Publiczna obrona doktoratu mgr. inż. Pawła Stabli

W dniu 8 grudnia 2023 o godzinie 11:15 odbędzie się w sali 2.41 B4 publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Stabli zatytułowanej:

Experimental-numerical analysis of the mosaic pattern influence on the strength of filament-wound CFRP composite structures

Promotorami pracy są:

  • dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)
  • prof. dr hab. inż. Lothar Kroll — drugi promotor (Chemnitz University of Technology)
  • dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni — promotor pomocniczy (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)

Na recenzentów powołano:

  • dr hab. inż. Stanisława Kucielę, prof. uczelni — (Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)
  • prof. dr hab. Władimira Mitiuszewa — (Politechnika Krakowska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

Z opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie https://wm.pwr.edu.pl/o-wydziale/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora/obrony, jak również w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.