Seminarium 1 czerwca 2022

Najbliższe seminarium poświęcone będzie dwu tematom:

 1. mgr Natalia Kaczmarczyk przedstawi swoje dotychczasowe zainteresowania naukowe związane z badaniem właściwości powłok zol-żel; będzie to pewne podsumowanie prac wykonanych w trakcie pracy magisterskiej, w której opisywała zjawiska niszczenia powłok różniących się składem chemicznym.
 2. dr Dariusz Pyka zaprezentuje stan prac nad projektowaniem i budową „Autonomicznego pojazdu CUKA «Kaktus»”, który jest pewną demonstracją dostępnych technologii.

Pani Natalia Kaczmarczyk jest doktorantką pierwszego roku. Promotorem jej pracy Doktorskiej jest prof. Jerzy Detyna, a promotorem pomocniczym dr Justyna Krzak. Natalia jest obecnie zaangażowana w projekt HyStor, gdzie zajmuje się tematem powłok ograniczających przenikanie wodoru przez materiały polimerowe.

Serdecznie zapraszamy.

Wpływ siły naciągu włókna na wytrzymałość struktury zbiornika kompozytowego

Na najbliższym seminarium Pan mgr inż. Aleksander Błachut zapozna nas podsumowaniem uzyskanych wyników podczas przygotowywania swojej dysertacji doktorskiej, zatytułowanej

Wpływ siły naciągu włókna na wytrzymałość struktury zbiornika kompozytowego

a prowadzonej pod kierownictwem:

Serdecznie zapraszamy

I Międzynarodowej Konferencji nt. Zaawansowanych Materiałów do Zastosowań Biologicznyc

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Politechnika Wrocławska (Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej) są organizatorami I Międzynarodowej Konferencji nt. Zaawansowanych Materiałów do Zastosowań Biologicznych AMBRA 2022.

Konferencja rozpoczyna się 16 maja 2022.

Podczas Konferencji zainicjowane zostanie forum dyskusyjne dotyczące zaawansowanych materiałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach biologicznych i medycznych. konferencja zgromadzi we Wrocławiu ekspertów z dziedziny nanotechnologii, biomateriałów, inżynierii tkankowej, ortopedii, kardiochirurgii i chirurgii szczękowej, mikrobiologii, farmacji, weterynarii, rolnictwa i innych dziedzin.

Podczas konferencji dr Beata Borak przedstawi pracę zatytułowaną Foliar fertilization by the sol-gel particles containing Cu and Zn (Nawożenie dolistne cząstkami zol-żel zawierającymi miedź i cynk).

Organizatorami Konferencji ze strony Katedry są:

  • mgr Bartosz Babiarczuk
  • dr Beata Borak
  • mgr Jolanta Gąsiorek
  • dr Justyna Krzak (współprzewodnicząca)

Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych

Na najbliższym seminarium Pani Magdalena Łabowska podsumuje swoją pracę doktorską zatytułowaną:

Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych

Promotorami pracy są:

 • dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Izabela Michalak, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych)

Promotorem pomocniczym jest

 • dr inż. Patrycja Szymczyk (Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji)

Serdecznie zapraszamy

Jesteśmy w finale konkursu Polytechnica Nova

Jak zapewne wszyscy wiedzą, JM Rektor wystąpił z inicjatywą zwrócenia się do Społeczności Politechniki Wrocławskiej o zgłaszanie pomysłów na inicjatywy mające w istotny sposób doprowadzić do rozwoju Uczelni.

Inicjatywa określona została nazwą Polytechnica Nova. Inicjatywy można było zgłaszać do 22 kwietnia 2022.

Dziś, 6 maja 2022, ogłoszona została lista 15 laureatów, którzy przeszli do finału. W kolejnym etapie (do 17 maja) zaprezentują swój pomysł przed jury. 27 maja projekty zostaną zaprezentowane Społeczności Akademickiej, a między 28 maja a 3 czerwca odbędzie się powszechne głosowanie.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, gdyż nasz projekt Akademicki Ośrodek Zaawansowanych Analiz Integralności Strukturalnej Materiałów i Konstrukcji (ACASIS) znalazł się na liście finalistów w dziale Rozwój Dydaktyki.

Autorami wniosku są:

Inni finaliści:

 1. Rozwój dydaktyki
  • Centrum Symulacji Systemów Transportowych i Kognitywistyki
  • Fluid Lab 4.0
  • Let’s go
  • Otwarte laboratorium technik wytwarzania, magazynowania oraz energetycznego wykorzystania wodoru
 2. Nowe technologie
  • Badanie Miejskiego Mikroklimatu i wrażliwości na efekt Miejskiej Wyspy Ciepła obszaru Kampusu Politechniki Wrocławskiej
  • E2E stacja badawcza
  • Interdyscyplinarne, otwarte laboratorium centralne ATOM
  • Monitoring mikrozanieczyszczeń na Kampusie Politechniki Wrocławskiej
  • Smart Library – Bibliotech
 3. Społeczna odpowiedzialność uczelni
  • Restauracja historycznej sali kinowej DKF „Politechnika”
  • Rozwój infrastruktury rowerowej na Politechnice Wrocławskiej
  • Społeczna odpowiedzialność́, empatia i otwartość́ w kształceniu inżynierek, inżynierów, badaczy i badaczek
  • System Wyszukiwania Zasobów Badawczych
  • Woda deszczowa jako alternatywne źródło wody do nawadniania terenów zielonych na terenie Kampusu Politechniki Wrocławskiej

   

Odszedł doc. dr. hab. Bertold Lysik

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

doc. dr. hab. Bartolda Lysika

który wniósł ogromny wkład w opracowanie nowoczesnych metod budowy modeli matematycznych i związanych z tym algorytmów.

Uczestniczył i współkierował prowadzone przez Instytut i Katedrę Seminarium Dynamiki; spośród jego uczestników wypromował trzech doktorów. Dwóch z nich pracuje obecnie jako profesorowie w USA i w Polsce.

Był niezwykle pogodnym i uczynnym człowiekiem, zawsze spieszył z pomocą w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Na stronach Wydziału Matematyki pojawiła się krótka notka biograficzna.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 9 maja o godzinie 10 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Opis pękania materiału typu FML opartego o osnowę termoplastyczną dla mieszanego sposobu obciążenia

W najbliższą środę pan mgr. Michał Smolnicki będzie prezentował swoje osiągnięcia zrealizowane podczas realizacji pracy doktorskiej pod tytułem:

Description of fracture behaviour of thermoplastic FML material under mixed-mode loading conditions

Praca realizowana jest w ramach programu InterDoc. Jej polski tytuł to:

Opis pękania materiału typu FML opartego o osnowę termoplastyczną dla mieszanego sposobu obciążenia

Opiekunami pracy są:

Serdecznie zapraszamy.