Archiwa tagu: korozja

Notatka z Seminarium 25 listopada 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry odbyły się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący:  Mgr inż. Anna Zięty
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych


Zakres prezentacji obejmował:
– przedstawienie definicji i rodzajów korozji
– metody badań korozyjnych
– prezentację trójelektrodowego układu pomiarowego
– krzywe polaryzacji- ocena zachowania korozyjnego materiału
– cel  przeprowadzania korozyjnych badań elektrochemicznych
– informacje dotyczące stażu w firmie ChM Implanty w Białystoku

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:  Dr inż. Daniel Lewandowski
Tytuł: Konferencja 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Azores Portugal

Informacje dotyczące konferencji:
ECCOMAS: European Community on Computational Methods in Applied Sciences
SMART 2015 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Material, Azores Portugal.

Seminarium 25 listopada 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  25.11 2015 r.  odbędą się dwie prezentacje.
1) Mgr inż. Anna Zięty zaprezentuje wystąpienie pt.: „Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych”.
W ramach tego wystąpienia zostaną omówione zagadnienia dotyczące korozji, podziału badań elektrochemicznych oraz przedstawione zostaną  informacje jakie można uzyskać analizując krzywe potencjodynamiczne.
2) Dr inż. Daniel Lewandowski  przedstawi sprawozdanie z konferencji ECCOMAS: European Community on Computational Methods in Applied Sciences SMART 2015 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Material, Azores Portugal.

Serdecznie zapraszamy!