Notatka z Seminarium 17 czerwca 2015

Na ostatnim Seminarium została wygłoszona jedna prezentacje
Mgr inż. Marzeny Tkaczyk pt.: „Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzanie, właściwości i zastosowanie”.

Tytuł prezentacji: Wybrane masywne amorficznei nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzanie, właściwości i zastosowanie

Prezentujący: Mgr inż. Marzena Tkaczyk

Promotorzy: Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr
Dr hab. Wanda Halina Ciurzyńska, prof. nadzw. PCz

Opiekun naukowy: Dr Mariusz Hasiak

Prezentacja obejmowała:

  • Cel i tezę pracy doktorskiej,
  • Wprowadzenie do tematu wytwarzania amorficznych i nanokrystalicznych stopów metalicznych,
  • Badany materiał (m.in. Fe79B20Cu1, Fe79B16Ti4Cu1, Fe79B16Mo4Cu1, Fe79B16Mn4Cu1),
  • Badania struktury materiałów (XRD,EDS/SEM, AFM, TEM),
  • Badania właściwości mechanicznych materiałów (twardość Vickers’a, nanotwardość, statyczna próba ściskania),
  • Badania właściwości magnetycznych,
  • Badania odporności na korozję elektrochemiczną,
  • Wnioski, oraz
  • Planowane badania/badania w toku.

Prezentacja