Archiwa tagu: efekt magnetokaloryczny

Modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w chłodziarce magnetokaloryczne

Na najbliższym seminarium (9 listopada) wysłuchamy prezentacji zatytułowanej

Modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w chłodziarce magnetokaloryczne

a prezentowanej przez Pana mgr. inż. Pawła Płuszkę z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Katedry Kriogeniki i inżynierii Lotniczej.

Pan Paweł Płuszka pracuje (pod opieką prof. Daniela Lewandowskiego) nad swoim doktoratem, którego tematyka wpisuje się w zainteresowania naukowe tak Promotora jak i jest zgodna z tematyką badawczą Katedry, w której jest zatrudniony.

Serdecznie zapraszamy

Prof. Victorino Franco

Staraniem Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej kolejny sławny naukowiec odwiedzi z cyklem wykładów Politechnikę Wrocławską. Od 11 do 14 października na naszej uczelni będzie przebywał prof. Victorino FrancoKatedry Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu w Sewilli. Wizyta organizowana jest w ramach programu Visiting Professors.

Prof. Victorino Franco uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych w 1999 r. Obecnie pracuje w Katedrze Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu w Sewilli na stanowisku profesora. Jego badania naukowe związane są z materiałami magnetycznymi stosowanymi w energetyce, włączając w to materiały magnetycznie miękkie i materiały magnetokaloryczne.

Naukowiec jest laureatem Nagrody dla Młodego Naukowca przyznawanej przez Hiszpańską Akademię Nauk Fizycznych i Orderu Królewskiego Akademii Nauk w Sewilli.
Od 2014 r. pełni funkcję sekretarza Hiszpańskiej Sekcji Towarzystwa Magnetycznego IEEE.

Prof. V. Franco opublikował ponad 145 artykułów w czasopismach naukowych, cytowanych łącznie ponad 3000 razy, co daje mu indeks Hirscha równy 27.

Program wizyty:

 • 11 października, godz. 11.15
  „Applications of magnetic materials for improving energy efficiency” – wykład otwarty (sala 117, bud. B-1, ul. Smoluchowskiego 25)
 • 12 października, godz. 11.15
  „Techniques for the characterization of magnetic materials: understanding the fundamentals to improve data quality” – seminarium otwarte – część I (sala 117, bud. B-1)
 • 12 października, godz. 13.15
  „Stoner-Wholfarth model – numerical methods” – seminarium otwarte – część II (sala 117, bud. B-1)
 • 13 października, godz. 11.15
  „Magnetocaloric effect: towards an environmental friendly refrigeration technology” – wykład otwarty (sala 2.41, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5)
 • 14 października, godz. 11.00
  „Temperature effects and phase transitions in magnetic materials” – wykład otwarty (sala nr 6. budynek II, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, ul. Okólna 2).
plakat_vp_2016_franco_

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Agaty Czernuszewicz

photo7_4Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej zawiadamiają o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr inż. Agaty Czernuszewicz na temat Właściwości magneto-mechano-kaloryczne wybranych materiałów (Gd, NiMnIn, LaFeCoSi). Wytwarzalnie, badanie zastosowanie   .

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się 20 września 2016 roku (wtorek), o godzinie 11:15, we Wrocławiu przy ulicy Łukasiewicza 5, w sali 2.41 budynku B-4.

Promotor: prof. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Promotor pomocniczy dr Daniel Lewandowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Recenzenci:

 • prof. Tomasz Palewski, Instytut PAN: Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
 • prof. Bogdan Sapiński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej (pok. 434, A-1) oraz w Bibliotece Wydziałowej (pok. 3.5.1 B-4). Streszczenie oraz recenzje prof. Palewskiegoprof. Sapińskiego dostępne są on-line.

