Archiwum kategorii: Efekt magnetokaloryczny

Modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w chłodziarce magnetokaloryczne

Na najbliższym seminarium (9 listopada) wysłuchamy prezentacji zatytułowanej

Modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w chłodziarce magnetokaloryczne

a prezentowanej przez Pana mgr. inż. Pawła Płuszkę z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Katedry Kriogeniki i inżynierii Lotniczej.

Pan Paweł Płuszka pracuje (pod opieką prof. Daniela Lewandowskiego) nad swoim doktoratem, którego tematyka wpisuje się w zainteresowania naukowe tak Promotora jak i jest zgodna z tematyką badawczą Katedry, w której jest zatrudniony.

Serdecznie zapraszamy

Magically magnetic gadolinium : Nature Chemistry : Nature Publishing Group

Gadolin to jeden z najważniejszych materiałów używanych przez nas przy próbach skonstruowania efektywnego magnetokalorycznego urządzenia chłodzącego. Warto zapoznać się z podstawowymi faktami na jego temat.

Nazwa pierwiastka (gadolin) pochodzi z hebrajskiego 'gadol’ — wielki (i jej zapis w hebrajskim).

Both gadolinium and some of its alloys or salts play a prominent role in magnetic cooling. In this refrigeration process, a magnetic substance becomes hotter when placed under certain external magnetic field, owing to the orientation of its magnetic dipoles. Inversely when the field is removed, and the substance thermally isolated, it cools down. By varying the magnetic field, and the sample’s insulation, one shuffles entropy between the material’s electronic spin system and other degrees of freedom.

Źródło: Magically magnetic gadolinium : Nature Chemistry : Nature Publishing Group

[bibtex file=”http://kmim.wm.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/gadolin.bib”]

Physicists solve low-temperature magnetic mystery

Ciekawe jakie będą tego konsekwencje?

Researchers have made an experimental breakthrough in explaining a rare property of an exotic magnetic material, potentially opening a path to a host of new technologies. From information storage to magnetic refrigeration, many of tomorrow’s most promising innovations rely on sophisticated magnetic materials, and this discovery opens the door to harnessing the physics that governs those materials.

za Physicists solve low-temperature magnetic mystery.

Materiały magnetyczne Smart

cover1Na początku roku ukazała się książka Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie, której autorem jest prof. Jerzy kaleta

Wśród obszernej grupy materiałów nazywanych krótko Smart (z ang.: sprytny, bystry, cwany), wydziela się liczną podgrupę materiałów stymulowanych polem magnetycznym (ang.: Smart Magnetic Materials – SMM). Celem zasadniczym monografii było  zaprezentowanie stanu wiedzy i własnych rezultatów w zakresie budowy, wytwarzania, badania właściwości i zastosowania SMM.

Znaczenie naukowe i inżynierskie zagadnienia jest następstwem faktu, iż różnorodne właściwości tej klasy materiałów, np. mechaniczne, cieplne, elektryczne, stymulować można polem magnetycznym. Istniejące już dziś i prognozowane przykłady nowej generacji sensorów, aktuatorów, czy tłumików w konstrukcjach militarnych i cywilnych, w budowie domów, mostów, rurociągów i sieci energetycznych, przy konstrukcji protez i inteligentnych nośników leków, przy wytwarzaniu efektywnych osłon przed polem elektromagnetycznym – są powodem koncentracji potencjału naukowego w czołowych ośrodkach naukowych i przemysłowych na problematyce SMM. […]

Więcej szczegółów i fragment książki na stronach Autora: Aktualności | Jerzy Kaleta.

Refrigerator magnets | MIT News Office

The magnets cluttering the face of your refrigerator may one day be used as cooling agents, according to a new theory formulated by MIT researchers.

The theory describes the motion of magnons — quasi-particles in magnets that are collective rotations of magnetic moments, or “spins.” In addition to the magnetic moments, magnons also conduct heat; from their equations, the MIT researchers found that when exposed to a magnetic field gradient, magnons may be driven to move from one end of a magnet to another, carrying heat with them and producing a cooling effect.

za pomocą Refrigerator magnets | MIT News Office.