Archiwa tagu: doktoraty

Obrona doktoratu Michała Smolnickiego

We wtorek, 17 stycznia 2023 r. o godz. 1200, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Michała Smolnickiego zatytułowanej:

Description of fracture behaviour of thermoplastic FML material under mixed-mode loading conditions

Promotorami pracy sa:

 1. dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)
 2. prof. Abílio M. P. De Jesus (Uniwersytet w Porto, Portugalia)
 3. dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni promotor pomocniczy (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)

Recenzentami pracy są:

 1. dr hab. Ihor Dzioba, prof. uczelni (Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn)
 2. prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej)

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono na stronie Wydziału.

Obrona odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w aplikacji Zoom.

Prezentacja rozprawy odbędzie się w sali 2.41 bud. B4, we Wrocławiu, przy ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszamy

Szymon Duda podwójnie wyróżniony

Miło nam poinformować, że nasz doktorant, mgr inż. Szymon Duda znalazł się pośród tegorocznych laureatów Studenckiego Programu Stypendialnego zainicjowanego przez Prezydenta Wrocławia, a prowadzonego przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Otrzymał Stypendium im. Mariana Suskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych.

Warto dodać, że jest on jednym z 9 doktorantów Politechniki Wrocławskiej w gronie 23 wyróżnionych ze środowiska wrocławskiego.

Dowiedzieliśmy się również, że rozstrzygnięty został konkurs na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisja Fulbrighta: Fulbright Junior Research Award. W konkursie wzięło udział 66 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z osobami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 14 nominacji, a jedną z nich uzyskał Szymon Duda.

Tematem rozprawy Szymona Dudy jest „Ocena wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej struktur CFRP w warunkach nieproporcjonalnego wieloosiowego obciążenia” związana z zagadnieniami przewidywania trwałości zmęczeniowej powszechnie obecnych w wielu sektorach gospodarki struktur kompozytowych. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni z Wydziału Mechanicznego.

Zainteresowania naukowe Szymona Dudy koncentrują się na problematyce degradacji zmęczeniowej oraz analizie uszkodzeń materiałów inżynierskich. W szczególności obejmuje takie zagadnienia, jak zjawisko zmęczenia oraz mechanizmy uszkodzenia w włóknistych materiałach kompozytowych w tym modelowanie; opis natury pękania nowoczesnych materiałów metalowo–włóknistych; analiza uszkodzeń w materiałach kompozytowych z wykorzystaniem emisji akustycznej; metoda elementów skończonych w modelowaniu zjawisk dekohezji materiałów hybrydowych; materiały hipersprężyste — modelowanie numeryczne.

Gratulujemy!

Monitorowanie kompozytów przy pomocy siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych

Na kolejnym seminarium Pan mgr inż. Karol Wachtarczyk przedstawi wyniki będące podsumowaniem jego przewodu doktorskiego.

Tytuł pracy Monitorowanie kompozytów przy pomocy siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych, promotorami są:

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, K58, Politechnika Wrocławska
 • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Schledjewski, Chair of Processing of Composites, Montanuniversität Leoben (Austria)

Serdecznie zapraszamy

Modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w chłodziarce magnetokaloryczne

Na najbliższym seminarium (9 listopada) wysłuchamy prezentacji zatytułowanej

Modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w chłodziarce magnetokaloryczne

a prezentowanej przez Pana mgr. inż. Pawła Płuszkę z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Katedry Kriogeniki i inżynierii Lotniczej.

Pan Paweł Płuszka pracuje (pod opieką prof. Daniela Lewandowskiego) nad swoim doktoratem, którego tematyka wpisuje się w zainteresowania naukowe tak Promotora jak i jest zgodna z tematyką badawczą Katedry, w której jest zatrudniony.

Serdecznie zapraszamy

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej Magdaleny Łabowskiej

W imieniu przewodniczącej Komisji Doktorskich, Pani prof. dr hab. inż. Celiny Pezowicz, uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Pani mgr inż. Magdaleny Łabowskiej zatytułowanej „Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych”

Promotorami pracy są

 • dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny);
 • dr hab. inż. Izabela Michalak, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny).

