Archiwa tagu: bioinżynieria

Seminarium 10 stycznia 2024

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym seminarium będzie bardzo pracowite. Przewidziane są trzy wystąpienia:

 1. Pani mgr inż. Adrianna Cieślak przedstawi założenia swojej pracy doktorskiej: Badania nad platformą lab-on-chip wspomaganą matrycą hydrożelową do zastosowań w inżynierii komórkowej i w badaniach nad terapią fotodynamiczną.
 2. mgr inż. Paweł Zielonka,  przedstawi rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry: Analiza degradacji zmęczeniowej struktur polimerowych zbrojonych włóknem ciągłym z wykorzystaniem nanorurek węglowych
 3. Pani mgr inż. Anna Wybraniec, Ocena porównawcza integralności strukturalnej implantów rekonstrukcyjnych kości żuchwy, w oparciu o implanty standardowe płytkowe i półotwarte z implantami uzyskanymi techniką przyrostową, stosowanymi do przywrócenia ciągłości odkształceń układu stomatognatycznego, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.

Serdecznie zapraszamy

Identyfikacja i ocena właściwości mechanicznych ścian aorty w wyniku rozwoju patologii

Tematem zbliżającego się seminarium będzie

Identyfikacja i ocena właściwości mechanicznych ścian aorty w wyniku rozwoju patologii

Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad koncepcją rozprawy habilitacyjnej dr inż. Magdaeny Kobielarz.

Zapraszamy wszystkich do udziału w dyskusji.

Ponieważ będzie to ostatnie spotkanie seminarium w tym roku życzymy wszystkim Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

Seminarium 6 grudnia 2023

Na seminarium zaplanowanym na 6 grudnia 2023 (Mikołajki!) obecne będą dwa tematy:

 1. Panowie dr. Amadeusz Łaszcz i mgr. Michał Biały będą kontynuowali temat z poprzedniego spotkania (Sztuczna inteligencja – przykłady zastosowań w badaniach własnych)
 2. Pani mgr inż. Maria Skrodzka zaprezentuje temat:

Opracowanie mukoadhezyjnych hydrożeli na bazie polimerów naturalnych do wykorzystania w systemach dostarczania substancji fotouczulającej przez błonę śluzową

Serdecznie zapraszamy

Udział naszej doktorantki w prestiżowej konferencji

Doktorantka prof. Jerzego Detyny, Pani mgr inż. Adrianna Cieślak wzięła udział w prestiżowej konferencji Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (µTAS 2023), która odbyła się w Katowicach, w dniach 15-19 października 2023 roku.

Prezentowałą tam (w formie plakatu) pracę zatytułowaną Towards 3D cell cultures on-chip — Technological studies of novell hydrogel matrices. Współautorami pracy byli również dr inż. Agnieszka Krakos (Podwin), dr inż. Magdalena Łabowska, dr hab. inż. Julita Kulbacka (prof. UM) i prof. Jerzy Detayna.

Praca dotyczyła technologii wytwarzania matryc hydrożelowych do hodowli komórek 3D na chipie. Plakat przedstawiał m.in. metodę opracowywania i wytwarzania platformy lab-on-chip (LOC) do hodowli komórek nowotworowych z wykorzystaniem matrycy hydrożelowej, jako hybrydowego chipa do zastosowań biomedycznych.

Badania prowadzono we współpracy z Wydziałem Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej pod opieką dr inż. Agnieszki Krakos (Podwin) oraz z Wydziałem Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pod opieką dr hab. inż. Julity Kulbackiej, prof. uczelni.

Konferencja była jedną z cyklu międzynarodowych spotkań będących najważniejszym forum do raportowania wyników badań w zakresie mikroprzepływów, mikrofabrykacji, nanotechnologii, materiałów, analizy i syntezy oraz technologii detekcyjnych w odniesieniu do nauk przyrodniczych i chemii.

