Archiwa tagu: WCSS

Seminarium 11 maja 2016 r.

W ramach seminarium wystąpił Pan Dr inż. Mateusz Tykierko, kierownik Działu Usług Obliczeniowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS). Prelegent przedstawił prezentację pt. „E-SCIENCE.PL – usługi dla grup badawczych„.

Prelegent zaprezentował wybrane funkcje infrastruktury informatycznej nauki ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wspierających współpracę jak i eksperymenty in-silico. Przedstawione zostały przykłady użycia oraz możliwości dostosowania do specyficznych potrzeb użytkowników.
Poruszono zagadnienia:
– współdzielonych edytorów dokumentów,
– repozytorium cyfrowego,
– oprogramowania oraz licencji,
– możliwości obliczeń wsadowych i interaktywnych,
– narzędzi pracy grupowej.

Prezentacja_W10_K10-11.05.2016

Platforma E-SCIENCE.PL — Wzmocnienie potencjału zespołów naukowych

mailinngkonfa-02Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) Politechniki Wrocławskiej serdecznie zaprasza na konferencję naukową pt. „Platforma E-SCIENCE.PL – wzmocnienie potencjału zespołów naukowych’’, która będzie podsumowaniem działań nad projektem bezpłatnej platformy internetowej powstałej z myślą o polskich naukowcach i ich pracy.

Platforma E-SCIENCE.PL jest bezpiecznym miejscem w sieci logo_blackułatwiającym środowisku naukowemu przetwarzanie i gromadzenia danych, wyników badań oraz ich prezentację i wymianę. Powstała w ramach projektu SPIN-LAB i ma przede wszystkim usprawnić działalność polskich laboratoriów badawczych. Udostępniając bezpłatnie Platformę, WCSS chce pomóc wdrożyć w jednostkach naukowo-badawczych pakiety usług i aplikacji, które mają wzmacniać badania naukowe i poprawić jakość zarządzania pracą badawczą.

Konferencja odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w Sali Rektorskiej budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 40. Szczegółowy program zamieszczony jest poniżej.

Czytaj dalej Platforma E-SCIENCE.PL — Wzmocnienie potencjału zespołów naukowych

Granty obliczeniowe PRACE: nabór DECI-13 otwarty

Szanowni Państwo,

zapraszamy naukowców i przedsiębiorców, którzy mają duże zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe, do składania wniosków o granty obliczeniowe PRACE DECI, dające nieodpłatnie dostęp do superkomputerów z całej Europy.

Harmonogram naboru DECI-13:

  • Otwarcie naboru: 14 sierpnia 2015, 12:00 CEST
  • Zamknięcie naboru: 21 września 2015, 17:00 CEST
  • Dostęp do zasobów od: 18 stycznia 2016
  • Czas trwania grantu: 12 miesięcy
  • Typ dostępu: DECI (Tier-1)

W ramach przyznanego grantu można liczyć na wsparcie ze strony uczestników projektu PRACE-4IP, w tym WCSS.

Kilka zespołów z Polski miało już okazję skorzystać z zasobów Tier-1 w ramach DECI i prowadziło obliczenia na maszynach w Irlandii, Włoszech czy Hiszpanii.

Więcej szczegółów o naborze można znaleźć na stronie projektu.

Czytaj dalej Granty obliczeniowe PRACE: nabór DECI-13 otwarty

Konferencja XX-lecia WCSS

Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe (WCSS) Politechniki Wrocławskiej obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia działalności. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Technologie informatyczne dla badań i rozwoju. 20 lat Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego”, która odbędzie się 25 czerwca 2015 r. Prelegenci przybliżą zgromadzonym gościom nie tylko historię WCSS, ale i tematykę badań realizowanych z wykorzystaniem zasobów i usług Centrum. Dodatkowo, odbędzie się sesja posterowa, w trakcie której prezentowane będą projekty naukowe zrealizowane z wykorzystaniem zasobów obliczeniowych WCSS.

Na sesji posterowej zaprezentowane zostaną wyniki prac Piotra Bardzińskiego.

JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski odda do użytku nowy zasób obliczeniowy WCSS. Klaster otrzyma nazwę Bem, upamiętniając zasługi prof. Daniela J. Bema, założyciela i wieloletniego dyrektora Centrum. Korzystający z nowego superkomputera naukowcy będą mieli do dyspozycji ponad 17 tys. rdzeni obliczeniowych, o łącznej mocy obliczeniowej 640 TFLOPS. Jak wynika z listy TOP500 z listopada 2014 r. klaster plasuje się wśród 100 najszybszych komputerów świata.

Harmonogram uroczystości zaplanowanych na 25 czerwca 2015 r. znaleźć można na stronie WCSS.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

System zarządzania laboratorium

Piszą w gazetach o systemie zarządzania laboratorium. Będzie on wdrażany i u nas. Zatem krótka informacja.

Platforma internetowa służąca do przechowywania wyników prac i badań naukowych, a także do ich prezentacji i wymiany powstaje na Politechnice Wrocławskiej. „To rozwiązanie wzmocni jakość zarządzania pracą badawczą” — uważa dr inż. Mateusz Tykierko.

