Notatka z seminarium 27 maja 2015

Na ostatnim Seminarium Dynamiki mgr inż. Michał Królewicz i dr inż. Justyna Krzak zaprezentowali badania nad wpływem powłok krzemionkowych na właściwości magnetomechaniczne elastomerów magnetoreologicznych.


Tytuł prezentacji: Badania elastomerów magnetoreologicznych z żelazem karbonylkowym pokrytym powłokami krzemionkowymi

Prezentujący: mgr inż. Michał Królewicz, dr inż. Justyna Krzak

Prezentacja obejmowała:

  • Wprowadzenie do tematu elastomerów magnetoreologicznych (MRE),
  • Aplikacja MRE i problemy z nią związane – niekompatybilność chemiczna między matrycą (elastomer) a wypełnieniem (drobiny żelaza),
  • Zaproponowane rozwiązanie – pokrycie powłokami krzemionkowymi drobin żelaza,
  • Badania MRE z zastosowaniem 8 typów powłok krzemionkowych otrzymanych metodą zol-żel,
  • Wyznaczenie właściwości magnetomechanicznych MRE,
  • Zaobserwowany wpływ obecności powłoki na odpowiedź kompozytu na pole magnetyczne.