Archiwum kategorii: Szkolenia

Szkolenie z LabVIEW

Szukasz nowoczesnych inżynierskich rozwiązań, które umożliwią Ci realizację swoich pomysłów na studiach, a potem pomogą znaleźć dobrą pracę? A może jesteś programistą i chciałbyś poznać kompletnie inne podejście do tworzenia aplikacji – podejście dedykowane dla inżynierów wszystkich dziedzin nauki.

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników wrocławskich uczelni na VII edycję kursu programowania w języku LabVIEW, który składa się z 5 spotkań.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić — do 25 marca — formularz dostępny na stronie organizatora szkolenia.

Bezpłatne szkolenia firmy Thomson Reuters

Zapraszamy do udziału w sierpniowych szkoleniach firmy Thomson Reuters poświęconych m.in. platformie Web of Science, wskaźnikowi Impact Factor oraz tworzeniu przypisów i bibliografii w artykule lub pracy dyplomowej. Bezpłatne szkolenia odbędą się w języku polskim, on-line, za pośrednictwem platformy WebEx.

 1.  Web of Science – podstawy wyszukiwania i nawigacji
  Czwartek, 13 sierpnia 2015
  Godzina: 10:00
  Zarejestruj się
 2. Web of Science – wyszukiwanie autora
  Czwartek, 13 sierpnia 2015
  Godzina: 13:00
  Zarejestruj się
 3. Wskaźnik Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports
  Czwartek, 20 sierpnia 2015
  Godzina: 10:00
  Zarejestruj się
 4. EndNote – podstawy dla użytkowników Web of Science
  Czwartek, 20 sierpnia 2015
  Godzina: 13:00
  Zarejestruj się

Źródło: Bezpłatne szkolenia firmy Thomson Reuters

Seminarium 4 marca 2015

Szanowni Państwo,
na najbliższym Seminarium Katedry, tj. 04.03 2015r. o godzinie 11.00 odbędzie się Szkolenie, które przeprowadzą pracownicy WCSS-u (Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego) w zakresie oferowanych usług sieciowych.

Prelegenci: Szymon Kubik, Dr Karina Kornobis
Godzina rozpoczęcia : 11.00

Szkolenie ma na celu przedstawienie oferowanych przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputermowe (WCSS) zupełnie nowych usług, świadczonych w ramach projektu SPIN-LAB (Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych).

Usługi te są uzupełnieniem przygotowywanego dla Naszej Katedry systemu LIMS (Systemu zarządzania pracą w laboratorium).

W trakcie szkolenia zaprezentowany też będzie jeden z systemów przygotowany dla Uniwersytetu Medycznego. Przykład ten przybliży uczestnikom cel współpracy, jakim jest wdrożenie systemu zarządzania laboratorium.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja, 24 marca 2015 r.

Konferencja pt.: „Wzmocnienie potencjału organizacyjnego laboratoriów nauki polskiej” jest organizowana w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej (WCSS). W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wybrane wnioski z realizacji projektu SPIN-LAB w zakresie:

 • dobrych praktyk laboratoryjnych i narzędzi doskonalenia,
 • możliwości i korzyści z używania narzędzi pracy grupowej w E-SCIENCE.PL,
 • potrzeb zmian organizacyjnych,
 • dostosowania laboratoriów do realiów rynkowych,
 • możliwości udzielanego laboratoriom wsparcia przez jednostki Politechniki Wrocławskiej.

Warunki uczestnictwa Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i wysłanie do dnia 17 marca 2015 roku formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod adresem https://conference.e-science.pl/registration.

Do każdego zgłoszenia zostanie wysłana informacja potwierdzająca jego przyjęcie. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja uczestników konferencji nastąpi zgodnie z kolejnością wysyłanych zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy
o przesłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: konferencja@e-science.pl, najpóźniej do dnia 19 marca 2015r.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Termin, miejsce organizacji konferencji 
Konferencja odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. o godzinie 9:00. Rejestracja rozpocznie się od godziny 8:30. Miejscem organizacji konferencji jest budynek D-21 Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pl. Grunwaldzki 11, wejście A, hol główny (parter).

Informacja dodatkowa
Konferencja organizowana jest w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez WCSS. Podstawowym celem projektu jest unowocześnienie i usprawnienie działalności polskich laboratoriów badawczych prowadzących prace w ramach wiodących kierunków badań naukowych. Realizacja projektu polega na wdrożeniu w jednostkach naukowo-badawczych pakietu usług i aplikacji, które mają na celu wspomaganie działań laboratoryjnych i wzmocnienie jakości zarządzania organizacją pracy badawczej. Wdrożone rozwiązania będą stopniowo udostępniane w platformie E-SCIENCE.PL, przestrzeni dedykowanej środowisku naukowemu ułatwiającej współdzielenie, przetwarzanie i gromadzenia danych oraz bezpieczną prezentację i wymianę wyników badań.

Strona konferencji

Zaproszenie-na-konferencję-24-03-2015