Udział naszej doktorantki w prestiżowej konferencji

Doktorantka prof. Jerzego Detyny, Pani mgr inż. Adrianna Cieślak wzięła udział w prestiżowej konferencji Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (µTAS 2023), która odbyła się w Katowicach, w dniach 15-19 października 2023 roku.

Prezentowałą tam (w formie plakatu) pracę zatytułowaną Towards 3D cell cultures on-chip — Technological studies of novell hydrogel matrices. Współautorami pracy byli również dr inż. Agnieszka Krakos (Podwin), dr inż. Magdalena Łabowska, dr hab. inż. Julita Kulbacka (prof. UM) i prof. Jerzy Detayna.

Praca dotyczyła technologii wytwarzania matryc hydrożelowych do hodowli komórek 3D na chipie. Plakat przedstawiał m.in. metodę opracowywania i wytwarzania platformy lab-on-chip (LOC) do hodowli komórek nowotworowych z wykorzystaniem matrycy hydrożelowej, jako hybrydowego chipa do zastosowań biomedycznych.

Badania prowadzono we współpracy z Wydziałem Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej pod opieką dr inż. Agnieszki Krakos (Podwin) oraz z Wydziałem Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pod opieką dr hab. inż. Julity Kulbackiej, prof. uczelni.

Konferencja była jedną z cyklu międzynarodowych spotkań będących najważniejszym forum do raportowania wyników badań w zakresie mikroprzepływów, mikrofabrykacji, nanotechnologii, materiałów, analizy i syntezy oraz technologii detekcyjnych w odniesieniu do nauk przyrodniczych i chemii.