Identyfikacja układów dynamicznych, analiza sygnałów, analiza wymiarowa

Identyfikacja układów dynamicznych, analiza sygnałów, analiza wymiarowa

Oferujemy:

 • Identyfikacja układów dynamicznych, analiza sygnałów, analiza wymiarowa, poprzez zastosowanie: metod numerycznych, optymalizację algorytmów, analizę FFT i programowanie.

Osoba kontaktowa:
Dr inż. Wojciech Myszka,
e-mail: wojciech.myszka@pwr.edu.pl,
tel.: (71) 320-27-90

Stosowane oprogramowanie:

 • Ansys – oprogramowanie umożliwiające prowadzenie obliczeń inżynierskich przy wykorzystaniu metody elementów skończonych MES (z ang. finite element method)
 • Matlab – oprogramowanie inżynierskie umożliwiające prowadzenie analiz numerycznych oraz obliczeń macierzowych wraz z ich wizualizacją w przyjaznym interaktywnym środowisku
 • Scilab – wolnodostępny odpowiednik środowiska Matlab
 • Franc 2D/3D – oprogramowanie wykorzystywane do symulacji propagacji szczeliny pęknięcia w materiale.
 • Cada-X – oprogramowanie wykorzystywane podczas przetwarzania i obrazowania wyników eksperymentalnej analizy modalnej.

Aparatura:

 • Analizator widmowy HP, 2 kanały – do analizy modalnej,
 • Analizator widmowy HP o 16 kanałach wejściowych i 2 wyjściowych,
 • Zestaw młotków do generowania wymuszeń impulsowych, wzbudniki, akcelerometry,
 • Wibrometr laserowy,
 • Maszyny wytrzymałościowe MTS (jednoosiowe i dwuosiowe),
 • Cada-X -oprogramowanie do analizy modalnej,
 • HP-VEE – oprogramowanie do analizy sygnałów,
 • Wzbudniki elektrodynamiczne,
 • Czujniki przyspieszeń modalne i udarowe,
 • Czujniki prędkości,
 • Matlab – oprogramowanie do analizy sygnałów i sterowania eksperymentem,
 • Młotki modalne

Współpraca z Przemysłem/Jednostkami naukowymi:

 • Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine
 • Nobo Solutions S.A.
 • StrongFlex Polyurethane Components
 • Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Politechniki Warszawskiej
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Kultura eksperymentu