Promotorem pomocniczym jest dr inż. Patrycja Szymczyk-Ziółkowska.

Recenzentami są:

 • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. uczelni (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny);
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej).

Obrona rozprawy odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 11:00, w sali 2.41 bud. B4.

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo_technicznej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami pierwsządrugą zamieszczono na stronie Wydziału.

Seminarium 19 października

Zgodnie z zapowiedzią na najbliższym seminarium doktoranci zaprezentują sprawozdania z postępu prac w ramach projektów wewnętrznych. Wystąpią trzy osoby:

 • Anna Wybraniec: Raport z realizacji projektu pt.Ocena porównawcza integralności strukturalnej implantów rekonstrukcyjnych kości żuchwy, w oparciu o implanty standardowe płytkowe i półotwarte z implantami uzyskanymi techniką przyrostową, stosowanymi do przywrócenia ciągłości odkształceń układu stomatognatycznego. max. 20 min + 10 min. na pytania i dyskusję
 • Kacper Surma: Raport z realizacji projektu pt. Budowa prototypowej chłodziarki magnetokalorycznej wykorzystującej materiały LaFeSi lub GdNdCeSi. max. 20 min + 10 min. na pytania i dyskusję
 • Kayode Olaleye: Report on the implementation of the project entitled Analysis and influence of aramid/epoxy composite backing on impulse loads reinforced with the top layer of a spatial structure. max. 20 min + 10 min. for question and discussion

Seminarium odbędzie się w Sali Rady Wydziału.

Zapraszamy

Publiczna obrona doktorska Matyldy Żmudzińskiej

W dniu 23 czerwca 2022, o godzinie 12:30 zaplanowana jest publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Matyldy Żmudzińskiej, zatytułowanej

Wybrane zagadnienia badań właściwości mechanicznych struktur miąższowych. Modelowanie i rozwój metody badawczej

Obrona odbędzie się w formie on-line

Promotorami pracy są:

 1. prof. dr hab. inż. [Celina Pezowicz](https://kmim.wm.pwr.edu.pl/pezowicz/Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 2. dr inż. Ewelina Świątek-Najwer (promotor pomocniczy)Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż. Antoni John Politechnika Śląska,
  Wydział Mechaniczny Technologiczny
 2. dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. uczelni
  Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

Prosimy wszystkich pracowników Katedry o udział i wspieranie doktorantki

Seminarium 1 czerwca 2022

Najbliższe seminarium poświęcone będzie dwu tematom:

 1. mgr Natalia Kaczmarczyk przedstawi swoje dotychczasowe zainteresowania naukowe związane z badaniem właściwości powłok zol-żel; będzie to pewne podsumowanie prac wykonanych w trakcie pracy magisterskiej, w której opisywała zjawiska niszczenia powłok różniących się składem chemicznym.
 2. dr Dariusz Pyka zaprezentuje stan prac nad projektowaniem i budową „Autonomicznego pojazdu CUKA «Kaktus»”, który jest pewną demonstracją dostępnych technologii.

Pani Natalia Kaczmarczyk jest doktorantką pierwszego roku. Promotorem jej pracy Doktorskiej jest prof. Jerzy Detyna, a promotorem pomocniczym dr Justyna Krzak. Natalia jest obecnie zaangażowana w projekt HyStor, gdzie zajmuje się tematem powłok ograniczających przenikanie wodoru przez materiały polimerowe.

Serdecznie zapraszamy.

Wpływ siły naciągu włókna na wytrzymałość struktury zbiornika kompozytowego

Na najbliższym seminarium Pan mgr inż. Aleksander Błachut zapozna nas podsumowaniem uzyskanych wyników podczas przygotowywania swojej dysertacji doktorskiej, zatytułowanej

Wpływ siły naciągu włókna na wytrzymałość struktury zbiornika kompozytowego

a prowadzonej pod kierownictwem:

Serdecznie zapraszamy

Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych

Na najbliższym seminarium Pani Magdalena Łabowska podsumuje swoją pracę doktorską zatytułowaną:

Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych

Promotorami pracy są:

 • dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Izabela Michalak, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych)

Promotorem pomocniczym jest

 • dr inż. Patrycja Szymczyk (Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji)

Serdecznie zapraszamy