Archiwum kategorii: bioinżynieria

Udział naszej doktorantki w prestiżowej konferencji

Doktorantka prof. Jerzego Detyny, Pani mgr inż. Adrianna Cieślak wzięła udział w prestiżowej konferencji Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (µTAS 2023), która odbyła się w Katowicach, w dniach 15-19 października 2023 roku.

Prezentowałą tam (w formie plakatu) pracę zatytułowaną Towards 3D cell cultures on-chip — Technological studies of novell hydrogel matrices. Współautorami pracy byli również dr inż. Agnieszka Krakos (Podwin), dr inż. Magdalena Łabowska, dr hab. inż. Julita Kulbacka (prof. UM) i prof. Jerzy Detayna.

Praca dotyczyła technologii wytwarzania matryc hydrożelowych do hodowli komórek 3D na chipie. Plakat przedstawiał m.in. metodę opracowywania i wytwarzania platformy lab-on-chip (LOC) do hodowli komórek nowotworowych z wykorzystaniem matrycy hydrożelowej, jako hybrydowego chipa do zastosowań biomedycznych.

Badania prowadzono we współpracy z Wydziałem Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej pod opieką dr inż. Agnieszki Krakos (Podwin) oraz z Wydziałem Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pod opieką dr hab. inż. Julity Kulbackiej, prof. uczelni.

Konferencja była jedną z cyklu międzynarodowych spotkań będących najważniejszym forum do raportowania wyników badań w zakresie mikroprzepływów, mikrofabrykacji, nanotechnologii, materiałów, analizy i syntezy oraz technologii detekcyjnych w odniesieniu do nauk przyrodniczych i chemii.

Seminarium 11 października 2023

Na II spotkaniu w semestrze zimowym 2023/2024 wystąpi Pan mgr inż. Piotr Rudnicki z prezentacją tematu:

Wykorzystywanie mikroorganizmów do wytwarzania substancji o potencjale terapeutycznym z jednoczesną energetyczną utylizacją biomasy

Piotr Rudnicki jest doktorantem „wdrożeniowym” i będzie to jego pierwsze wystąpienie na seminarium. Jego opiekunem jest prof. Jerzy Kaleta.

Zapraszamy

I Międzynarodowej Konferencji nt. Zaawansowanych Materiałów do Zastosowań Biologicznyc

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Politechnika Wrocławska (Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej) są organizatorami I Międzynarodowej Konferencji nt. Zaawansowanych Materiałów do Zastosowań Biologicznych AMBRA 2022.

Konferencja rozpoczyna się 16 maja 2022.

Podczas Konferencji zainicjowane zostanie forum dyskusyjne dotyczące zaawansowanych materiałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach biologicznych i medycznych. konferencja zgromadzi we Wrocławiu ekspertów z dziedziny nanotechnologii, biomateriałów, inżynierii tkankowej, ortopedii, kardiochirurgii i chirurgii szczękowej, mikrobiologii, farmacji, weterynarii, rolnictwa i innych dziedzin.

Podczas konferencji dr Beata Borak przedstawi pracę zatytułowaną Foliar fertilization by the sol-gel particles containing Cu and Zn (Nawożenie dolistne cząstkami zol-żel zawierającymi miedź i cynk).

Organizatorami Konferencji ze strony Katedry są:

    • mgr Bartosz Babiarczuk
    • dr Beata Borak
    • mgr Jolanta Gąsiorek
    • dr Justyna Krzak (współprzewodnicząca)

Sukces przy udziale Nowych Członków naszej Katedry

Miło jest nam zakomunikować że w oparciu o rekomendację polsko-portugalskiej wspólnej komisji ds. wyboru projektów, Dyrektor NAWA podjęła decyzję o finansowaniu projektu pt. Ocena integralności strukturalnej rusztowań obciążonych biologicznie stosowanych w regeneracji układu stomatognatycznego, (Kierownik projektu dr Patrycja Szymczyk) który realizowany będzie w K62 oraz K58, pod opieką prof. Grzegorza Lesiuka, przy udziale pracowników Katedry – dr Agnieszki Szust, dr Przemysława Stróżyka oraz mgr Anny Wybraniec we współpracy z University w Porto.

Za rozwój współpracy naszego Wydziału z University w Porto nieustannie dba prof. Grzegorz Lesiuk. Pani kierownik Projektu dr inż. Patrycji Szymczyk serdecznie gratulujemy i liczymy na kolejne sukcesy we współpracy z pracownikami naszej Katedry.

Warto zaznaczyć, że finansowanie uzyskało 13 projektów na 64. aplikacje.

Stymulacja wzrostu roślin

Kilka dni temu, na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej pojawiła się informacja zatytułowana Mniej chemii w rolnictwie? Na PWr wytwarzamy biostymulatory wzrostu roślin. W pierwszej chwili, być może, trudno ją łączyć z Wydziałem Mechanicznym czy uczelnią techniczną, ale dziś tak zwane life sciences obecne są na wszystkich uczelniach technicznych.

Nie inaczej jest i w naszym przypadku. W Katedrze zajmujemy się nie tylko bioinżynierią czy biomechaniką, ale również zagadnieniami związanymi ze wzrostem roślin. Prace prowadzone są wspólnie z innymi Wydziałami Uczelni (na przykład Chemiczny) czy innymi uczelniami (Uniwersytet Przyrodniczy).

Jedną z osób, która na co dzień łączy zainteresowania mechaniką i procesami wzrostu roślin jest prof. Jerzy Detyna. Ten wątek pojawia się również w pracach prof. Daniela Lewandowskiego, czy dr. Rafała Mecha.