Seminarium 19 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

na najbliższym seminarium wystąpi dr inż. Mirosław Bocian,  który przedstawi  swój dorobek oraz tezy przygotowywanej rozprawy habilitacyjne. Tematem prezentacji jest „Wybrane metody modelowania i identyfikacji  złożonych układów dynamicznych”.

Serdecznie zapraszamy!