Archiwa tagu: featured

Sprawy organizacyjne Katedry – dydaktyka, aktywność naukowa, publikacje, granty

Rozpoczyna się nowy semestr. 3 marca 202, o godzinie 11:15 odbędzie się inauguracyjne seminarium semestru letniego 2020/2021. Jego tematyka poświęcona będzie sprawom organizacyjnym:

 • dydaktyce,
 • aktywności naukowej,
 • publikacjom,
 • grantom.

Jak zwykle spotkania będą organizowane zdalnie z użyciem platformy Zoom. Zaproszenia zostaną rozesłane we wtorek.

Serdecznie zapraszamy

Nowe materiały w walce z nowotworami jamy ustnej

Nasza doktorantka, mgr Magdalena Łabowska, jest bardzo aktywna zarówno w swojej podstawowej dziedzinie jaką są biomateriały jak i w swoim hobby (kosmos).

Zespół, w którym pracuje (doktorantki z Politechniki Wrocławskiej i Warszawskiej oraz stomatolog z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) zamierzają wspólnie opracować rozwiązanie, które przyspieszy regenerację tkanek w jamie ustnej osób po radioterapii. Badaczki wykorzystają inteligentne hydrożele.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach Politechniki Wrocławskiej, we wpisie Badaczki z Polski chcą pomóc pacjentom z nowotworami jamy ustnej.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Karoliny Burzyńskiej

W imieniu Pani Dziekan Wydziału Mechanicznego, Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna, Promotora pracy i doktorantki zapraszam na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr inż. Karoliny Burzyńskiej

zatytułowanej

Wpływ stabilizacji śródszpikowej na przebudowę tkanki kostnej

Obrona odbędzie się 23 lutego 2021 (wtorek) o godzinie 11:15 w formie wideokonferencji na platformie Zoom.

zawiadomienie

Plan Seminarium Dynamiki na semestr letni 2020/2021

 

Plan Seminarium Dynamiki na semestr letni 2020/2021

marzec:

 • 3: sprawy organizacyjne: dydaktyka, granty, konferencje, publikacje
 • 10 Daniel Lewandowski i Michał Smolnicki
 • 17 (wolny),
 • 24 (wolny),
 • 31 częściowo zajęty: mgr Justyna Bącela,

kwiecień:

 • 7 zajęty: prof. Jerzy Detyna,
 • 14 zajęty: habilitacja,
 • 21 zajęty: mgr Katarzyna Dziergowska, mgr Magdalena Łabowska
 • 28 częściowo zajęty, mgr Anna Gąsiorek

maj:

 • 5 (wolny),
 • 12 Grzegorz Lesiuk — zespół/, Szymon Duda (prezentacja uzyskanych wyników), Paweł Zielonka (prezentacja zamierzeń)
 • 19 mgr Anna Szczurek — podsumowanie doktoratu
 • 26 zajęty: habilitacja,

czerwiec:

 • 9 zajęty: habilitacja,
 • 16 zajęty: habilitacja.

Terminów ubywa, w związku z tym uprzejmie proszimy o niezwłoczne zgłaszanie chęci wystąpienia (własnego lub zaproszonych osób) do Pana dr. Wojciecha Myszki (z kopią do prof. Jerzego Kalety). W przypadku prezentacji doktoranckich przewidziane jest wystąpienie dwóch osób na jednym posiedzeniu.

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej Magdaleny Wojtków

W imieniu Pani Dziekan Wydziału Mechanicznego, Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna, Pani Promotor pracy i doktorantki zapraszam na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr inż. Magdaleny Wojtków

zatytułowanej

Badania właściwości mechanicznych i strukturalnych połączenia krążek międzykręgowy — płytka graniczna kręgów na podstawie wybranego modelu zwierzęcego

Obrona odbędzie się 11 lutego 2021 (czwartek) o godzinie 10:30 w formie wideokonferencji na platformie Zoom.

zaproszenie

Biogospodarka: co nowego w biogospodarce, a co nie?

Na najbliższym seminarium prelegentem będzie dr Patrick Dieckhoff z Towarzystwa Fraunhofera. Tematem spotkania będzie:

Case Study; Bioeconomy: What’s new in bioeconomy and what’s not? Strategic drivers and research policies around the world. Application examples from biomaterials to biological data.

(Studium przypadku; Biogospodarka: co nowego w biogospodarce, a co nie? Strategiczne czynniki napędzające i polityki badawcze na całym świecie. Przykłady zastosowań od biomateriałów po dane biologiczne)

 

Dr Patrick DieckhoffDr Patrick Dieckhoff jest Sekretarzem Generalnym ds. Polityki Naukowej w Towarzystwie Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych. Na tym stanowisku koordynuje działalność polityczną Prezesa Towarzystwa prof. Dr. Reimunda Neugebauera.

