Archiwa tagu: Konferencje

Aktywność naukowa i sprawozdania konferencyjne zespołu badawczego Mechaniki Pękania i Zmęczenia Materiałów

W środę, 30 października, Grzegorz Lesiuk przedstawi informacje na temat działalności nowo powstałego zespołu badawczego Mechaniki Pękania i Zmęczenia

W planie seminarium m.in
  • krótka relacja z konferencji PVP2019 (Pressure Vessels and Piping, San Antonio, TX, USA);
  • krótka relacja z konferencji IRAS 2019 (Porto, Portugalia);
  • krótka relacja z konferencji FMSI — Lwów 2019;
  • informacje o bieżącej współpracy naukowej i planach rozwojowych.
 

Best Student Paper Award dla doktorantki KMiIM Moniki Dudy

Właśnie zakończył się 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals w Porto. Katedrę reprezentowali prof. Mieczysław Szata, dr inż. Grzegorz Lesiuk i mgr inż. Monika Duda. W trakcie konferencji prezentowali siedem referatów i dodatkowo jeden referat z Politechniki Opolskiej oraz trzy postery.

Wysoko oceniono wkład Pani mgr Moniki Dudy, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Best Student Paper Award”.

Dodatkowo ustalono, że kolejna, jubileuszowa dwudziesta edycja konferencji będzie organizowana przez Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencja odbędzie się w dniach od 2. do 4. września 2020 r.

Informacja o konferencji

Zdjęcie 1 z 6

XXIII Krajowa Konferencja „Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych”

XXIII KK KOWBAN '2016
odbędzie się w dniach 19-21 października 2016 r.
w Hotelu Polanica Resort & Spa

wtnZ prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w XXIII Krajowej Konferencji Komputerowe wspomaganie badań naukowych”, organizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w dniach 19-21 października 2016 r. w Polanicy Zdroju.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, KOWBAN ’2016 to coroczna interdyscyplinarna ogólnopolska impreza naukowa, organizowana pod auspicjami Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Podstawowym jej celem jest integracja środowiska naukowego w Polsce wokół problematyki komputerowego wspomagania badań. Konferencja stanowi przegląd polskich osiągnięć naukowych, uzyskanych z wykorzystaniem metod badawczych wspomaganych komputerowo oraz informacji dotyczących wykorzystywanego oprogramowania aplikacyjnego, służącego komputerowemu wspomaganiu badań naukowych prowadzonych w krajowych ośrodkach naukowych i umożliwiającego podejmowanie nowych badań, w tym interdyscyplinarnych.

Termin zgłoszeń uczestnictwa i tematu: 30 czerwca 2016.

 

Seminarium 9.03.2016

Podczas seminarium 9 marca 2016 r. dr inż. Grzegorz Lesiuk przedstawił prezentację pt. Konferencja CP2015 oraz współpraca z ośrodkiem w Porto.

Konferencja The 5th International on Conference „Crack Paths” odbyła się we wrześniu 2015 r. we włoskiej miejscowości Ferrara. Tematyka konferencji traktowała w bardzo szeroki sposób o zagadnieniach z zakresu mechaniki pękania. Dr inż. Grzegorz Lesiuk podczas ww. konferencji przedstawił pracę pt. Kinetics of fatigue crack growth and crack paths in the old puddled steel after 100-years operating time, której współautorem jest prof. Mieczysław Szata.

W trakcie seminarium przedstawiona została również dotychczasowa współpraca, a także plany jej rozwoju, członków naszej katedry w osobach: dr inż. Grzegorz Lesiuk, prof. Mieczysław Szata i mgr inż. Paweł Kucharski z zespołem prof. Abilio M.P. De Jesusa z University of Porto.

Materiały konferencyjne

sem_9_03_2016

W drugiej części omówiono sprawy organizacyjne związane z wyborami.

Notatka z Seminarium 4 listopada 2015

Na Seminarium Katedry dnia 4.11.2015r. odbyły  się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Mgr inż. Michał Bardziński
Promotor: Prof. Marek Rybaczuk, PWr
Prof. AJD Zygmunt Bąk
Tytuł:Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza

Zakres prezentacji obejmował:
– cel i tezę rozprawy,
– zadania kluczowe tj.:
a) wytworzenie stopów amorficznych, ewentualnie zawierających wtrącenia fazy nanokrystalicznej,
b) zbadanie zmian wielkości badanych właściwości magnetycznych materiału w zależności od zawartości określonych składników lub/i dodatków stopowych oraz obróbki cieplnej,
c) przeprowadzenie badań mikrostruktury rozpatrywanych stopów, d) wyznaczenie podstawowych własności magnetycznych i wytrzymałościowych w szerokim zakresie temperatur.
– poziom innowacyjności pracy w Polsce i na świecie,
–  prezentację wyników badań m.in. SEM-EDX, nanotwardości, XRD, DSC, pomiarów gęstości otrzymanych próbek w formie taśm oraz materiałów „masywnych”- prętów.
– wykaz dorobku naukowego.

Prezentacja  Nr II
Prezentujący: Dr Beata Borak
Dr inż. Anna Donesz-Sikorska
Tytuł:27th European Conference on Biomaterials

Zakres prezentacji obejmował:
– omówienie tematyki  27 Europejskiej Konferencji Biomateriałow (ESB 2015)
– przybliżenie wystąpień własnych na ESB2015 tj.:
1) Silica Particles for the Design of Smart Delivery Nanotools, Autorstwa: Rafał Mech, Beata Borak, Katarzyna Łuszczyk, Daniel Lewandowski, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Jerzy Kaleta.

2) Silica Nanoparticles Stability in Model Biological Media. Atorstwa: Beata Borak, Błażej Poźniak, Rafał Wiglusz, Robert Pązik.

3) Bioactivation of SiO2 sol-gel coatings by active molecules as a method of modification of metallic implants surface, Autorstwa: Anna Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Małgorzata Krok-Borkowicz, Elżbieta Pamuła.

Prezentacja