Publiczna rozprawa doktorska mgra inż. Piotra Zająca

user_1976400_60ad36_hugeDziekan i Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej zawiadamiają o publicznej rozprawie doktorskiej mgra inż. Piotra Zająca na temat:

Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 24 czerwca 2015 r. (środa) o godzinie 13:15 we Wrocławiu, przy  ul. Łukasiewicza 5, w sali 2.41, w budynku B4.

Dziedzina: nauki techniczne dyscyplina: mechanika.

Promotor: dr hab. inż Jerzy Kaleta, prof. PWr, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż Jacek Pigłowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny.
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Klasycznej, Dział Udostępniania i Magazynowania Zbiorów Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A1), Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Centrum Wiedzy  i Informacji Naukowo Technicznej, Oddział przy Wydziale Mechanicznym (pok. 3.%.1, B4), ul. Łukasiewicza 5. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono na stronie http://www.wm.pwr.edu.pl/przewody_doktorskie,91.dhtml

 

Seminarium 17 czerwca 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry tj.  17.06 2015 wystąpi trzech  prelegentów:

1) Dr inż. Michał Barcikowski, który przedstawi prezentację pt.: „Projekt HYPACTOR i moja inna działalność badawcza”. Prezentacja ma na celu przedstawienie i omówienie realizowanego projektu HYPACTOR, oraz zainteresowań badawczych związanych z tym projektem, a także inne, pokrewne zainteresowania naukowe prelegenta.

2) Mgr inż. Marzena Tkaczyk, która wygłosi prezentację pt.: „Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzanie, właściwości i zastosowanie”. Wystąpienie to dotyczyć będzie zrealizowanych badań z zakresu pracy doktorskiej.

3) Dr inż. Mirosław Bocian, który omówi system POLON.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja XX-lecia WCSS

Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe (WCSS) Politechniki Wrocławskiej obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia działalności. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Technologie informatyczne dla badań i rozwoju. 20 lat Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego”, która odbędzie się 25 czerwca 2015 r. Prelegenci przybliżą zgromadzonym gościom nie tylko historię WCSS, ale i tematykę badań realizowanych z wykorzystaniem zasobów i usług Centrum. Dodatkowo, odbędzie się sesja posterowa, w trakcie której prezentowane będą projekty naukowe zrealizowane z wykorzystaniem zasobów obliczeniowych WCSS.

Na sesji posterowej zaprezentowane zostaną wyniki prac Piotra Bardzińskiego.

JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski odda do użytku nowy zasób obliczeniowy WCSS. Klaster otrzyma nazwę Bem, upamiętniając zasługi prof. Daniela J. Bema, założyciela i wieloletniego dyrektora Centrum. Korzystający z nowego superkomputera naukowcy będą mieli do dyspozycji ponad 17 tys. rdzeni obliczeniowych, o łącznej mocy obliczeniowej 640 TFLOPS. Jak wynika z listy TOP500 z listopada 2014 r. klaster plasuje się wśród 100 najszybszych komputerów świata.

Harmonogram uroczystości zaplanowanych na 25 czerwca 2015 r. znaleźć można na stronie WCSS.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Materiały magnetyczne Smart – budowa, właściwości, zastosowania

„Materiały magnetyczne Smart – budowa, właściwości, zastosowania” – to tytuł seminarium naukowego, które odbędzie się we wtorek, 16 czerwca 2015 r. na Politechnice Wrocławskiej.

Wykład poprowadzi prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta z Katedry Mechaniki i lnżynieri Materiałowej PWr.

Spotkanie, którego organizatorem jest Katedra Infrastruktury Zarządzania PWr, rozpocznie się o godz. 11.15 w sali nr 117 budynku B-1 (ul. Smoluchowskiego 25).

Przewidywany czas zakończenia seminarium – godz. 13.00.

Dodatkowych informacji na temat spotkania udziela dr Jan Skonieczny – tel. 71/ 320 42 40, e-mail: jan.skonieczny@pwr.edu.pl

Seminarium 10 czerwca 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry tj.  10.06 2015 wystąpi dwóch prelegentów:

1) Dr Agnieszka Baszczuk, która przedstawi wystąpienie pt.: „Związki typu perowskitu – jak z defektów uczynić zalety”. Podczas prezentacji zostaną przybliżone perowskity z podkreśleniem ich interesujących cech. Dodatkowo przedstawione zostaną zainteresowania naukowe  Autora związane z badaniem korelacji między strukturą krystaliczną a właściwościami złożonych związków tlenkowych.

2) Dr inż. Grzegorz Lesiuk, który zaprezentuje pracę pt.: „Zmęczeniowy wzrost pęknięć w warunkach mikrostrukturalnej degradacji”. W pracy dokonany zostanie własny przegląd aktywności naukowych w zakresie teorii degradacji i jej materiałowych aspektów oraz opis pękania zmęczeniowego. Zaprezentowane zostaną dotychczasowe osiągnięcia i wyniki badań. W kolejnej części wystąpienia przedstawione zostaną prace badawcze, które są w toku oraz przewidywany zakres prac badawczych realizowanych w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy!