Archiwa tagu: featured

Seminarium 31 stycznia 2024

Na ostatnim w Semestrze Zimowym 2023/2024 seminarium będziemy mieli dwie prezentacje:

 1. mgr inż. Kacper S. Surma (doktorant K-58), przedstawi Postęp prac nad doktoratem oraz podsumowanie badań w ramach projektu dla doktorantów
 2. dr inż. Wojciech Myszka powie (jako „zapchajdziura”) parę słów na temat historii oraz przyszłości naszych (instytutowych i katedralnych) stron WWW.

Drugi temat wymaga kilku słów wyjaśnienia:

 • serwis w obecnej postaci funkcjonuje już od 10 lat…
 • ostatnimi czasy przeżywa „trudne dni”,
 • trzeba było coś z tym zrobić.

I o tym będzie mowa.

Mimo wszystko zapraszamy!

Obrona pracy doktorskiej Jolanty Szczurek

W imieniu przewodniczącego Komisji Doktorskiej uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jolanty Szczurek zatytułowanej

Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

Promotorami są:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta — pierwszy promotor
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Simka (Politechnika Śląska) — drugi promotor
 • dr inż. Justyna Krzak — promotor pomocniczy

Recenzentami są:

 1. dr hab. Łukasz John, prof. uczelni (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
 2. dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni (Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
 3. prof. dr hab. inż. Marian Szczerek (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji)

Z opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie https://wm.pwr.edu.pl/o-wydziale/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora/obrony, jak również w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

Seminarium 24 stycznia 2024

Najbliższe seminarium poświęcone będzie dwu tematom:

 1. Najpierw Pan mgr inż. Michał Biały, omówi rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry: Badania aplikacyjne właściwości termo-reologicznych masywnych szkieł metalicznych na bazie cyrkonu pod kątem możliwości przetwarzania termoplastycznego.
 2. W kolejnym punkcie dr inż. Wojciech Myszka przedstawi, jak co roku, 10 przełomowych technologii na rok 2024 według MIT Technology Review

Serdecznie zapraszamy

Seminarium 17 stycznia 2024

Na najbliższym seminarium zaplanowane są trzy wystąpienia:

 1. mgr inż. Adam Kowalik (doktorant, K-58), Niskoenergetyczna stabilizacja warstw submikronowych nanoszonych z fazy ciekłej metodą ultradźwiękowej atomizacji.
 2. Kayode Olaleye, Analysis and influence of aramid/epoxy composite backing on impulse loads reinforced with the top layer of a spatial structure, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry,
 3. mgr inż. Szymon Dziuba (doktorant, K-58), Wpływ medium retardacyjnego na przebieg procesu propagacji pękania metalowych elementów wytwarzanych metodami przyrostowymi, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.

Zapraszamy

Seminarium 10 stycznia 2024

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym seminarium będzie bardzo pracowite. Przewidziane są trzy wystąpienia:

 1. Pani mgr inż. Adrianna Cieślak przedstawi założenia swojej pracy doktorskiej: Badania nad platformą lab-on-chip wspomaganą matrycą hydrożelową do zastosowań w inżynierii komórkowej i w badaniach nad terapią fotodynamiczną.
 2. mgr inż. Paweł Zielonka,  przedstawi rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry: Analiza degradacji zmęczeniowej struktur polimerowych zbrojonych włóknem ciągłym z wykorzystaniem nanorurek węglowych
 3. Pani mgr inż. Anna Wybraniec, Ocena porównawcza integralności strukturalnej implantów rekonstrukcyjnych kości żuchwy, w oparciu o implanty standardowe płytkowe i półotwarte z implantami uzyskanymi techniką przyrostową, stosowanymi do przywrócenia ciągłości odkształceń układu stomatognatycznego, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.

Serdecznie zapraszamy

Sukces naszych dwu pracowników

Tuż przed Świętami możemy pochwalić się dwiema dobrymi informacjami dotyczącymi pracowników naszej Katedry

 1. dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk i dr hab. inż. Mariusz Hasiak zostali członkami Academii Professorum Iuniorum.
 2. dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, został powołany na członka Komisji Mechaniki i Budownictwa oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Academia Professorum Iuniorum została powołana 27 października przez rektora prof. Arkadiusza Wójsa i stanowi jeden z kluczowych elementów działań naszej uczelni w promowaniu doskonałości naukowej.

Jej głównym zadaniem jest wyłonienie i wspieranie w rozwoju grupy wybitnych, młodych, samodzielnych pracowników naukowców reprezentujących różne dyscypliny i budujących zespoły naukowe lub podejmujących nową tematykę badawczą.

Poniżej kopia listu informującego o powołaniu prof. Grzegorza Lesiuka na członka Komisji.

Identyfikacja i ocena właściwości mechanicznych ścian aorty w wyniku rozwoju patologii

Tematem zbliżającego się seminarium będzie

Identyfikacja i ocena właściwości mechanicznych ścian aorty w wyniku rozwoju patologii

Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad koncepcją rozprawy habilitacyjnej dr inż. Magdaeny Kobielarz.

Zapraszamy wszystkich do udziału w dyskusji.

Ponieważ będzie to ostatnie spotkanie seminarium w tym roku życzymy wszystkim Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

Co zrobić ze sztuczną inteligencją?

Ten pasek ma już ponad rok, ale właściwie nic się nie zmieniło: wszyscy zapatrzeni są w sztuczną inteligencję, wszyscy są pełni obaw, chcą ją implementować, ale gdzie… i po co… z jakim skutkiem…

Generalnie jest znakomita, ale najpierw trzeba ją nakarmić, później już znakomicie sobie radzi. Czy jest już twórcza? Czy ciągle odtwórcza?

Z drugiej strony kto o sobie może tak szczerze powiedzieć, że tworzy? Czyli wykonuje rzeczy zupełnie nowe nie zainspirowane czyimś stylem?

Które z badań prowadzonych na polskich uczelniach stanowią forefront badań? Co jest wart artykuł przeglądowy publikowany w czasopiśmie? Czy może on być napisany przez AI?

Od pracy dyplomowej wymaga się aby była przyzwoitą kompilacją wiedzy już istniejącej z jakimś udziałem wysiłku studenta. Czy taka praca mogłaby być napisana przez AI? Jeżeli tak — to zostają nam tylko takie dyplomy, w wyniku których powstanie coś materialnego, chyba że zagonimy AI do programowania drukarek 3D — wówczas rola studenta sprowadzi się do włączenia drukarki i oczyszczenia powstałego dzieła.