Obrona doktoratu w dyscyplinie Inżynieria Biomedyczna

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej Pani mgr inż. Katarzyny Gałeckiej przed Radą Dyscypliny Naukowej Inżynieria Biomedyczna.

Tytuł pracy doktorskiej:

Fizjologiczne parametry płytek krwi w procesie hemodializy zwierząt i ich zmiany wywołane promieniowaniem z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR)

Obrona odbędzie się 14 listopada 2023 o godzinie 10:15 w sali 241, w budynku A1. Więcej informacji na stronie https://wppt.pwr.edu.pl/o-wydziale/postepowanie-awansowe/nauki-techniczne—przewody-doktorskie.

Jednym z promotorów pracy jest prof. Jerzy Detyna.

Komputerowe metody wspomagania zabiegów onkologicznych resekcyjno-rekonstrukcyjnych w obszarze twarzoczaszki

Na najbliższym seminarium, ostatnim w semestrze zimowym 2022/2023, Panie dr inż. Ewelina Świątek-Najwer i dr inż. Magdalena Żuk zaprezentują temat:

Komputerowe metody wspomagania zabiegów onkologicznych resekcyjno-rekonstrukcyjnych w obszarze twarzoczaszki

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium 23 listopada 2022

Na najbliższym seminarium zaprezentowane zostaną dwa tematy:

 1. Pani mgr inż. Anny Gibas Raport z realizacji projektu pt. Opracowanie sposobu wytwarzania powłok do reaktorów fotokatalitycznych metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno (LPCS) z zawiesin dwutlenku tytanu.
 2. Pani mgr inż. Justyny Wolickiej Sprawozdanie z realizacji projektu pt. Badania degradacji polimerowych skafoldów do leczenia ubytków kostno-chrzęstnych w różnych warunkach przepływu płynu.

Serdecznie zapraszamy

Publiczna obrona doktorska Matyldy Żmudzińskiej

W dniu 23 czerwca 2022, o godzinie 12:30 zaplanowana jest publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Matyldy Żmudzińskiej, zatytułowanej

Wybrane zagadnienia badań właściwości mechanicznych struktur miąższowych. Modelowanie i rozwój metody badawczej

Obrona odbędzie się w formie on-line

Promotorami pracy są:

 1. prof. dr hab. inż. [Celina Pezowicz](https://kmim.wm.pwr.edu.pl/pezowicz/Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 2. dr inż. Ewelina Świątek-Najwer (promotor pomocniczy)Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż. Antoni John Politechnika Śląska,
  Wydział Mechaniczny Technologiczny
 2. dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. uczelni
  Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

Prosimy wszystkich pracowników Katedry o udział i wspieranie doktorantki

I Międzynarodowej Konferencji nt. Zaawansowanych Materiałów do Zastosowań Biologicznyc

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Politechnika Wrocławska (Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej) są organizatorami I Międzynarodowej Konferencji nt. Zaawansowanych Materiałów do Zastosowań Biologicznych AMBRA 2022.

Konferencja rozpoczyna się 16 maja 2022.

Podczas Konferencji zainicjowane zostanie forum dyskusyjne dotyczące zaawansowanych materiałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach biologicznych i medycznych. konferencja zgromadzi we Wrocławiu ekspertów z dziedziny nanotechnologii, biomateriałów, inżynierii tkankowej, ortopedii, kardiochirurgii i chirurgii szczękowej, mikrobiologii, farmacji, weterynarii, rolnictwa i innych dziedzin.

Podczas konferencji dr Beata Borak przedstawi pracę zatytułowaną Foliar fertilization by the sol-gel particles containing Cu and Zn (Nawożenie dolistne cząstkami zol-żel zawierającymi miedź i cynk).

Organizatorami Konferencji ze strony Katedry są:

  • mgr Bartosz Babiarczuk
  • dr Beata Borak
  • mgr Jolanta Gąsiorek
  • dr Justyna Krzak (współprzewodnicząca)