Sprawozdania z konferencji (cd)

Na dzisiejszym seminarium (22.10.2014) w dalszym ciągu prezentowano sprawozdania z konferencji:

 1. Wojciech Błażejewski — trzy konferencje dotyczące kompozytów.
 2. Anna Zięty — dwie konferencje biomechanika, biomateriały: odporność korozyjna biomateriałów.
 3. Daniel Lewandowski – konferencja Thermag VI zjawisko magnetokaloryczne i jego zastosowania.

Materiały magnetyczne Smart

cover1Na początku roku ukazała się książka Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie, której autorem jest prof. Jerzy kaleta

Wśród obszernej grupy materiałów nazywanych krótko Smart (z ang.: sprytny, bystry, cwany), wydziela się liczną podgrupę materiałów stymulowanych polem magnetycznym (ang.: Smart Magnetic Materials – SMM). Celem zasadniczym monografii było  zaprezentowanie stanu wiedzy i własnych rezultatów w zakresie budowy, wytwarzania, badania właściwości i zastosowania SMM.

Znaczenie naukowe i inżynierskie zagadnienia jest następstwem faktu, iż różnorodne właściwości tej klasy materiałów, np. mechaniczne, cieplne, elektryczne, stymulować można polem magnetycznym. Istniejące już dziś i prognozowane przykłady nowej generacji sensorów, aktuatorów, czy tłumików w konstrukcjach militarnych i cywilnych, w budowie domów, mostów, rurociągów i sieci energetycznych, przy konstrukcji protez i inteligentnych nośników leków, przy wytwarzaniu efektywnych osłon przed polem elektromagnetycznym – są powodem koncentracji potencjału naukowego w czołowych ośrodkach naukowych i przemysłowych na problematyce SMM. […]

Więcej szczegółów i fragment książki na stronach Autora: Aktualności | Jerzy Kaleta.

Refrigerator magnets | MIT News Office

The magnets cluttering the face of your refrigerator may one day be used as cooling agents, according to a new theory formulated by MIT researchers.

The theory describes the motion of magnons — quasi-particles in magnets that are collective rotations of magnetic moments, or “spins.” In addition to the magnetic moments, magnons also conduct heat; from their equations, the MIT researchers found that when exposed to a magnetic field gradient, magnons may be driven to move from one end of a magnet to another, carrying heat with them and producing a cooling effect.

za pomocą Refrigerator magnets | MIT News Office.

Anisotropy-enhanced giant reversible rotating magnetocaloric effect in HoMn2O5 single crystals

Magnetic and magnetocaloric properties of HoMn2O5single crystals were investigated. HoMn2O5 undergoes a large conventional magnetocaloric effect around 10 K. The magnetocaloric effect was found to present a giant anisotropy. Consequently, a large magnetocaloric effect (−ΔSR,max= 12.43 J/kg K for 7 T) can be obtained simply by rotating the single crystal HoMn2O5 within the cb plane in constant magnetic field instead of moving it in and out of the magnetic field zone. This can open the way for the implementation of compact, simplified, and efficient rotary magnetic refrigerators.

The authors thank M. Castonguay and S. Pelletier for technical support and S Mansouri for the Raman spectra of HoMn2O5. We acknowledge the financial support from NSERC (Canada), FQRNT (Québec), CFI, CIFAR, and the Université de Sherbrooke.

 

Curated from scitation.aip.org

Bardzo interesujący materiał magnetokaloryczny: wystarczy go obracać w polu magnetycznym, a nie wyjmować z niego jak inne dotychczas stosowane matariały.

Seminarium 4 czerwca

Na najbliższym seminarium mgr inż. Agata Czernuszewicz przedstawi wyniki badań przeprowadzonych podczas pobytu w School of Management and Engineering Vaud (HEIG-VD), które jest częścią University of Applied Sciences Western Switzerland (HES-SO).

Badania dotyczyły zastosowania wielowarstwowych układów materiałów magnetokalorycznych w lodówkach przyszłości.

School of Management and Engineering Vaud (HEIG-VD)