Mikrostruktura i właściwości magnetomechaniczne wielofunkcjonalnych stopów Heuslera na bazie NiMnGa wykazujących efekt magnetycznej pamięci kształtu

Na najbliższym seminarium pan mgr inż. Amadeusz Łaszcz zaprezentuje efekty swojego doktoratu

Microstructure and magnetomechanical properties of multifunctional NiMnGa-based magnetic shape memory Heusler alloys

(Mikrostruktura i właściwości magnetomechaniczne wielofunkcjonalnych stopów Heuslera na bazie NiMnGa wykazujących efekt magnetycznej pamięci kształtu)

Opiekunami pracy są:

Serdecznie zapraszamy