Informację za PAP podała Gazeta Wyborcza.

Czytaj dalej System zarządzania laboratorium

Seminarium 4 marca 2015

Szanowni Państwo,
na najbliższym Seminarium Katedry, tj. 04.03 2015r. o godzinie 11.00 odbędzie się Szkolenie, które przeprowadzą pracownicy WCSS-u (Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego) w zakresie oferowanych usług sieciowych.

Prelegenci: Szymon Kubik, Dr Karina Kornobis
Godzina rozpoczęcia : 11.00

Szkolenie ma na celu przedstawienie oferowanych przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputermowe (WCSS) zupełnie nowych usług, świadczonych w ramach projektu SPIN-LAB (Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych).

Usługi te są uzupełnieniem przygotowywanego dla Naszej Katedry systemu LIMS (Systemu zarządzania pracą w laboratorium).

W trakcie szkolenia zaprezentowany też będzie jeden z systemów przygotowany dla Uniwersytetu Medycznego. Przykład ten przybliży uczestnikom cel współpracy, jakim jest wdrożenie systemu zarządzania laboratorium.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja, 24 marca 2015 r.

Konferencja pt.: „Wzmocnienie potencjału organizacyjnego laboratoriów nauki polskiej” jest organizowana w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej (WCSS). W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wybrane wnioski z realizacji projektu SPIN-LAB w zakresie:

  • dobrych praktyk laboratoryjnych i narzędzi doskonalenia,
  • możliwości i korzyści z używania narzędzi pracy grupowej w E-SCIENCE.PL,
  • potrzeb zmian organizacyjnych,
  • dostosowania laboratoriów do realiów rynkowych,
  • możliwości udzielanego laboratoriom wsparcia przez jednostki Politechniki Wrocławskiej.

Warunki uczestnictwa Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i wysłanie do dnia 17 marca 2015 roku formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod adresem https://conference.e-science.pl/registration.

Do każdego zgłoszenia zostanie wysłana informacja potwierdzająca jego przyjęcie. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja uczestników konferencji nastąpi zgodnie z kolejnością wysyłanych zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy
o przesłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: konferencja@e-science.pl, najpóźniej do dnia 19 marca 2015r.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Termin, miejsce organizacji konferencji 
Konferencja odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. o godzinie 9:00. Rejestracja rozpocznie się od godziny 8:30. Miejscem organizacji konferencji jest budynek D-21 Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pl. Grunwaldzki 11, wejście A, hol główny (parter).

Informacja dodatkowa
Konferencja organizowana jest w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez WCSS. Podstawowym celem projektu jest unowocześnienie i usprawnienie działalności polskich laboratoriów badawczych prowadzących prace w ramach wiodących kierunków badań naukowych. Realizacja projektu polega na wdrożeniu w jednostkach naukowo-badawczych pakietu usług i aplikacji, które mają na celu wspomaganie działań laboratoryjnych i wzmocnienie jakości zarządzania organizacją pracy badawczej. Wdrożone rozwiązania będą stopniowo udostępniane w platformie E-SCIENCE.PL, przestrzeni dedykowanej środowisku naukowemu ułatwiającej współdzielenie, przetwarzanie i gromadzenia danych oraz bezpieczną prezentację i wymianę wyników badań.

Strona konferencji

Zaproszenie-na-konferencję-24-03-2015

Ewidencjonowanie utworów w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej dla potrzeb przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracowników Uczelni

Od 1 stycznia 2015 na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego 127/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie możliwości zwiększenia w roku 2015 wynagrodzeń pracowników Uczelni, każdy utwór powstały w ramach stosunku pracy powinien być zdeponowany w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej.

Za rejestrowanie utworów, które powstały w ramach stosunku pracy (zwiększone wynagrodzenie) i składanie ich w wersji elektronicznej w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej odpowiedzialni są kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych. Każdy pracownik może zarejestrować wniosek, który podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki/komórki organizacyjnej.
Procedura odbywa się za pomocą ­formularza on-line i jest opisana w instrukcji.

Deponowanie utworu w Repozytorium Wiedzy odbywa się niezależnie od dokumentowania dorobku naukowego w bazie dorobku naukowego DONA, które reguluje odrębne Zarządzenie Wewnętrzne.

Obsługą procedury deponowania i nadawania numerów zajmuje się Dział Digitalizacji i Repozytorium Wiedzy CWINT. Informacji na temat procedury rejestrowania wniosków udzielają również właściwe Oddziały Centrum przy jednostkach.

(Na podstawie http://biblioteka.pwr.wroc.pl/2531882.dhtml)

Przerwy techniczne poczty uczelnianej

Zgodnie z zapowiedziami WCSS:

w dniach 29,30 listopada w godzinach od 17:00 do 22:00 zaplanowane zostały prace konserwacyjne na serwerze aplikacji poczty. W związku z tym mogą w/w okresie moga wystąpić problemy z logowaniem się do poczty przy użyciu adresów http.

Oznacza to tyle, że poczta będzie działać, listy będą dochodzić, natomiast mogą być kłopoty z dostępem do strony e.pwr.wroc.pl. Użytkowników Horde nie powinno to dotknąć.