Jako chemik i mikrobiolog z tytułem doktora jest szczególnie zainteresowany aspektami badań i innowacji, zrównoważonym rozwojem oraz kwestiami społecznymi. Po tym jak kierował biurem Niemieckiej Rady ds. Biogospodarki, Patrick Dieckhoff zawsze był zainteresowany tym, w jaki sposób można wykorzystać potencjał naturalnych zasobów odnawialnych i wiedzę o przyrodzie oraz jak można tworzyć nowe zrównoważone materiały, procesy i produkty.

Dla Patricka Dieckhoffa, byłego dziennikarza, szczególnie ważne są komunikacja oraz stosowanie wyników badań i współpraca międzynarodowa.

Od dziesięcioleci istnieją bliskie więzi między Politechniką Wrocławską a Towarzystwem Fraunhofera. Patrick Dieckhoff nie może się doczekać dalszej intensyfikacji tych relacji.

Seminarium 13 stycznia 2021

Seminarium 13 stycznia miało bardzo specjalny charakter. Nastąpiło na nim symboliczne przekazanie kierowania Katedrą profesorowi Mirosławowi Bocianowi. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w większym gronie (zachowując obostrzenia sanitarne) obejmującym oprócz Pani Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Celiny Pezowicz i grupy pracowników samodzielnych również szereg osób normalnie wypełniających obowiązki służbowe na miejscu.

Przy okazji mogliśmy wysłuchać podsumowania różnych aktywności prof. Jerzego Kalety przedstawionych przez

 • JM profesora Arkadiusza Wójsa,
 • profesora Wacława Kasprzaka,
 • i autorskiego opisu przedstawionego przez profesora Kaletę.

Odczytano adres przesłany przez docenta Grzegorza Pękalskiego (wieloletniego pracownika Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej i jego dyrektora w latach 2007–2012) .

Profesor Bocian przedstawił wyzwania przed którymi stoimy na początku roku 2021.

Seminarium odbyło się w trybie hybrydowym:

 • na sali było 20 osób (w tym nasz emerytowany kolega Wiesław Ćmikiewicz i współpracownik naukowy prof. Jerzego Kalety dr Rafał Błotny);
 • on line gościliśmy między innymi związanych z naszym zespołem Jowitę Olszewską i Karola Baranowskiego; obecni byli nasi doktoranci pracujący poza Politechniką Wrocławską:
  • Anna Donesz,
  • Agata Czernuszewicz (obecnie w USA).

  Na koniec zabrał głos profesor Krzysztof Maruszewski (obecnie w strukturach Joint Research Center), były członek naszego Zespołu i dyrektor Instytutu w latach 2006–2007.

  W sumie on-line obecne były 44 osoby.

Oprócz kwiatów profesor Kaleta otrzymał drobne upominki (książki i pamiątkowy zegar), a profesor Bocian oficjalne, firmowe wizytówki uwzględniające jego nową funkcję Kierownika Katedry.

Zdjęcie tytułowe przedstawia pamiątkowy zegar. Poniżej galeria zdjęć.

Archipelag sztucznej inteligencji

Najbliższe, ostatnie w tym roku (kalendarzowym), seminarium, odbędzie się nietypowo, we wtorek1 22 grudnia o godzinie 11:15.

Gościem seminarium będzie prof. Ryszard TadeusiewiczAkademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Prof. Tadeusiewicz na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej
Prof. Tadeusiewicz na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej

Właściwie nie trzeba Pana Profesora specjalnie przedstawiać, ale warto wspomnieć, że od roku 2002 jest Doktorem Honorowym Politechniki Wrocławskiej. W latach 1998–2005 był Rektorem AGH. Szczegółowe informacje można znaleźć na: http://tadeusiewicz.pl/

Specjalizuje się w Biocybernetyce i Inżynierii Biomedycznej oraz Automatyce i Robotyce i Informatyce.

Prof. Tadeusiewicz jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem korespondentem PAU oraz członkiem wielu akademii i stowarzyszeń naukowych z całego świata.

Tematem wystąpienia profesora Ryszarda Tadeusiewicza będzie

Archipelag sztucznej inteligencji

Poniżej streszczenie:

Jak wiadomo, sztuczna inteligencja to dziedzina wiedzy informatycznej, pozwalająca budować programy komputerowe wykonujące takie działania, które — gdy są wykonywane przez człowieka — są oceniane jako działania inteligentne. Spektrum tych działań jest bardzo szerokie, od rozwiązywania różnych łamigłówek, poprzez konfrontację z ludźmi w obszarze strategicznych gier (warcaby, szachy, go), do wspomagania procesów podejmowania decyzji (w biznesie, w medycynie, w badaniach naukowych itp.), inteligentnego wyszukiwania informacji i wielu innych zadań.

