Badanie ankietowe dotyczące udostępniania i wykorzystania danych badawczych

Zespół Platformy Otwartej Nauki działający w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym udostępniania i wykorzystania danych badawczych przez polskich naukowców. Ankieta przeznaczona jest dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych polskich instytucji akademickich (uczelni, jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych). Kwestionariusz, którego wypełnienie zajmie ok. 15 minut, do 18 lipca 2015 r. dostępny jest pod adresem: http://ankieta2015.icm.edu.pl Opracowanie wyników niniejszego badania stanowić będzie element raportu poświęconego kwestii dostępu do danych badawczych, przygotowywanego aktualnie przez zespół Platformy Otwartej Nauki.

Źródło: Aktualności — Platforma Otwartej Nauki