Archiwum kategorii: Konferencje

Udział naszej doktorantki w prestiżowej konferencji

Doktorantka prof. Jerzego Detyny, Pani mgr inż. Adrianna Cieślak wzięła udział w prestiżowej konferencji Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (µTAS 2023), która odbyła się w Katowicach, w dniach 15-19 października 2023 roku.

Prezentowałą tam (w formie plakatu) pracę zatytułowaną Towards 3D cell cultures on-chip — Technological studies of novell hydrogel matrices. Współautorami pracy byli również dr inż. Agnieszka Krakos (Podwin), dr inż. Magdalena Łabowska, dr hab. inż. Julita Kulbacka (prof. UM) i prof. Jerzy Detayna.

Praca dotyczyła technologii wytwarzania matryc hydrożelowych do hodowli komórek 3D na chipie. Plakat przedstawiał m.in. metodę opracowywania i wytwarzania platformy lab-on-chip (LOC) do hodowli komórek nowotworowych z wykorzystaniem matrycy hydrożelowej, jako hybrydowego chipa do zastosowań biomedycznych.

Badania prowadzono we współpracy z Wydziałem Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej pod opieką dr inż. Agnieszki Krakos (Podwin) oraz z Wydziałem Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pod opieką dr hab. inż. Julity Kulbackiej, prof. uczelni.

Konferencja była jedną z cyklu międzynarodowych spotkań będących najważniejszym forum do raportowania wyników badań w zakresie mikroprzepływów, mikrofabrykacji, nanotechnologii, materiałów, analizy i syntezy oraz technologii detekcyjnych w odniesieniu do nauk przyrodniczych i chemii.

XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania

Szanowni Państwo,

Chciałem wszystkich poinformować, że w środę, 20 września rozpoczyna się XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania 2023. Konferencja jest organizowana przez naszą Katedrę.

Obrady prowadzone będą w Sali Rady Wydziału w Budynku B4. Jak wszystko uda się dobrze zorganizować będą również dostępne w Internecie (odsyłacze pojawią się na stronie konferencji).

Program konferencji dostępny jest na stronie Konferencji kkmp2023.pwr.edu.pl/program-konferencji.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania 2023

Podobnie jak w roku 2021 jesteśmy (wspólnie z Polskim Towarzystwem Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej) organizatorem Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania.

Tematyka konferencji:

 • Liniowa i nieliniowa mechanika pękania w opisie procesu niszczenia materiałów i konstrukcji
 • Wieloskalowa identyfikacja i modelowanie mechanizmów pękania materiałów inżynierskich
 • Pękanie biomateriałów
 • Modelowanie pękania plastycznego i kruchego
 • Mechanika pękania kompozytów i polimerów
 • Pękanie struktur niejednorodnych
 • Podejście statystyczne w opisie procesu pękania
 • Kryteria pękania materiałów
 • Prognozowanie uszkodzeń konstrukcji
 • Pękanie materiałów i konstrukcji w złożonym stanie naprężenia
 • Pękanie materiałów i konstrukcji przy obciążeniach dynamicznych
 • Wpływ środowiska na proces pękania materiałów i konstrukcji
 • Metody doświadczalne w mechanice pękania materiałów
 • Mechanika pękania zmęczeniowego
 • Modelowanie procesów pękania z wykorzystaniem metod probabilistycznych i sztucznej inteligencji

Jest już dostępna strona Konferencji: kkmp2023.pwr.edu.pl gdzie można już rejestrować swój udział.

Konferencja: Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny

W środę 14 grudnia 2022 w godzinach 10–22 będzie miała miejsce konferencja Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny. Odbędzie się ona w budynku Concordia Design, Wyspa Słodowa 7 we Wrocławiu.

Jej organizatorami są Dolnośląska Dolina Wodorowa, Politechnika Wrocławska, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Uniwersytet PrzyrodniczyUniwersytet Ekonomiczny.

Konferencja poświęcona będzie kwestiom rozwoju gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii oraz surowca chemicznego, w tym rozwiązaniom i szansom technologii wodorowych. Konferencja podsumuje pierwszy etap rozwoju Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, w trakcie którego dokonano rejestracji organizacji oraz przeprowadzono mapowanie kompetencji i realizowanych projektów w tym zakresie w gospodarczych i naukowych instytucjach Dolnego Śląska. Zostaną zaprezentowane najważniejsze z nich na tle wodorowych inicjatyw w Polsce, Europie i świecie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji.

