Archiwa tagu: doktoraty

Doktorat na Uniwersytecie w Leoben

Neha Yadav jako doktorantka w Katedrze Przetwarzania Materiałów Kompozytowych

Wizytująca nas trzykrotnie Pani Neha Yadav uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Uniwersytecie w Leoben (Austria) za rozprawę pod tytułem: „Inline monitoring and control for Automated Tape Laying”. Rozprawa została również nagrodzona.

Warto podkreślić, iż część badań została zrealizowana w ramach bilateralnego programu współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem w Leoben, finansowanego w ramach umowy pomiędzy polską agencją NAWA i austriacką OeAD.

Neha Yadav z komisją egzaminacyjną: od lewej Raul Bermejo (przewodniczący), Neha Yadav (absolwent), Beata Oswald-Tranta (drugi egzaminator), Ewald Fauster (pierwszy egzaminator)

Wyniki wspólnych badań pomogły też dr inż. Karolowi Wachtarczykowi w przygotowaniu Jego rozprawy doktorskiej.

Więcej informacji o promocji w Leoben znaleźć można pod adresami:

Pani Doktor życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Karola Wachtarczyka

W dniu 12 października 2023, o godzinie 11:15, w sali 2.41 budynku B4 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Karola Wachtarczyka

Monitoring of fiber reinforced polymars using fiber Bragg gratings inscribed in highly-biefringent optical fibers

Promotorami pracy są:

 • prof. dr hab. inż Jerzy Kaleta

  (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)

 • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Schledjewski

  (Uniwersytet w Leoben, Austria)

Recenzentami są:

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

  (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny)

 • prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Wiesław Ostachowicz

  (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)

 • prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel

  (Politechnika śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Publiczna obrona pracy doktorskiej Adrianny Filipiak-Kaczmarek

W dniu 9 października 2023 na godzinę 11:15 w sali 2.41 budynku B4 zaplanowana jest publiczna obrona pracy doktorskiej Adrianny Filipiak-Kaczmarek zatytułowanej:

Wpływ starzenia na właściwości strukturalne i mechaniczne kompozytowych prętów zbrojeniowych

Promotorami pracy są:

Recenzentami pracy są

 • dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. uczelni

  (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej)

 • dr hab. inż. Małgorzata Szymiczek, prof. uczelni

  (Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Amadeusza Łaszcza

Kierownik Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej zaprasza na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Amadeusza Łaszcza na temat:

Structural, Magnetic and Micromechanical Properties of Multifunctional Ni-Mn-Ga Heusler Alloys Influenced by Elemental Doping

Obrona pracy odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 11.15 w auli budynku B4 Politechniki Wrocławskiej.

Promotorami pracy są:

 • Dr hab. Mariusz Hasiak, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta.

Recenzentami pracy są:

 • Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Dr hab. Grzegorz Dercz, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Dr hab. Inż. Marek Polański, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Rozprawa, streszczenie pracy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej BIP PWr.

Obrona doktoratu Michała Smolnickiego

We wtorek, 17 stycznia 2023 r. o godz. 1200, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Michała Smolnickiego zatytułowanej:

Description of fracture behaviour of thermoplastic FML material under mixed-mode loading conditions

Promotorami pracy sa:

 1. dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)
 2. prof. Abílio M. P. De Jesus (Uniwersytet w Porto, Portugalia)
 3. dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni promotor pomocniczy (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)

Recenzentami pracy są:

 1. dr hab. Ihor Dzioba, prof. uczelni (Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn)
 2. prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej)

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono na stronie Wydziału.

Obrona odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w aplikacji Zoom.

Prezentacja rozprawy odbędzie się w sali 2.41 bud. B4, we Wrocławiu, przy ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszamy

Szymon Duda podwójnie wyróżniony

Miło nam poinformować, że nasz doktorant, mgr inż. Szymon Duda znalazł się pośród tegorocznych laureatów Studenckiego Programu Stypendialnego zainicjowanego przez Prezydenta Wrocławia, a prowadzonego przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Otrzymał Stypendium im. Mariana Suskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych.

Warto dodać, że jest on jednym z 9 doktorantów Politechniki Wrocławskiej w gronie 23 wyróżnionych ze środowiska wrocławskiego.

