Notatka z seminarium 13 maja 2015

Na seminarium przedstawione zostały dwie prezentacje. Mgr inż. Aleksander Błachut wygłosił referat, otwierający jego przewód doktorski, na temat modelowania zbiorników wysokociśnieniowych na wodór, natomiast mgr inż. Katarzyna Grabowska zaprezentowała przeprowadzone badania dotyczące wpływu promieniowania optycznego na wzrost pietruszki korzeniowej.

Prezentacja nr 1

Tytuł prezentacji: Przegląd zagadnień związanych z modelowaniem wysokociśnieniowych zbiorników na wodór

Prezentujący: mgr inż. Aleksander Błachut

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr

Opiekun grupy badawczej: dr inż. Grażyna Ziętek

Prezentacja obejmowała:

 • Wprowadzenie do tematyki zbiorników wysokociśnieniowych
 • Cel pracy: Obliczenia naprężeń w zbiorniku wysokociśnieniowym, wykonanym technologią nawijania,
 • Przyjęte założenia,
 • Zadania pośrednie,
 • Etapy pracy,
 • Wnioski.

Pełna prezentacja

 

Prezentacja nr 2

Tytuł prezentacji: Wpływ promieniowania optycznego na wzrost i rozwój wybranych odmian pietruszki korzeniowej

Prezentujący: mgr inż. Katarzyna Grabowska

Promotorzy: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr, dr inż. Sylwia Olsztyńska–Janus

Opiekun grupy badawczej: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr

Prezentacja obejmowała:

 • Nawiązana współpraca z ośrodkami naukowymi,
 • Cel prowadzonych badań,
 • Wprowadzenie do tematyki hodowli roślin i promieniowania elektromagnetycznego,
 • Materiał badawczy i metodyka badań,
 • Wyniki przeprowadzonych badań,
 • Podsumowanie i planowane prace,
 • Sprawozdanie z konferencji „Majówka Młodych Biomechaników 2015”, gdzie zaprezentowane zostały dwie prace:
  • Zięty A., Lachowicz M.: Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu TI6AL4V przeznaczonego na endoprotezy stawowe,
  • Grabowska K., Detyna J., Bujak H.: Wpływ czynników biostymulacyjnych na wzrost i rozwój nasion pietruszki.

Pełna prezentacja