Dr Dariusz Pyka uhonorowany medalem im Szmeltera

Na konferencji Techniki Komputerowe w Inżynierii (TKI2022), którea odbywałą się w dniach 18–21 października 2022 w Warszawie dr inż. Dariusz Pyka został uhonorowany medalem im. prof. Jana Szmeltera „Za dokonania młodego pracownika nauki podczas prowadzenia badań naukowych w zakresie opisu matematycznego i modelowania numerycznego zjawisk szybkozmiennych na bazie energii układu i jej składowych”.

Wręczenie wyróżnień (dr Pyka — pierwszy z lewej)
Medal i dyplom

Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie Wioletty Seremak na konferencji RIPT

W czerwcu 2021 odbyła się (przeniesiona z roku 2021) konferencja RIPT (Rencontres Internationales sur la Projection Thermique czyl International Meetings on Thermal Spraying). Jest to najważniejsze europejskie wydarzenie naukowe związane z natryskiwaniem termicznym.

Nasza doktorantka, Pani mgr inż. Wioletta Seremak, prezentowała na niej plakat zatytułowany Approach to design photocatalytic TiO2 coatings—effects of low-pressure cold spray parameters on coatings characteristings1, który zdobył pierwszą nagrodę.
Warto dodać, że wyróżnienie to związane jest z gratyfikacją finansową.

Informujemy o tym z prawdziwą przyjemnością, choć news się nieco przeterminował, za co należy winić administratora.


1 Współautorami pracy są W. Seremak, M. WInnicki, M. Jasiorski i A. Baszczuk.

I Międzynarodowej Konferencji nt. Zaawansowanych Materiałów do Zastosowań Biologicznyc

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Politechnika Wrocławska (Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej) są organizatorami I Międzynarodowej Konferencji nt. Zaawansowanych Materiałów do Zastosowań Biologicznych AMBRA 2022.

Konferencja rozpoczyna się 16 maja 2022.

Podczas Konferencji zainicjowane zostanie forum dyskusyjne dotyczące zaawansowanych materiałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach biologicznych i medycznych. konferencja zgromadzi we Wrocławiu ekspertów z dziedziny nanotechnologii, biomateriałów, inżynierii tkankowej, ortopedii, kardiochirurgii i chirurgii szczękowej, mikrobiologii, farmacji, weterynarii, rolnictwa i innych dziedzin.

Podczas konferencji dr Beata Borak przedstawi pracę zatytułowaną Foliar fertilization by the sol-gel particles containing Cu and Zn (Nawożenie dolistne cząstkami zol-żel zawierającymi miedź i cynk).

Organizatorami Konferencji ze strony Katedry są:

  • mgr Bartosz Babiarczuk
  • dr Beata Borak
  • mgr Jolanta Gąsiorek
  • dr Justyna Krzak (współprzewodnicząca)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2017

W dniach 11 i 12 maja na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2017.

Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej jest partnerem konferencji.

Tematyka konferencji obejmuje, między innymi:

 • Aspekty medyczne i profilaktyka w dążeniu do zdrowego stylu życia
 • Racjonalna konsumpcja usług medycznych i farmaceutyków
 • Wzorce zdrowego żywienia
 • O szansach na aktywny styl życia osób z niepełnosprawnościami
 • O religijnych i kulturowych uwarunkowaniach stylu życia współczesnego człowieka
 • Granice ochrony prawnej zdrowia i życia
 • Zrównoważony rozwój a style życie
 • Jakość i style życia seniorów w krajach Unii Europejskiej
 • Innowacje społeczne i technologiczne w promocji zdrowego stylu życia
 • Wpływ sportu, turystyki i rekreacji na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka

Więcej informacji można znaleźć na stronach konferencji.

Justyna Krzak wyróżniona na Europejskim Kongresie Materiałów Zaawansowanych

Justyna Krzak, zastępca kierownika naszej Katedry, została uhonorowana wyróżnieniem organizacji International Association of Advanced Materials: IAAM Scientist Medal za znaczące osiągnięcia badawcze w nauce i technologii materiałów zaawansowanych.
Na kongresie European Advanced Materials Congress (23-25 08 2016), Justyna zaprezentowała pracę zatytułowaną: The effects of sol-gel silica functionalization by bioactive agents.

W trakcie kongresu, Justyna była również współprowadzącą sesji poświęconej biomateriałom i biourządzeniom (Biomaterials and Biodevices).

Gratulujemy!

IAAM_Scientist Medal – 2016