Archiwa tagu: Nauka

Program Secundus: wyróżnieni w 2022 z naszej Katedry

Jego Magnificencja, prof. Arkadiusz Wójs ogłosił w 2021 roku program Secundus. Celem programu jest wyróżnienie 100 młodych naukowców PWr z najlepszym dorobkiem publikacyjnym osiągniętym w zakończonym roku kalendarzowym. Szczególne wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzyma 12 osób zajmujących pierwsze miejsce w grupie osób nagrodzonych w danej dyscyplinie naukowej, pozostali nagrodzeni otrzymają 5 000 zł. Pełna lista 100 wyróżnionych osób każdego roku zostanie podana do publicznej wiadomości.
W każdej dyscyplinie naukowej zostają wyróżnione osoby, których suma wartości punktowych udziałów jednostkowych jest największa.
W dziedzinie inżynieria mechaniczna, za rok 2022 wyróżnieni zostali następujący pracownicy z\ naszej katedry:

  1. dr inż. Michał Smolnicki
  2. mgr inż. Paweł Stabla
  3. dr inż. Rafał Mech
  4. dr inż. Amadeusz Łaszcz

Więcej informacji na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej.

Znamy wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych

Dosyć długo czekaliśmy na wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych. Według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lutego 2019 roku decyzje powinny być podjęte do 15 czerwca roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana. Ponoć, po tym terminie, zaczęły „wyciekać” oceny pojedynczych uczelni. Obecnie uczelnie zaczęły otrzymywać decyzje administracyjne o przyznanych kategoriach.

Jest nawet specjalna strona pozwalające prezentować przyznane kategorie, ale nie została ona jeszcze wypełniona informacjami.

Natomiast na stronach WWW uczelni zaczynają pojawiać się informacje o przyznanych kategoriach. Ogłosiła je też Politechnika Wrocławska. Dowiedzieliśmy się, że zarówno dyscyplina Inżynieria Mechaniczna jak i Inżynieria Materiałowa otrzymały kategorię A. Żadna z dyscyplin uprawianych na Politechnice Wrocławskiej nie otrzymała oceny niższej niż B+; mamy dwie oceny A+, 6 ocen A i 5 ocen B+.

Seminarium 12 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo,

na najbliższym seminarium, tj. 12 czerwca o godzinie 11:15 w sali 117 B1, wystąpi Profesor Andrzej Pękalski – znany i ceniony Fizyk (Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UWr w latach 1990-1996) a także Laureat Nagrody „Wybitnie Zasłużony dla Środowiska Naukowego Wrocławia”.

Pan Profesor A. Pękalski jest wybitnym specjalistą z zakresu modelowania m.in. złożonych układów dotyczących środowiska naturalnego i biologii.

Pan Profesor A. Pękalski zaprezentuje wystąpienie pt. „Modelowanie agentowe w pół godziny”.

Serdecznie zapraszamy!

Ważniejsze linki dotyczące Profesora Andrzeja Pękalskiego:

Seminarium 5 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo,

na najbliższym seminarium, tj. 5 czerwca, wystąpi dwójka prelegentów:
1) Pani mgr inż. Magdalena Tomanik (Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów), która wygłosi prezentację pt. „Biomimetyczny skafold do regeneracji tkanki kostnej w strefie podchrzęsntej”.
2) Pan mgr inż. Dariusz Pyka, który przedstawi temat
dotyczący stanowiska MOOG

Serdecznie zapraszamy!

Metodologia badań technicznych

Na najbliższym seminarium prof. Wacław Kasprzak podzieli się swoimi uwagami na temat metodologii badań technicznych.

Przypuszczam, że część uwag zainspirowana została wnioskami z uważnego przysłuchiwania prezentacji różnych prelegentów przedstawiających swoje zamiary badawcze.

Z całą pewnością seminarium będzie pomocne wszystkim zajmującym się planowaniem własnych działań badawczych.

Seminarium było z jednej strony kontynuacją i rozwinięciem tematyki poruszonej przez prof. Kasprzaka w grudniu 2014 roku, z drugiej zaś zapowiedzią cyklu seminariów rozwijających w sposób szczegółowy tę tematykę.

Jednym z tematów poruszonych przez prelegenta było tak zwane 10 przykazań prof. Edwarda Marczewskiego. Tekst prof. Marczewskiego pojawił się na stronach Politechniki Wrocławskiej przy okazji tworzenia w kadencji 2002–2005 Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej. Przykazania opublikowane zostały w Pryzmacie 173/174 i dziś są coraz trudniejsze do odnalezienia. W związku z tym pozwoliłem sobie udostępnić je na na naszych stronach.