Badanie ankietowe dotyczące udostępniania i wykorzystania danych badawczych

Zespół Platformy Otwartej Nauki działający w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym udostępniania i wykorzystania danych badawczych przez polskich naukowców. Ankieta przeznaczona jest dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych polskich instytucji akademickich (uczelni, jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych). Kwestionariusz, którego wypełnienie zajmie ok. 15 minut, do 18 lipca 2015 r. dostępny jest pod adresem: http://ankieta2015.icm.edu.pl Opracowanie wyników niniejszego badania stanowić będzie element raportu poświęconego kwestii dostępu do danych badawczych, przygotowywanego aktualnie przez zespół Platformy Otwartej Nauki.

Źródło: Aktualności — Platforma Otwartej Nauki

Magically magnetic gadolinium : Nature Chemistry : Nature Publishing Group

Gadolin to jeden z najważniejszych materiałów używanych przez nas przy próbach skonstruowania efektywnego magnetokalorycznego urządzenia chłodzącego. Warto zapoznać się z podstawowymi faktami na jego temat.

Nazwa pierwiastka (gadolin) pochodzi z hebrajskiego 'gadol’ — wielki (i jej zapis w hebrajskim).

Both gadolinium and some of its alloys or salts play a prominent role in magnetic cooling. In this refrigeration process, a magnetic substance becomes hotter when placed under certain external magnetic field, owing to the orientation of its magnetic dipoles. Inversely when the field is removed, and the substance thermally isolated, it cools down. By varying the magnetic field, and the sample’s insulation, one shuffles entropy between the material’s electronic spin system and other degrees of freedom.

Źródło: Magically magnetic gadolinium : Nature Chemistry : Nature Publishing Group

[bibtex file=”http://kmim.wm.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/gadolin.bib”]

Prestiżowe granty dla młodych naukowców

Konsorcjum uczelni partnerskich Politechniki Wrocławskiej działające w ramach sieci T.I.M.E. Association  zaprasza młodych naukowców do aplikowania o granty z projektu ERASMUS MUNDUS, EM-EASED (Euro-Azjatycki Zrównoważony Rozwój Energetyczny).

Program  oferuje  stypendia dla doktorantów  (6-18 miesięcy , 1500 euro/mies.) i  post-doców  (6-10 miesięcy, 1800 euro/mies.) z krajów Unii Europejskiej , Japonii i Korei Południowej, których celem jest  doskonalenie umiejętności w określonej dziedzinie badawczej  w trakcie wymiany naukowców z krajów UE w uczelniach japońskich i koreańskich i vice versa.
Stypendium obejmuje także bilet lotniczy i ubezpieczenie w trakcie pobytu.
Mobilność może się rozpocząć  od 1 stycznia 2016 i zakończyć (najpóźniej) 30 czerwca 2017.

Więcej informacji na stronach Działu Współpracy Międzynarodowej stronach projektu.