.pl/o-wydziale/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora/obrony, jak również w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Pawła Płuszki

W piątek, 13 października, o godzinie 9:15 w sali 263 budynku A-4, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Pawła Płuszki. Tematem pracy doktorskiej jest:

Modelowanie numeryczne chłodziarki magnetokalorycznej – badanie wpływu właściwości termofizycznych płynu roboczego i struktury złoża regeneratora na przekazywanie ciepła

Promotorami pracy są:

 • dr hab. inż, Ziemowit Malecha,
 • dr hab. inż, Daniel Lewandowski (promotor pomocniczy).

Publiczna obrona pracy doktorskiej Karola Wachtarczyka

W dniu 12 października 2023, o godzinie 11:15, w sali 2.41 budynku B4 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Karola Wachtarczyka

Monitoring of fiber reinforced polymars using fiber Bragg gratings inscribed in highly-biefringent optical fibers

Promotorami pracy są:

 • prof. dr hab. inż Jerzy Kaleta

  (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)

 • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Schledjewski

  (Uniwersytet w Leoben, Austria)

Recenzentami są:

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

  (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny)

 • prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Wiesław Ostachowicz

  (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)

 • prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel

  (Politechnika śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Amadeusza Łaszcza

Kierownik Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej zaprasza na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Amadeusza Łaszcza na temat:

Structural, Magnetic and Micromechanical Properties of Multifunctional Ni-Mn-Ga Heusler Alloys Influenced by Elemental Doping

Obrona pracy odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 11.15 w auli budynku B4 Politechniki Wrocławskiej.

Promotorami pracy są:

 • Dr hab. Mariusz Hasiak, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta.

Recenzentami pracy są:

 • Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Dr hab. Grzegorz Dercz, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Dr hab. Inż. Marek Polański, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Rozprawa, streszczenie pracy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej BIP PWr.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Dariusza Pyki

W imieniu przewodniczącego organu doktoryzującego, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Gronostajskiego oraz przewodniczącego Komisji Doktorskiej, dr. hab. inż. Jerzego Detyny, prof. uczelni, uprzejmie zapraszam na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Pyki, nt. Identyfikacja dynamiczna warstwowych paneli kompozytowych poddanych obciążeniom udarowym.

Obrona rozprawy odbędzie się 14 maja 2021 r. (piątek) o godzinie 11:15 w formie wideokonferencji, na platformie Zoom.

Promotor:
dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak, prof. uczelni
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Mirosław Bocian, prof. uczelni
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Recenzenci:
dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. uczelni
Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej

Z recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się na stronie Wydziału Mechanicznego.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Magdaleny Wojtków

W imieniu Pani Dziekan Wydziału Mechanicznego, Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna, Pani Promotor pracy i doktorantki zapraszam na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr inż. Magdaleny Wojtków

zatytułowanej

Badania właściwości mechanicznych i strukturalnych połączenia krążek międzykręgowy — płytka graniczna kręgów na podstawie wybranego modelu zwierzęcego

Obrona odbędzie się 11 lutego 2021 (czwartek) o godzinie 10:30 w formie wideokonferencji na platformie Zoom.

zaproszenie

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Barbary Kmiecik

W imieniu Przewodniczącego Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Barbary Kmiecik, w dyscyplinie mechanika, prof. dr. hab. inż. Jerzego Kalety, prof. zw., uprzejmie zapraszam na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Barbary Kmiecik.

Obrona odbędzie się 5 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 11.15, w sali 2.41 bud. B4.

 • Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 • Promotor pomocniczy: dr inż. Sylwia Olsztyńska-Janus Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Marek Iwaniec, prof. nadzw. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński,prof. zw. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

Z recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się na stronie Wydziału Mechanicznego.

Seminarium Damiana Stefanowa

Uprzejmie zapraszam na seminarium naukowe podsumowujące zakończenie pracy doktorskiej mgr inż. Damiana Stefanowa pt.: „Metoda kształtowania przyjaznego dla środowiska podwozia pojazdu transportowego na gąsienicach elastomerowych”.

Seminarium odbędzie się 5 maja 2015r. (wtorek) o godz. 13.15 w sali 2.41 bud. B4.

Przewód doktorski został wszczęty w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
Promotor I: prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński
Promotor II: prof. dr Michael Ketting Ruhr-Universität Bochum

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej zawiadamia, że:

21 maja (środa) o godzinie 13:15 we Wrocławiu, przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316 budynku B1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Romana Frątczaka, na temat: „Modelowanie degradacji wszczepu ortopedycznego na przykładzie elementu stabilizatora szyjnego”

Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Szata

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Uniwersytet Zielonogórski
 2. prof. dr hab. inż. Ewald Macha, Politechnika Opolska.

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A1) przy ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego 27A oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (pok. 3.5.1, B4) ul. Łukasiewicza 5.

Roman Frątczak — obrona
Roman Frątczak — obrona