Archiwa tagu: materiały smart

Publiczna obrona pracy doktorskiej Pawła Płuszki

W piątek, 13 października, o godzinie 9:15 w sali 263 budynku A-4, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Pawła Płuszki. Tematem pracy doktorskiej jest:

Modelowanie numeryczne chłodziarki magnetokalorycznej – badanie wpływu właściwości termofizycznych płynu roboczego i struktury złoża regeneratora na przekazywanie ciepła

Promotorami pracy są:

  • dr hab. inż, Ziemowit Malecha,
  • dr hab. inż, Daniel Lewandowski (promotor pomocniczy).

Mikrostruktura i właściwości magnetomechaniczne wielofunkcjonalnych stopów Heuslera na bazie NiMnGa wykazujących efekt magnetycznej pamięci kształtu

Na najbliższym seminarium pan mgr inż. Amadeusz Łaszcz zaprezentuje efekty swojego doktoratu

Microstructure and magnetomechanical properties of multifunctional NiMnGa-based magnetic shape memory Heusler alloys

(Mikrostruktura i właściwości magnetomechaniczne wielofunkcjonalnych stopów Heuslera na bazie NiMnGa wykazujących efekt magnetycznej pamięci kształtu)

Opiekunami pracy są:

Serdecznie zapraszamy

Seminarium 10 marca 2021

Na kolejnym Seminarium prelegentami będą:

  1. prof. Daniel Lewandowski,
  2. mgr inż. Michał Smolnicki,

Prof. Lewandowski zamierza przedstawić koncepcję prac prowadzonych przez jego Zespół Badawczy Materiałów SMART.

Pan Michał Smolnicki przedstawi tematykę jego prac. Prezentacja będzie zatytułowana: Modelowanie numeryczne materiałów typu FML (Fiber Metal Laminate) oraz kompozytów — uczenie maszynowe w mechanice.

Zapraszamy

Seminarium 27 listopada 2019

Na najbliższym seminarium Pani mgr inż. Jolanta Gąsiorek zaprezentuje stan prac nad tematem:

Wpływ parametrów syntezy zol-żelowych materiałów powłokowych na ich właściwości ochronne

Dodatkowo mgr inż. Amadeusz Łaszcz przedstawi swoje dokonania w temacie:

Mikrostruktura i właściwości magnetomechaniczne wielofunkcjonalnych stopów na bazie NiMn wykazujących efekt magnetycznej pamięci kształtu

Serdecznie zapraszamy

40th Solid Mechanics Conference

Dear Colleagues and Friends,
on behalf of the international Advisory Board, the Scientific Committee and the organizing Committee it is our great pleasure to cordially invite you, together with accompanying persons, to attend the anniversary 40th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2016, scheduled for August 29 7 September 2 2016 in Warsaw, Poland. We pay much attention to keep traditionally high scientific standard of the SOLMECH conferences and We count on your contribution in our efforts organize a successful meeting.

At the same time we are doing our pest to create the possibility for exchange of ideas and research information in a pleasant and friendly atmosphere accompanied by the Chopin music in his birthplace Żelazowa Wola.
The information on the Conference is given on the conference webpage.
We lookforward to seeing old friends and meeting new ones. Yours sincerely,

Ryszard Pęcherski
Zenon Mroz

Czytaj dalej 40th Solid Mechanics Conference

Notatka z Seminarium 25 listopada 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry odbyły się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący:  Mgr inż. Anna Zięty
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych


Zakres prezentacji obejmował:
– przedstawienie definicji i rodzajów korozji
– metody badań korozyjnych
– prezentację trójelektrodowego układu pomiarowego
– krzywe polaryzacji- ocena zachowania korozyjnego materiału
– cel  przeprowadzania korozyjnych badań elektrochemicznych
– informacje dotyczące stażu w firmie ChM Implanty w Białystoku

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:  Dr inż. Daniel Lewandowski
Tytuł: Konferencja 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Azores Portugal

Informacje dotyczące konferencji:
ECCOMAS: European Community on Computational Methods in Applied Sciences
SMART 2015 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Material, Azores Portugal.

Seminarium 25 listopada 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  25.11 2015 r.  odbędą się dwie prezentacje.
1) Mgr inż. Anna Zięty zaprezentuje wystąpienie pt.: „Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych”.
W ramach tego wystąpienia zostaną omówione zagadnienia dotyczące korozji, podziału badań elektrochemicznych oraz przedstawione zostaną  informacje jakie można uzyskać analizując krzywe potencjodynamiczne.
2) Dr inż. Daniel Lewandowski  przedstawi sprawozdanie z konferencji ECCOMAS: European Community on Computational Methods in Applied Sciences SMART 2015 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Material, Azores Portugal.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Notatka z Seminarium 14 października 2015

Na Seminarium Katedry dnia 14.10.2015r.  odbyły się dwa wystąpienia, których tematykę przedstawiono poniżej.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Mgr inż. Michał Przybylski
Tytuł: „Podsumowanie stażu naukowego na University of Wollongong

Prezentacja dotyczyła stażu w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia”, w zespole Profesora Li w Australii.

W ramach prezentacji przedstawiono cele zrealizowane podczas stażu tj.:

  • zdobycie nowej wiedzy i zrealizowanie dodatkowych badań MRE w związku z doktoratem,
  • praca w międzynarodowym interdyscyplinarnym zespole,
  • uczestnictwo w badaniach prowadzonych w zespole Prof. Li oraz badań materiałów przywiezionych z Polski- nawiązanie nowych kontaktów,
  • układ IV potrójnych macierzy Halbacha, mający służyć do tłumienia drgań w budynkach podczas trzęsienia ziemi – w tym momencie w dalszym ciągu jest w trakcie przygotowywania,
  • układ o negatywnym tłumieniu z pojedynczą macierzą Halbacha wydrukowany drukarką 3D,
  • wyniki badań na reometrze.

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący: Mgr inż. Katarzyna Grabowska
Tytuł: „Letnia Szkoła Mechaniki Pękania

W ramach prezentacji przedstawiony został skrócony przebieg Letniej Szkoły Pękania w Tarnopolu Ternopil National Technical University (TNTU).
Podczas szkoły swój wykład wygłosił Profesor Jerzy Kaleta
pt.:”Design, manufacturing, modeling, monitoring and testing of high- pressure composite vessels for hydrogen storage”. Reszta uczestników brała aktywny udział w wydarzeniu. Szkole letniej, poza wykładami, towarzyszył bogaty program turystyczny.

Prezentacja