Wszystkie wpisy, których autorem jest Bartosz Babiarczuk

Seminarium 8 czerwca 2016 r.

W ramach seminarium prezentację pt. „Mieszany rozwój pęknięć zmęczeniowych, a lokalność zjawisk przed frontem szczeliny” przedstawił doktorant Naszej Katedry mgr inż. Paweł Kucharski. Była to prezentacja otwierająca przewód doktorski prelegenta, której opiekunami są:
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mieczysław Szata
Promotor pomocniczy: Dr inż. Grzegorz Lesiuk.

prezentacja2

Było to ostatnie, planowe, seminarium w roku akademickim 2015/2016.

Seminarium 25 maja 2016 r.

Prelegentem Seminarium 25 maja był Pan Dr inż. Jakub Słowiński .

Dr Słowiński przedstawił prezentację traktującą o jego zainteresowaniach naukowych, obejmujących tematyką m.in.

  • procesy formowania się tkanek w szczelinie złamania,
  • stabilność układu kość-implant w czasie odbudowy szczeliny złamania,
  • adaptacyjna przebudowa tkanki kostnej.

Dr Słowiński zaprezentował analizowane przez niego systemy stabilizacji złamań kostnych, które dają największe nadzieje na uzyskanie poprawnego zrostu kości, na postawie materiałów klinicznych.

seminarium_25052016a

Seminarium 18 maja 2016 r.

W ramach Seminarium prezentację pt. „Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza” wygłosił Mgr inż. Piotr Bardziński. Prelegent podsumował wyniki swoich badań w ramach pracy doktorskiej, której promotorami są Pan Prof. dr hab. inż. Marek Rybaczuk z Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej PWr oraz Pan Dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk, rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Seminarium-finalne__www

Seminarium 11 maja 2016 r.

W ramach seminarium wystąpił Pan Dr inż. Mateusz Tykierko, kierownik Działu Usług Obliczeniowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS). Prelegent przedstawił prezentację pt. „E-SCIENCE.PL – usługi dla grup badawczych„.

Prelegent zaprezentował wybrane funkcje infrastruktury informatycznej nauki ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wspierających współpracę jak i eksperymenty in-silico. Przedstawione zostały przykłady użycia oraz możliwości dostosowania do specyficznych potrzeb użytkowników.
Poruszono zagadnienia:
– współdzielonych edytorów dokumentów,
– repozytorium cyfrowego,
– oprogramowania oraz licencji,
– możliwości obliczeń wsadowych i interaktywnych,
– narzędzi pracy grupowej.

Prezentacja_W10_K10-11.05.2016

Seminarium 27 kwietnia 2016 r.

W ramach seminarium wystąpił Pan Mgr inż. Mirosław Łukiewski z firmy FluxCom z Koszęcina. Prelegent przedstawił prezentację pt. „Wykorzystanie nowoczesnych materiałów magnetycznych do budowy wieloszczelinowych rdzeni dławików filtrów pasywnych„. Pan Mgr inż. Łukiewski jest konstruktorem z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu nietypowych konstrukcji transformatorowych. Zaprezentowane zostały rozwiązania konstrukcji transformatorów stosowanych m.in. w środkach komunikacji miejskiej czy maszynach górniczych, ale także badania nad nowymi materiałami magnetycznymi przewidzianymi do budowy dławików filtrów pasywnych. Treść wystąpienia Prelegenta była bardzo dobrym dowodem na udane połączenie badań ze styku mechaniki i elektroniki.

Interdyscyplinarność wystąpienia była powodem obecności licznej grupy gości z Wydziału Elektrycznego, w tym m.in. Prodziekana ds. Studenckich, Pana Dr. hab. inż. Leszka Pawlaczyka.

 

Seminarium 20 kwietnia 2016 r.

W ramach seminarium prezentację wygłosiła Pani Mgr inż. Anna Szczurek. Prezentacja pt. „Modyfikacja materiałów polimerowych z zastosowaniem powłok tlenkowych otrzymywanych metodą zol-żel w celu ograniczenia przenikalności gazów” była wystąpieniem otwierającym przewód doktorski prelegentki. Przedstawiona została analiza literatury, dotychczas uzyskane wyniki, a także propozycja tezy przewodu doktorskiego i idea dalszych badań.

Seminarium 6 kwietnia 2016 r.

LogoW ramach seminarium gościnnie wystąpił Pan Dr Walis Jones, który jest przedstawicielem firmy BioNavis Ltd z Finlandii. Przedstawiona została technika pomiarowa powierzchniowego rezonansu plazmonowego:
– Multi-Parametric Surface Plasmon Resonance (MP-SPR)
– dynamic analysis of surface layer
– formation and biophysical measurements of surface coatings in bio- and surface-materials.
Walis

Seminarium 16 marca 2016 r.

W ramach seminarium mgr inż. Aleksander Błachut przedstawił prezentację pt. Badania mikrostruktury i wyznaczanie właściwości mechanicznych CFRP UD dla projektu COPERNIC.

Program wystąpienia obejmował przedstawienie celu, metodyki i wyników badań wytrzymałościowych zbiorników wytrzymałościowych i płyt kompozytowych. Całość przedstawionych prac była jednym z zadań w ramach europejskiego projektu COPERNIC, którego celem jest m.in. poprawa jakości i wytrzymałości wysokociśnieniowych butli na paliwo wodorowe oraz zmniejszenie kosztów produkcji materiałów kompozytowych z jednoczesnym wzrostem jej wydajności.

seminarium-v07-shortVersion