Archiwum kategorii: Konferencje

I Międzynarodowej Konferencji nt. Zaawansowanych Materiałów do Zastosowań Biologicznyc

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Politechnika Wrocławska (Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej) są organizatorami I Międzynarodowej Konferencji nt. Zaawansowanych Materiałów do Zastosowań Biologicznych AMBRA 2022.

Konferencja rozpoczyna się 16 maja 2022.

Podczas Konferencji zainicjowane zostanie forum dyskusyjne dotyczące zaawansowanych materiałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach biologicznych i medycznych. konferencja zgromadzi we Wrocławiu ekspertów z dziedziny nanotechnologii, biomateriałów, inżynierii tkankowej, ortopedii, kardiochirurgii i chirurgii szczękowej, mikrobiologii, farmacji, weterynarii, rolnictwa i innych dziedzin.

Podczas konferencji dr Beata Borak przedstawi pracę zatytułowaną Foliar fertilization by the sol-gel particles containing Cu and Zn (Nawożenie dolistne cząstkami zol-żel zawierającymi miedź i cynk).

Organizatorami Konferencji ze strony Katedry są:

  • mgr Bartosz Babiarczuk
  • dr Beata Borak
  • mgr Jolanta Gąsiorek
  • dr Justyna Krzak (współprzewodnicząca)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2017

W dniach 11 i 12 maja na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2017.

Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej jest partnerem konferencji.

Tematyka konferencji obejmuje, między innymi:

 • Aspekty medyczne i profilaktyka w dążeniu do zdrowego stylu życia
 • Racjonalna konsumpcja usług medycznych i farmaceutyków
 • Wzorce zdrowego żywienia
 • O szansach na aktywny styl życia osób z niepełnosprawnościami
 • O religijnych i kulturowych uwarunkowaniach stylu życia współczesnego człowieka
 • Granice ochrony prawnej zdrowia i życia
 • Zrównoważony rozwój a style życie
 • Jakość i style życia seniorów w krajach Unii Europejskiej
 • Innowacje społeczne i technologiczne w promocji zdrowego stylu życia
 • Wpływ sportu, turystyki i rekreacji na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka

Więcej informacji można znaleźć na stronach konferencji.

Justyna Krzak wyróżniona na Europejskim Kongresie Materiałów Zaawansowanych

Justyna Krzak, zastępca kierownika naszej Katedry, została uhonorowana wyróżnieniem organizacji International Association of Advanced Materials: IAAM Scientist Medal za znaczące osiągnięcia badawcze w nauce i technologii materiałów zaawansowanych.
Na kongresie European Advanced Materials Congress (23-25 08 2016), Justyna zaprezentowała pracę zatytułowaną: The effects of sol-gel silica functionalization by bioactive agents.

W trakcie kongresu, Justyna była również współprowadzącą sesji poświęconej biomateriałom i biourządzeniom (Biomaterials and Biodevices).

Gratulujemy!

IAAM_Scientist Medal – 2016

XXIII Krajowa Konferencja „Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych”

XXIII KK KOWBAN '2016
odbędzie się w dniach 19-21 października 2016 r.
w Hotelu Polanica Resort & Spa

wtnZ prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w XXIII Krajowej Konferencji Komputerowe wspomaganie badań naukowych”, organizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w dniach 19-21 października 2016 r. w Polanicy Zdroju.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, KOWBAN ’2016 to coroczna interdyscyplinarna ogólnopolska impreza naukowa, organizowana pod auspicjami Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Podstawowym jej celem jest integracja środowiska naukowego w Polsce wokół problematyki komputerowego wspomagania badań. Konferencja stanowi przegląd polskich osiągnięć naukowych, uzyskanych z wykorzystaniem metod badawczych wspomaganych komputerowo oraz informacji dotyczących wykorzystywanego oprogramowania aplikacyjnego, służącego komputerowemu wspomaganiu badań naukowych prowadzonych w krajowych ośrodkach naukowych i umożliwiającego podejmowanie nowych badań, w tym interdyscyplinarnych.

Termin zgłoszeń uczestnictwa i tematu: 30 czerwca 2016.

 

40th Solid Mechanics Conference

Dear Colleagues and Friends,
on behalf of the international Advisory Board, the Scientific Committee and the organizing Committee it is our great pleasure to cordially invite you, together with accompanying persons, to attend the anniversary 40th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2016, scheduled for August 29 7 September 2 2016 in Warsaw, Poland. We pay much attention to keep traditionally high scientific standard of the SOLMECH conferences and We count on your contribution in our efforts organize a successful meeting.

At the same time we are doing our pest to create the possibility for exchange of ideas and research information in a pleasant and friendly atmosphere accompanied by the Chopin music in his birthplace Żelazowa Wola.
The information on the Conference is given on the conference webpage.
We lookforward to seeing old friends and meeting new ones. Yours sincerely,

Ryszard Pęcherski
Zenon Mroz

Czytaj dalej 40th Solid Mechanics Conference

Notatka z Seminarium 25 listopada 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry odbyły się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący:  Mgr inż. Anna Zięty
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych


Zakres prezentacji obejmował:
– przedstawienie definicji i rodzajów korozji
– metody badań korozyjnych
– prezentację trójelektrodowego układu pomiarowego
– krzywe polaryzacji- ocena zachowania korozyjnego materiału
– cel  przeprowadzania korozyjnych badań elektrochemicznych
– informacje dotyczące stażu w firmie ChM Implanty w Białystoku

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:  Dr inż. Daniel Lewandowski
Tytuł: Konferencja 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Azores Portugal

Informacje dotyczące konferencji:
ECCOMAS: European Community on Computational Methods in Applied Sciences
SMART 2015 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Material, Azores Portugal.