Seminarium 11 maja 2016 r.

W ramach seminarium wystąpił Pan Dr inż. Mateusz Tykierko, kierownik Działu Usług Obliczeniowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS). Prelegent przedstawił prezentację pt. „E-SCIENCE.PL – usługi dla grup badawczych„.

Prelegent zaprezentował wybrane funkcje infrastruktury informatycznej nauki ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wspierających współpracę jak i eksperymenty in-silico. Przedstawione zostały przykłady użycia oraz możliwości dostosowania do specyficznych potrzeb użytkowników.
Poruszono zagadnienia:
– współdzielonych edytorów dokumentów,
– repozytorium cyfrowego,
– oprogramowania oraz licencji,
– możliwości obliczeń wsadowych i interaktywnych,
– narzędzi pracy grupowej.

Prezentacja_W10_K10-11.05.2016