Seminarium 12 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

na najbliższym seminarium wystąpi dr inż. Daniel Lewandowski, który przedstawi  swój dorobek oraz tezy przygotowywanej rozprawy habilitacyjne. Tematem prezentacji jest „Magnetyczne materiały SMART do zastosowań w układach mechanicznych”.

Serdecznie zapraszamy!