Opisując całościowo sztuczną inteligencję często posługujmy się metaforą archipelagu. Taka forma prezentacji wielu metod i technik sztucznej inteligencji jest przyjęta w licznych publikacjach, których lista będzie podana w pełnym tekście referatu w formie wykazu literatury. Uzasadnieniem dla stosowania tej wyspiarskiej metafory jest struktura sztucznej inteligencji, która składa się z szeregu oddzielnych metod, opracowanych do rozwiązywania różnych problemów, przy czym nie ma bezpośredniej drogi od jednej metody do innej — są oddzielone od siebie jak wyspy na morzu. Odróżnia to sztuczną inteligencję od wielu innych dziedzin nauki, które są zwykle wewnętrznie zintegrowane wspólną metodyką (na przykład mechanika czy elektrotechnika). Nawet w obszarze informatyki, w której zanurzona jest problematyka sztucznej inteligencji, są obszary bardziej spójne — na przykład algorytmika, bazy danych czy sieci komputerowe. A sztuczna inteligencja spójna nie jest i mimo prawie 50 lat rozwoju nic nie wskazuje na to, by w niedługim miało czasie dojść do jej scalenia.

W referacie omówione będą niektóre „wyspy” archipelagu sztucznej inteligencji. To będzie główna treść referatu. Opis tych „wysp”, a także charakterystyka aktualnych zastosowań sztucznej inteligencji, pozwoli między innymi odpowiedzieć na często formułowane pytanie, czy rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do tego, że maszyny będą mogły służyć nam jeszcze skuteczniej i sprawniej niż dotychczas — czy też stanie się źródłem zagrożeń.

Serdecznie zapraszamy!

Na kanale YT Strefa Inżynierii Biomedycznej prowadzonym przez Katedrę Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej AGH pojawił się zapis wideo ze spotkania.


1 Według kalendarza akademickiego wypada wtedy środa.

 

Wyzwania związane z renowacją mostu wiszącego Hercílio Luz

W najbliższą środę prof. Prof. Dr. Hermes Carvalho przedstawi referat

The challenges of rehabilitating the Hercílio Luz suspension bridge
(Wyzwania związane z renowacją mostu wiszącego Hercílio Luz)

Most wiszący Hercílio Luz (najdłuzszy most wiszący w Brazyli: 340 m), zbudowany w 1926 r., był nieczynny od 1991 r. z powodu wysokiego poziomu korozji i uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Opracowano kompletny projekt renowacji, który obejmował wymianę uszkodzonych elementów i wzmocnienie fundamentów. W tym celu zastosowano konstrukcję pomocniczą do podparcia przęsła centralnego podczas procesu renowacji. Dokładnie zbadano proces przenoszenia obciążenia, w którym obciążenie środkowej części przęsła jest przenoszone z oczka w kierunku konstrukcji pomocniczej. W tym celu wykorzystano zsynchronizowana sekwencja przeciskania, która została opracowana po numerycznej analizie modelu. Wszystkie elementy konstrukcyjne poddano ocenie projektowej i wprowadzono pewne zmiany geometryczne.

Na wykładzie zostanie przedstawiona cała metodologia wypracowana w projekcie renowacji mostu Hercilio Luz, a także etapy aż do zakończenia prac.

Montaż kratownic płaskich
Montaż kratownic płaskich (Steinman 1926)
Montaż elementów podtrzymujących nawierzchnię
Montaż elementów podtrzymujących nawierzchnię (Steinman 1926)
Gotowa nawierzchnia
Gotowa nawierzchnia (Steinman, 1926)

 

Hermes Carvalho otrzymał tytuł licencjacki z inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Federalnym w Minas Gerais. Brazylia, w 2007 r. a tytuł magistra inżyniera na tej samej uczelni w 2010 roku. Doktorat z inżynierii strukturalnej obonił na Uniwersytecie Federalnym w Minas Gerais, Brazylia, w 2015 r. Obecnie jest profesorem na Wydziale Inżynierii Strukturalnej Uniwersytetu Federalnego Minas Gerais.

Badacz w zakresie inżynierii strukturalnej, głównie w zakresie konstrukcji stalowych i kompozytowych, offshore, mostów i mechaniki konstrukcji. Posiada doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji budowlanych i mechanicznych, nauczaniu i badaniach związanych z inżynierią budowlaną. Jest koordynatorem projektów badawczych w VALE, PETROBRAS, CAPES, FAPEMIG, CEMIG/ANEEL, FCT.

Recenzent międzynarodowych czasopism w swojej dziedzinie badań (m.in. International Journal of Fatigue, Engineering Failure Analysis, Journal Performance and Facilities, Structures, Maritime Engineering).

Jest członkiem europejskiego komitetu technicznego ESIS-TC12 — Analiza ryzyka i bezpieczeństwo dużych konstrukcji i komponentów oraz współpracuje z Brazylijskim Stowarzyszeniem Norm Technicznych (ABNT) przy opracowywaniu przepisów technicznych dla konstrukcji.