Archiwum kategorii: Inżynieria Mechaniczna

Publiczna obrona doktoratu mgr. inż. Pawła Stabli

W dniu 8 grudnia 2023 o godzinie 11:15 odbędzie się w sali 2.41 B4 publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Stabli zatytułowanej:

Experimental-numerical analysis of the mosaic pattern influence on the strength of filament-wound CFRP composite structures

Promotorami pracy są:

 • dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)
 • prof. dr hab. inż. Lothar Kroll — drugi promotor (Chemnitz University of Technology)
 • dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni — promotor pomocniczy (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)

Na recenzentów powołano:

 • dr hab. inż. Stanisława Kucielę, prof. uczelni — (Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)
 • prof. dr hab. Władimira Mitiuszewa — (Politechnika Krakowska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

Z opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie https://wm.pwr.edu.pl/o-wydziale/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora/obrony, jak również w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

Seminarium 29 listopada 2023

Na kolejnym środowym spotkaniu zaprezentowane zostaną dwa tematy:

 1. mgr inż. Jolanta Szczurek (K-58) Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych (postęp prac nad rozprawą doktorską);
 2. dr inż. Amadeusz Łaszcz i mgr inż. Michał Biały (K-58), Sztuczna inteligencja – przykłady zastosowań w badaniach własnych.

Serdecznie zapraszamy

XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania

Szanowni Państwo,

Chciałem wszystkich poinformować, że w środę, 20 września rozpoczyna się XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania 2023. Konferencja jest organizowana przez naszą Katedrę.

Obrady prowadzone będą w Sali Rady Wydziału w Budynku B4. Jak wszystko uda się dobrze zorganizować będą również dostępne w Internecie (odsyłacze pojawią się na stronie konferencji).

Program konferencji dostępny jest na stronie Konferencji kkmp2023.pwr.edu.pl/program-konferencji.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Realizujemy innowacyjny program kształcenia studentów

We wtorek, 12 października startuje, finansowany w ramach programu Erasmus, program edukacyjny dla studentów zagranicznych poświęcony zagadnieniom szacowania trwałości zmęczeniowej – w szczególności pękania zmęczeniowego materiałów i konstrukcji. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję poznać mechanizmy degradacji i uszkodzeń materiałów – na wszystkich etapach cyklu życia produktu: od produkcji po eksploatację.

Program realizowany jest w formule Blended Intensive Programme krótkich, intensywnych programów wykorzystujących innowacyjne sposoby uczenia się i nauczania również z wykorzystaniem współpracy on-line.

Partnerskimi uczelniami są:

 1. The Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg
 2. Riga Technical University
 3. Brno University of Technology
 4. University of Porto
 5. Wroclaw University of Science and Technology

Głównym organizatorem ze strony Politechniki Wrocławskiej jest prof. Grzegorz Lesiuk.

Więcej informacji na stronach programu

Wpływ parametrów procesu niskociśnieniowego natryskiwania na zimno na właściwości mechaniczne oraz fotokatalityczne powłok TiO2

Na ostatnim w tym semestrze seminarium Pani Wioletta Seremak zaprezentuje pracę zatytułowaną: Wpływ parametrów procesu niskociśnieniowego natryskiwania na zimno na właściwości mechaniczne oraz fotokatalityczne powłok TiO2

Niestety druga z zapowiadanych prelegentek nie może wziąć udziału w seminarium.

Serdecznie zapraszamy

Program Secundus: wyróżnieni w 2022 z naszej Katedry

Jego Magnificencja, prof. Arkadiusz Wójs ogłosił w 2021 roku program Secundus. Celem programu jest wyróżnienie 100 młodych naukowców PWr z najlepszym dorobkiem publikacyjnym osiągniętym w zakończonym roku kalendarzowym. Szczególne wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzyma 12 osób zajmujących pierwsze miejsce w grupie osób nagrodzonych w danej dyscyplinie naukowej, pozostali nagrodzeni otrzymają 5 000 zł. Pełna lista 100 wyróżnionych osób każdego roku zostanie podana do publicznej wiadomości.
W każdej dyscyplinie naukowej zostają wyróżnione osoby, których suma wartości punktowych udziałów jednostkowych jest największa.
W dziedzinie inżynieria mechaniczna, za rok 2022 wyróżnieni zostali następujący pracownicy z\ naszej katedry:

 1. dr inż. Michał Smolnicki
 2. mgr inż. Paweł Stabla
 3. dr inż. Rafał Mech
 4. dr inż. Amadeusz Łaszcz

Więcej informacji na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej.