Archiwa tagu: inżynieria materiałowa

Seminarium 24 stycznia 2024

Najbliższe seminarium poświęcone będzie dwu tematom:

  1. Najpierw Pan mgr inż. Michał Biały, omówi rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry: Badania aplikacyjne właściwości termo-reologicznych masywnych szkieł metalicznych na bazie cyrkonu pod kątem możliwości przetwarzania termoplastycznego.
  2. W kolejnym punkcie dr inż. Wojciech Myszka przedstawi, jak co roku, 10 przełomowych technologii na rok 2024 według MIT Technology Review

Serdecznie zapraszamy

Seminarium 10 stycznia 2024

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym seminarium będzie bardzo pracowite. Przewidziane są trzy wystąpienia:

  1. Pani mgr inż. Adrianna Cieślak przedstawi założenia swojej pracy doktorskiej: Badania nad platformą lab-on-chip wspomaganą matrycą hydrożelową do zastosowań w inżynierii komórkowej i w badaniach nad terapią fotodynamiczną.
  2. mgr inż. Paweł Zielonka,  przedstawi rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry: Analiza degradacji zmęczeniowej struktur polimerowych zbrojonych włóknem ciągłym z wykorzystaniem nanorurek węglowych
  3. Pani mgr inż. Anna Wybraniec, Ocena porównawcza integralności strukturalnej implantów rekonstrukcyjnych kości żuchwy, w oparciu o implanty standardowe płytkowe i półotwarte z implantami uzyskanymi techniką przyrostową, stosowanymi do przywrócenia ciągłości odkształceń układu stomatognatycznego, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.

Serdecznie zapraszamy

Laser powder bed fusion technology as an alternative method of metallic glasses manufacturing

Po nieomal miesięcznej przerwie wracamy z seminarium! Prelegentem będzie mgr inż. Łukasz Szczepański, doktorant w Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji. Zaprezentuje on temat:

Laser powder bed fusion technology as an alternative method of metallic glasses manufacturing

Serdecznie zapraszamy

Seminarium inauguracyjne semestru zimowego 2023/2024

Rozpoczyna się nowy Rok Akademicki, w związku z tym, w najbliższą środę 4 października odbędzie się pierwsze spotkanie Seminarium Dynamiki.

Prelegentem będzie Pan dr inż. Daniel Dobras związany z Katedrą Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii Wydziału Mechanicznego.

Tematem jego wystąpienia będzie: Wpływ impulsów prądowych na odkształcalność i mikrostrukturę stopów aluminium gatunków 5754 oraz 6016 w wybranych procesach kształtowania blach.

Przy okazji pozwalam sobie zaapelować o zgłaszanie tematów wystąpień. Jak na razie wszystkie terminy są dostępne.

Semiarium 17 maja 2023

Na najbliższym seminarium Pani Justyna Bącela przedstawi dotychczas uzyskane wyniki z badań dotyczących oceny właściwości antyadhezyjnych, antybakteryjnych oraz mechanicznych powłok ochronnych TiO2 i TiO2:Ag dla łuków ortodontycznych wykonanych ze stali nierdzewnej.

Drugą prelegentką będzie Pani Maria Skrodzka (doktorantka Pana Profesora Jerzego Detyny), która przedstawi temat „Działalność National Institute for Materials Science” informując o publikowanych przez nich tematach inicjowanych badań.

Serdecznie zapraszamy

Seminarium dr Justyny Krzak

W najbliższą środę, 30 listopada 2022 o godzinie 9:15, w sali 2.41 budynku B4 odbędzie się Seminarium Inżynierii Materiałowej.

Prelegentką będzie Pani dr Justyna Krzak, której prezentacja zatytułowana będzie:

Wielokierunkowa funkcjonalizacja powierzchni powłokami tlenkowymi w procesie zol-żel

W imieniu Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa, prof. dr hab. inż. Jarosława Myśliwca zapraszamy wszystkich Państwa do udziału.

Seminarium Amadeusza Łaszcza

23 listopada o godzinie 9:00 w sali 2.41 budynku B4 odbędzie się Seminarium Inżynierii Materiałowej.

W trakcie seminarium Pan mgr inż. Amadeusz Łaszcz przedstawi tezy swojej rozprawy doktorskiej pt. „Structural, Magnetic and Micromechanical Properties of Multifunctional Ni-Mn-Ga Heusler Alloys Influenced by Elemental Doping”.

Promotor: dr hab. Mariusz Hasiak, prof. uczelni,

Promotor pomocniczy: prof. dr hab inż. Jerzy Kaleta

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałów.

Mikrostruktura i właściwości magnetomechaniczne wielofunkcjonalnych stopów Heuslera na bazie NiMnGa wykazujących efekt magnetycznej pamięci kształtu

Na najbliższym seminarium pan mgr inż. Amadeusz Łaszcz zaprezentuje efekty swojego doktoratu

Microstructure and magnetomechanical properties of multifunctional NiMnGa-based magnetic shape memory Heusler alloys

(Mikrostruktura i właściwości magnetomechaniczne wielofunkcjonalnych stopów Heuslera na bazie NiMnGa wykazujących efekt magnetycznej pamięci kształtu)

Opiekunami pracy są:

Serdecznie zapraszamy

HyStor: Jak bezpieczniej przechowywać wodór?

Na stronie głównej Politechniki Wrocłąwskiej pojawiła się informacja o przyznanym grancie HyStor (o którym mówiła dr Justyna Krzak na seminarium katedralnym, które odbyło się 6 października 2021).

„Prześlizgiwanie się” wodoru

By wodór stał się stosowanym powszechnie paliwem, konieczne są jednak dodatkowe badania i ulepszenia, które zniwelują ograniczenia, jakie obecnie wiążą się z tym surowcem. Np. wynikające z jego magazynowania.

Najpopularniejszą metodą jest przechowywanie go w postaci sprężonego gazu w zbiornikach ciśnieniowych – w zakresie ciśnień od 150 do 800 bar. Takie zbiorniki mogą być metalowe lub kompozytowe (lżejsze o 50–75 proc., co jest nie bez znaczenia zarówno dla transportu, jak i dla przemysłu). Tu pojawia się jednak problem. Wodór jako najmniejsza cząsteczka na świecie z łatwością „prześlizguje się” przez struktury takich materiałów. Jego wysoka przenikalność oznacza straty finansowe i wpływa na bezpieczeństwo stosowania zbiorników z tym gazem. Rozwijane są więc różne techniki przechowywania, m.in. proponuje się zastosowanie odpowiedniej powłoki zapewniającej szczelność zbiornika.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem na stronie Jak bezpieczniej przechowywać wodór? Pomogą specjalne powłoki.