Modyfikacja właściwości mechanicznych aerożeli krzemionkowych w efekcie zmian strukturalnych sieci. Podsumowanie wyników

Na najbliższym (ostatnim „regularnym” w tym semestrze) seminarium Pan mgr inż. Bartosz Babiarczyk zaprezentuje dotychczas uzyskane wyniki. Tytuł wystąpienia to:

Modyfikacja właściwości mechanicznych aerożeli krzemionkowych w efekcie zmian strukturalnych sieci. Podsumowanie wyników

Serdecznie zapraszamy