Dowiedzieliśmy się również, że rozstrzygnięty został konkurs na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisja Fulbrighta: Fulbright Junior Research Award. W konkursie wzięło udział 66 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z osobami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 14 nominacji, a jedną z nich uzyskał Szymon Duda.

Tematem rozprawy Szymona Dudy jest „Ocena wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej struktur CFRP w warunkach nieproporcjonalnego wieloosiowego obciążenia” związana z zagadnieniami przewidywania trwałości zmęczeniowej powszechnie obecnych w wielu sektorach gospodarki struktur kompozytowych. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni z Wydziału Mechanicznego.

Zainteresowania naukowe Szymona Dudy koncentrują się na problematyce degradacji zmęczeniowej oraz analizie uszkodzeń materiałów inżynierskich. W szczególności obejmuje takie zagadnienia, jak zjawisko zmęczenia oraz mechanizmy uszkodzenia w włóknistych materiałach kompozytowych w tym modelowanie; opis natury pękania nowoczesnych materiałów metalowo–włóknistych; analiza uszkodzeń w materiałach kompozytowych z wykorzystaniem emisji akustycznej; metoda elementów skończonych w modelowaniu zjawisk dekohezji materiałów hybrydowych; materiały hipersprężyste — modelowanie numeryczne.

Gratulujemy!

Monitorowanie kompozytów przy pomocy siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych

Na kolejnym seminarium Pan mgr inż. Karol Wachtarczyk przedstawi wyniki będące podsumowaniem jego przewodu doktorskiego.

Tytuł pracy Monitorowanie kompozytów przy pomocy siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych, promotorami są:

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, K58, Politechnika Wrocławska
 • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Schledjewski, Chair of Processing of Composites, Montanuniversität Leoben (Austria)

Serdecznie zapraszamy

Modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w chłodziarce magnetokaloryczne

Na najbliższym seminarium (9 listopada) wysłuchamy prezentacji zatytułowanej

Modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w chłodziarce magnetokaloryczne

a prezentowanej przez Pana mgr. inż. Pawła Płuszkę z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Katedry Kriogeniki i inżynierii Lotniczej.

Pan Paweł Płuszka pracuje (pod opieką prof. Daniela Lewandowskiego) nad swoim doktoratem, którego tematyka wpisuje się w zainteresowania naukowe tak Promotora jak i jest zgodna z tematyką badawczą Katedry, w której jest zatrudniony.

Serdecznie zapraszamy

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej Magdaleny Łabowskiej

W imieniu przewodniczącej Komisji Doktorskich, Pani prof. dr hab. inż. Celiny Pezowicz, uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Pani mgr inż. Magdaleny Łabowskiej zatytułowanej „Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych”

Promotorami pracy są

 • dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny);
 • dr hab. inż. Izabela Michalak, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny).

Promotorem pomocniczym jest dr inż. Patrycja Szymczyk-Ziółkowska.

Recenzentami są:

 • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. uczelni (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny);
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej).

Obrona rozprawy odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 11:00, w sali 2.41 bud. B4.

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo_technicznej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami pierwsządrugą zamieszczono na stronie Wydziału.

Seminarium 19 października

Zgodnie z zapowiedzią na najbliższym seminarium doktoranci zaprezentują sprawozdania z postępu prac w ramach projektów wewnętrznych. Wystąpią trzy osoby:

 • Anna Wybraniec: Raport z realizacji projektu pt.Ocena porównawcza integralności strukturalnej implantów rekonstrukcyjnych kości żuchwy, w oparciu o implanty standardowe płytkowe i półotwarte z implantami uzyskanymi techniką przyrostową, stosowanymi do przywrócenia ciągłości odkształceń układu stomatognatycznego. max. 20 min + 10 min. na pytania i dyskusję
 • Kacper Surma: Raport z realizacji projektu pt. Budowa prototypowej chłodziarki magnetokalorycznej wykorzystującej materiały LaFeSi lub GdNdCeSi. max. 20 min + 10 min. na pytania i dyskusję
 • Kayode Olaleye: Report on the implementation of the project entitled Analysis and influence of aramid/epoxy composite backing on impulse loads reinforced with the top layer of a spatial structure. max. 20 min + 10 min. for question and discussion

Seminarium odbędzie się w Sali Rady Wydziału.

Zapraszamy