Archiwa tagu: staże

Doktorantka z PWr w Kanadzie bada uwalnianie leków z soczewek kontaktowych

Magdalena Bajgrowicz, doktorantka z Wydziału Mechanicznego PWr (fot. Lucyna Róg)

Magdalena Bajgrowicz z Wydziału Mechanicznego PWr w ramach zagranicznego stażu prowadzi badania w Centre for Contact Lens Research na kanadyjskim Uniwersytecie w Waterloo. Współpracuje z naukowcami, którzy tworzą platformę do badania procesów uwalniania i osadzania się różnych substancji z soczewek kontaktowych

Źródło: Pryzmat PWr – Wiadomości

Notatka z Seminarium 20 stycznia 2016 rok

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Dr inż. Rafał Mech
Zespół: Zespół Badawczy Metali Amorficznych
Tytuł: Podsumowanie dwumiesięcznego pobytu na UC Berkeley

Zakres prezentacji obejmował:
– Cele: przedstawienie programu „Top 500 Innovators”, jego główne założenia oraz przybliżenie uczestników programu,
– Omówienie sposobu realizacji programu,
– Prezentację uczelni UC Berkeley, CA, która była jedną z trzech uczelni goszczących uczestników programu,
– Prezentację korzyści mogących  płynąć dla Katedry dzięki uczestnictwu w programie.

Prezentacja

Seminarium 20 stycznia 2016 rok

Szanowni Państwo,
na najbliższym Seminarium Katedry tj. 20.01.2016r. wystąpi
Dr inż. Rafał Mech, który zaprezentuje wystąpienie pt.: „Podsumowanie dwumiesięcznego pobytu w Stanach Zjednoczonych na UC Berkeley”.  Podczas wystąpienia zostanie przedstawiony program Top 500 Innovators, w ramach którego Dr inż. Rafał Mech wyjechał na staż do Stanów Zjednoczonych oraz jego realizacja.

Serdecznie zapraszamy!

Notatka z Seminarium 25 listopada 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry odbyły się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący:  Mgr inż. Anna Zięty
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych


Zakres prezentacji obejmował:
– przedstawienie definicji i rodzajów korozji
– metody badań korozyjnych
– prezentację trójelektrodowego układu pomiarowego
– krzywe polaryzacji- ocena zachowania korozyjnego materiału
– cel  przeprowadzania korozyjnych badań elektrochemicznych
– informacje dotyczące stażu w firmie ChM Implanty w Białystoku

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:  Dr inż. Daniel Lewandowski
Tytuł: Konferencja 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Azores Portugal

Informacje dotyczące konferencji:
ECCOMAS: European Community on Computational Methods in Applied Sciences
SMART 2015 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Material, Azores Portugal.

Notatka z Seminarium 14 października 2015

Na Seminarium Katedry dnia 14.10.2015r.  odbyły się dwa wystąpienia, których tematykę przedstawiono poniżej.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Mgr inż. Michał Przybylski
Tytuł: „Podsumowanie stażu naukowego na University of Wollongong

Prezentacja dotyczyła stażu w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia”, w zespole Profesora Li w Australii.

W ramach prezentacji przedstawiono cele zrealizowane podczas stażu tj.:

  • zdobycie nowej wiedzy i zrealizowanie dodatkowych badań MRE w związku z doktoratem,
  • praca w międzynarodowym interdyscyplinarnym zespole,
  • uczestnictwo w badaniach prowadzonych w zespole Prof. Li oraz badań materiałów przywiezionych z Polski- nawiązanie nowych kontaktów,
  • układ IV potrójnych macierzy Halbacha, mający służyć do tłumienia drgań w budynkach podczas trzęsienia ziemi – w tym momencie w dalszym ciągu jest w trakcie przygotowywania,
  • układ o negatywnym tłumieniu z pojedynczą macierzą Halbacha wydrukowany drukarką 3D,
  • wyniki badań na reometrze.

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący: Mgr inż. Katarzyna Grabowska
Tytuł: „Letnia Szkoła Mechaniki Pękania

W ramach prezentacji przedstawiony został skrócony przebieg Letniej Szkoły Pękania w Tarnopolu Ternopil National Technical University (TNTU).
Podczas szkoły swój wykład wygłosił Profesor Jerzy Kaleta
pt.:”Design, manufacturing, modeling, monitoring and testing of high- pressure composite vessels for hydrogen storage”. Reszta uczestników brała aktywny udział w wydarzeniu. Szkole letniej, poza wykładami, towarzyszył bogaty program turystyczny.

Prezentacja

Seminarium

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  14.10 2015 wystąpią:

  1. Mgr inż. Michał Przybylski, który przedstawi prezentację pt. : „Podsumowanie stażu naukowego na University of Wollongong”. Wystąpienie będzie dotyczyło  stażu naukowego prelegenta na Uniwersytecie w Wollongong w Australii oraz obejmować będzie prezentację wyników otrzymanych w trakcie stażu.
  2. Mgr inż. Katarzyna Grabowska, która przybliży tegoroczną XIV Letnią Szkołę Mechaniki Pękania (24-25 września 2015, Tarnopol, Ukraina).

Serdecznie zapraszamy!