Modeling of Localized Inelastic Deformation

This course provides an overview of modeling approaches used in the mechanics of inelastic materials and structures, with special attention to the objective description of highly localized deformation modes such as cracks or shear bands. It is one of the RILEM educational courses. In 2014 it attracted 21 participants from 9 European countries.
In 2015, attendance of the course can be combined with participation in CIVIL-COMP 2015 (15th Int. Conf. on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing), which takes place in the same building of the Czech Technical University in Prague on September 1-4. On top of that, on Saturday, September 5, you can watch the Birell Grand Prix, a night race downtown Prague with up to 9000 runners (you can even be one of them …).

More info: mech.fsv.cvut.cz/~milan/course2015.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Rafała Mecha

Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Mecha.

Temat rozprawy: Właściwości magnetomechaniczne kompozytów na bazie proszków z materiałów o gigantycznej magnetostrykcji.

Publiczna obrona rozprawy odbędzie się 27 maja 2015 (środa) o godzinie 13:15, we Wrocławiu przy ulicy Smoluchowskiego 25, w sali 316 w budynku B-1.

Promotor: dr hab. inż Jerzy Kaleta, prof. PWr

Recenzenci:

  • prof. dr  hab. Józef Zbroszczyk (Politechnika Częstochowska)
  • dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. PW (Politechnika Warszawska)

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece (Klasycznej), Dział Udostępniania i Magazynowania Zbiorów Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1) Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Oddział przy Wydziale Mechanicznym (pok. 3.5.1, B4), ul. Łukasiewicza 5. Streszczenie wraz z recenzjami znaleźć można na stronie www.wm.pwr.edu.pl/przewody_doktorskie,91.dhtml

Notatka z seminarium 20 maja 2015

Na ostatnim Seminarium Dynamiki odbyły się 3 wystąpienia. Mgr inż. Michał Przybylski zaprezentował wyniki swoich badań prowadzonych w ramach realizowanej rozprawy doktorskiej, dr inż. Wojciech Myszka wygłosił referat na temat identyfikacji parametrycznej i nieparametrycznej, natomiast mgr inż. Magdalena Bajgrowicz podsumowała swój udział w konferencji ARVO 2015.

Czytaj dalej Notatka z seminarium 20 maja 2015

Uwaga na podejrzane listy

W ostatnich dniach nasiliły się wypadki rozsyłania maili łudząco podobnych do korespondencji wysyłanej przez DHL i Pocztę Polską. Celem maila jest skłonienie użytkownika do kliknięcia w link/otwarcia załącznika, w wyniku czego następuje zaszyfrowanie zawartości jego komputera z żądaniem okupu za przywrócenie dostępu lub też instalacja innego złośliwego oprogramowania.

Maile te przychodzą z różnych adresów, zazwyczaj elementem wspólnym, pozwalającym je odróżnić od autentycznych, są błędy literowe lub językowe. Otwarcie takiego załącznika jest bardzo niebezpieczne!

W razie uruchomienia załącznika ryzykuje się utratę dostępu do danych na komputerze lub instalację innego, złośliwego oprogramowania (w tym przechwytującego dostęp do skrzynki mailowej oraz wysyłającego spam w Twoim imieniu).

Rekomendujemy zachowanie szczególnej ostrożności przy otwieraniu korespondencji od dostawców przesyłek.

Warto przypomnieć, iż skuteczną metodą ochrony przed tego rodzaju atakiem jest regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa i przechowywanie ich w innym urządzeniu.

Jeśli już otworzysz złośliwy załącznik, to najprawdopodobniej komputer właśnie szyfruje kolejno Twoje pliki. Natychmiast go wyłącz i zrób kopię niezaszyfrowanych plików, np. podpinając dysk pod inny komputer (nigdy odwrotnie … nie podłączaj innych nośników pod zainfekowany komputer).

Informacje na ten temat w serwisie niebezpiecznik.pl: http://niebezpiecznik.pl/post/falszywe-maile-od-poczty-polskiej-zaszyfruja-ci-dysk/

 

Seminarium 20 maja 2015

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, 20 maja, odbędą się trzy wystąpienia:

  • mgr inż. Magdalena Bajgrowicz „Sprawozdanie z konferencji ARVO 2015 (Association for Research in Vision and Opthamology”,
  • dr inż. Wojciech Myszka „Identyfikacja (nieparametryczna)”,
  • mgr inż. Michał Przybylski „Przegląd postępów w realizacji rozprawy doktorskiej pt.: Elastomery magnetoreologiczne
    w tłumieniu drgań konstrukcji”.

Serdecznie zapraszamy!

Notatka z seminarium 13 maja 2015

Na seminarium przedstawione zostały dwie prezentacje. Mgr inż. Aleksander Błachut wygłosił referat, otwierający jego przewód doktorski, na temat modelowania zbiorników wysokociśnieniowych na wodór, natomiast mgr inż. Katarzyna Grabowska zaprezentowała przeprowadzone badania dotyczące wpływu promieniowania optycznego na wzrost pietruszki korzeniowej.
Czytaj dalej Notatka z seminarium 13 maja 2015