Archiwa tagu: elastomery magnetoreologiczne

Notatka z Seminarium 14 października 2015

Na Seminarium Katedry dnia 14.10.2015r.  odbyły się dwa wystąpienia, których tematykę przedstawiono poniżej.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Mgr inż. Michał Przybylski
Tytuł: „Podsumowanie stażu naukowego na University of Wollongong

Prezentacja dotyczyła stażu w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia”, w zespole Profesora Li w Australii.

W ramach prezentacji przedstawiono cele zrealizowane podczas stażu tj.:

 • zdobycie nowej wiedzy i zrealizowanie dodatkowych badań MRE w związku z doktoratem,
 • praca w międzynarodowym interdyscyplinarnym zespole,
 • uczestnictwo w badaniach prowadzonych w zespole Prof. Li oraz badań materiałów przywiezionych z Polski- nawiązanie nowych kontaktów,
 • układ IV potrójnych macierzy Halbacha, mający służyć do tłumienia drgań w budynkach podczas trzęsienia ziemi – w tym momencie w dalszym ciągu jest w trakcie przygotowywania,
 • układ o negatywnym tłumieniu z pojedynczą macierzą Halbacha wydrukowany drukarką 3D,
 • wyniki badań na reometrze.

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący: Mgr inż. Katarzyna Grabowska
Tytuł: „Letnia Szkoła Mechaniki Pękania

W ramach prezentacji przedstawiony został skrócony przebieg Letniej Szkoły Pękania w Tarnopolu Ternopil National Technical University (TNTU).
Podczas szkoły swój wykład wygłosił Profesor Jerzy Kaleta
pt.:”Design, manufacturing, modeling, monitoring and testing of high- pressure composite vessels for hydrogen storage”. Reszta uczestników brała aktywny udział w wydarzeniu. Szkole letniej, poza wykładami, towarzyszył bogaty program turystyczny.

Prezentacja

Publiczna rozprawa doktorska mgra inż. Piotra Zająca

user_1976400_60ad36_hugeDziekan i Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej zawiadamiają o publicznej rozprawie doktorskiej mgra inż. Piotra Zająca na temat:

Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 24 czerwca 2015 r. (środa) o godzinie 13:15 we Wrocławiu, przy  ul. Łukasiewicza 5, w sali 2.41, w budynku B4.

Dziedzina: nauki techniczne dyscyplina: mechanika.

Promotor: dr hab. inż Jerzy Kaleta, prof. PWr, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny.

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż Jacek Pigłowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny.
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Klasycznej, Dział Udostępniania i Magazynowania Zbiorów Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A1), Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Centrum Wiedzy  i Informacji Naukowo Technicznej, Oddział przy Wydziale Mechanicznym (pok. 3.%.1, B4), ul. Łukasiewicza 5. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono na stronie http://www.wm.pwr.edu.pl/przewody_doktorskie,91.dhtml

 

Notatka z seminarium 20 maja 2015

Na ostatnim Seminarium Dynamiki odbyły się 3 wystąpienia. Mgr inż. Michał Przybylski zaprezentował wyniki swoich badań prowadzonych w ramach realizowanej rozprawy doktorskiej, dr inż. Wojciech Myszka wygłosił referat na temat identyfikacji parametrycznej i nieparametrycznej, natomiast mgr inż. Magdalena Bajgrowicz podsumowała swój udział w konferencji ARVO 2015.

Czytaj dalej Notatka z seminarium 20 maja 2015

Seminarium 20 maja 2015

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, 20 maja, odbędą się trzy wystąpienia:

 • mgr inż. Magdalena Bajgrowicz „Sprawozdanie z konferencji ARVO 2015 (Association for Research in Vision and Opthamology”,
 • dr inż. Wojciech Myszka „Identyfikacja (nieparametryczna)”,
 • mgr inż. Michał Przybylski „Przegląd postępów w realizacji rozprawy doktorskiej pt.: Elastomery magnetoreologiczne
  w tłumieniu drgań konstrukcji”.

Serdecznie zapraszamy!

Notatka z seminarium 25 luty 2015

Na dzisiejszym Seminarium Dynamiki gościliśmy Pana Pan mgr inż. Piotra Zająca, który przedstawił zakres swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych.
Badania, modele, identyfikacja”
Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
Promotor pomocniczy: Dr inż. Daniel Lewandowski

Czytaj dalej Notatka z seminarium 25 luty 2015

Seminarium 25 luty 2015

user_1976400_60ad36_huge

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, tj. 25 lutego, Pan mgr inż. Piotr Zając przedstawi zakres swojej rozprawy doktorskiej
pt.: „Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych.
Badania, modele, identyfikacja”
Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
Promotor pomocniczy: Dr inż. Daniel Lewandowski.

Serdecznie zapraszamy!

Seminaria Katedry

Szanowni Państwo,
z uwagi na  zimową sesję egzaminacyjną 2014/2015 informujemy,  że następne Seminarium Katedry odbędzie 25.02 2015 roku, a prelegentem będzie Pan  mgr inż. Piotr Zając, który przedstawi zakres swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja”. Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr. Promotor pomocniczy: Dr inż. Daniel Lewandowski.

Czytaj dalej Seminaria Katedry