Archiwum kategorii: wodór

Horizon Europe — sukces naszego zespołu w staraniach o grant w zakresie technologii wodorowych

Zespół Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, w ramach szerszego konsorcjum europejskiego, wziął udział w konkursie HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1 Type of MGA: HORIZON-AG, o którego rozstrzygnięciu poinformowano 31. lipca br.

Projekt Economic Manufacturing Process of Recyclable Composite Materials for Durable Hydrogen Storage, o akronimie ECOHYDRO, został wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 10 mln EUR. To już drugi projekt w tym roku (poprzedni: ROAD TRHYP), który ten zespół będzie realizować. Głównym celem czteroletniego przedsięwzięcia jest opracowanie rozwiązania do masowego gromadzenia i transportu wodoru w dużych zbiornikach (od 40 do 300 kg H2 w jednym). Wodór, w zależności od aplikacji (tj. przewóz H2, zasilanie pojazdów drogowych, szynowych, wodnych, napowierzchniowy magazyn energii, lotnictwo), ma być gromadzony w kompozytowych zbiornikach wysokociśnieniowych lub kriogenicznych. Zbiorniki mają być wykonane z materiałów umożliwiających ich recykling oraz tzw. samonaprawę. W strukturę kompozytową zostanie również wbudowany system monitorujący jego stan techniczny (SHM). Istotne znaczenie dla projektu ma fakt, iż planowanymi zbiornikami zainteresowany jest koncern lotniczy Airbus.

Konsorcjum zgromadziło renomowane firmy przemysłowe i znaczących partnerów naukowych legitymujących się wieloletnim doświadczeniem w zakresie technologii wodorowych i kompozytowych, a mianowicie:

 • Institut Mines-Telecom (FR) — koordynator,
 • Airbus (FR),
 • Canoe (FR),
 • KU Leuven (BE),
 • Politechnika Wrocławska (PL),
 • Luxembourg Institute of Science and Technology (LU),
 • Arkema (FR),
 • MDP — Materials Design and Processing (IT),
 • Mahytec Sarl (FR),
 • Promat Research and Technology Centre (BE),
 • Basaltex (BE),
 • Temsa Skoda Sabanci Ulasim Araclarianonim Sirketi (TR),
 • FEV TR Otomotiv Ve Enerji Arastirmave Muhendislik Ltd Sirketi (TR),
 • H³ Luxembourg (LU).
 • Electra Commercial Vehicles (UK).

Po stronie Politechniki Wrocławskiej pracami przy przygotowaniu wniosku i badaniami kieruje dr inż. Paweł Gąsior

Konferencja: Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny

W środę 14 grudnia 2022 w godzinach 10–22 będzie miała miejsce konferencja Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny. Odbędzie się ona w budynku Concordia Design, Wyspa Słodowa 7 we Wrocławiu.

Jej organizatorami są Dolnośląska Dolina Wodorowa, Politechnika Wrocławska, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Uniwersytet PrzyrodniczyUniwersytet Ekonomiczny.

Konferencja poświęcona będzie kwestiom rozwoju gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii oraz surowca chemicznego, w tym rozwiązaniom i szansom technologii wodorowych. Konferencja podsumuje pierwszy etap rozwoju Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, w trakcie którego dokonano rejestracji organizacji oraz przeprowadzono mapowanie kompetencji i realizowanych projektów w tym zakresie w gospodarczych i naukowych instytucjach Dolnego Śląska. Zostaną zaprezentowane najważniejsze z nich na tle wodorowych inicjatyw w Polsce, Europie i świecie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji.

Seminarium 23 listopada 2022

Na najbliższym seminarium zaprezentowane zostaną dwa tematy:

 1. Pani mgr inż. Anny Gibas Raport z realizacji projektu pt. Opracowanie sposobu wytwarzania powłok do reaktorów fotokatalitycznych metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno (LPCS) z zawiesin dwutlenku tytanu.
 2. Pani mgr inż. Justyny Wolickiej Sprawozdanie z realizacji projektu pt. Badania degradacji polimerowych skafoldów do leczenia ubytków kostno-chrzęstnych w różnych warunkach przepływu płynu.

Serdecznie zapraszamy

Horizon Europe — nasz pierwszy sukces

Zespół naszej Katedry, w ramach szerszego konsorcjum europejskiego, wziął udział w konkursie HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1, który został właśnie rozstrzygnięty. Projekt „ROAD trailer design — use of Type V theRmoplastic tube with light composite structure for HYdrogen transport”, o akronimie ROAD TRHYP, został wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 500 000.00 EUR. Celem projektu jest wytworzenie wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych (typu V) o dużych objętościach, które posłużą do transportu wodoru przy pomocy tzw. rurowozów (tube-trailers). Nowa generacja zbiorników umożliwi transport wodoru o masie 1.5 tony pod ciśnieniem 700 bar. Przyjmuje się ponadto, że koszt wytworzenia zbiornika będzie niższy niż 400 € na kilogram przewożonego wodoru. Możliwe będzie ponadto wykorzystanie zbiorników do stacjonarnego gromadzenia wodoru z okresowego nadmiaru energii pochodzącej z OZE. Rozwiązania zbiorników o takich parametrach obecnie w świecie nie występują. Przykład rurowozu do ciśnieniowego transportu wodoru w zbiornikach niższych generacji pokazano poniżej.

Konsorcjum zgromadziło renomowane firmy europejskie i znaczących partnerów naukowych legitymujących się wieloletnim doświadczeniem w zakresie technologii wodorowych i kompozytowych, a mianowicie:

Pracami przy przygotowaniu wniosku i badaniami po naszej stronie kieruje Kolega dr inż. Paweł Gąsior.

Więcej informacji na temat grantu i jego celów opisane zostało na stronach Politechniki Wrocławskiej w artykule zatytułowanym: Powstaną zbiorniki, które pomieszczą aż 1,5 tony wodoru! Część prac będą prowadzić nasi naukowcy.

Życzymy całemu konsorcjum osiągnięcia zakładanych celów naukowych oraz wdrożenia do produkcji zbiorników nowej generacji.

Warto przy okazji przypomnieć, że w dorobku naszej Katedry jest to już ósmy projekt w zakresie wysokociśnieniowego gromadzenia wodoru, realizowany w ramach kolejnych programów ramowych UE (poprzednie: StorHy, InGas, HyComp, Copernic, HyPactor, HyCube, Hiphone).