Seminarium 17 czerwca 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry tj.  17.06 2015 wystąpi trzech  prelegentów:

1) Dr inż. Michał Barcikowski, który przedstawi prezentację pt.: „Projekt HYPACTOR i moja inna działalność badawcza”. Prezentacja ma na celu przedstawienie i omówienie realizowanego projektu HYPACTOR, oraz zainteresowań badawczych związanych z tym projektem, a także inne, pokrewne zainteresowania naukowe prelegenta.

2) Mgr inż. Marzena Tkaczyk, która wygłosi prezentację pt.: „Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzanie, właściwości i zastosowanie”. Wystąpienie to dotyczyć będzie zrealizowanych badań z zakresu pracy doktorskiej.

3) Dr inż. Mirosław Bocian, który omówi system POLON.

Serdecznie zapraszamy!