Archiwa tagu: wodór

Horizon Europe — sukces naszego zespołu w staraniach o grant w zakresie technologii wodorowych

Zespół Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, w ramach szerszego konsorcjum europejskiego, wziął udział w konkursie HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1 Type of MGA: HORIZON-AG, o którego rozstrzygnięciu poinformowano 31. lipca br.

Projekt Economic Manufacturing Process of Recyclable Composite Materials for Durable Hydrogen Storage, o akronimie ECOHYDRO, został wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 10 mln EUR. To już drugi projekt w tym roku (poprzedni: ROAD TRHYP), który ten zespół będzie realizować. Głównym celem czteroletniego przedsięwzięcia jest opracowanie rozwiązania do masowego gromadzenia i transportu wodoru w dużych zbiornikach (od 40 do 300 kg H2 w jednym). Wodór, w zależności od aplikacji (tj. przewóz H2, zasilanie pojazdów drogowych, szynowych, wodnych, napowierzchniowy magazyn energii, lotnictwo), ma być gromadzony w kompozytowych zbiornikach wysokociśnieniowych lub kriogenicznych. Zbiorniki mają być wykonane z materiałów umożliwiających ich recykling oraz tzw. samonaprawę. W strukturę kompozytową zostanie również wbudowany system monitorujący jego stan techniczny (SHM). Istotne znaczenie dla projektu ma fakt, iż planowanymi zbiornikami zainteresowany jest koncern lotniczy Airbus.

Konsorcjum zgromadziło renomowane firmy przemysłowe i znaczących partnerów naukowych legitymujących się wieloletnim doświadczeniem w zakresie technologii wodorowych i kompozytowych, a mianowicie:

 • Institut Mines-Telecom (FR) — koordynator,
 • Airbus (FR),
 • Canoe (FR),
 • KU Leuven (BE),
 • Politechnika Wrocławska (PL),
 • Luxembourg Institute of Science and Technology (LU),
 • Arkema (FR),
 • MDP — Materials Design and Processing (IT),
 • Mahytec Sarl (FR),
 • Promat Research and Technology Centre (BE),
 • Basaltex (BE),
 • Temsa Skoda Sabanci Ulasim Araclarianonim Sirketi (TR),
 • FEV TR Otomotiv Ve Enerji Arastirmave Muhendislik Ltd Sirketi (TR),
 • H³ Luxembourg (LU).
 • Electra Commercial Vehicles (UK).

Po stronie Politechniki Wrocławskiej pracami przy przygotowaniu wniosku i badaniami kieruje dr inż. Paweł Gąsior

Występujemy w „reklamówce” Politechniki Wrocławskiej

Trwa akcja rekrutacyjna i zapewne z tego powodu pojawiła się strona zatytułowana Fenomeny. Jest też reklamowana banerami — widziałem takie na budynku C13.

W jednym z bloków filmowych, zatytułowanym Energia  występują pracownicy naszej Katerdy.

Pewno warto obejrzeć całość, ale jak kto się śpieszy może zacząć od około 20 minuty.

Konferencja: Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny

W środę 14 grudnia 2022 w godzinach 10–22 będzie miała miejsce konferencja Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny. Odbędzie się ona w budynku Concordia Design, Wyspa Słodowa 7 we Wrocławiu.

Jej organizatorami są Dolnośląska Dolina Wodorowa, Politechnika Wrocławska, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Uniwersytet PrzyrodniczyUniwersytet Ekonomiczny.

Konferencja poświęcona będzie kwestiom rozwoju gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii oraz surowca chemicznego, w tym rozwiązaniom i szansom technologii wodorowych. Konferencja podsumuje pierwszy etap rozwoju Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, w trakcie którego dokonano rejestracji organizacji oraz przeprowadzono mapowanie kompetencji i realizowanych projektów w tym zakresie w gospodarczych i naukowych instytucjach Dolnego Śląska. Zostaną zaprezentowane najważniejsze z nich na tle wodorowych inicjatyw w Polsce, Europie i świecie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji.

Seminarium 23 listopada 2022

Na najbliższym seminarium zaprezentowane zostaną dwa tematy:

 1. Pani mgr inż. Anny Gibas Raport z realizacji projektu pt. Opracowanie sposobu wytwarzania powłok do reaktorów fotokatalitycznych metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno (LPCS) z zawiesin dwutlenku tytanu.
 2. Pani mgr inż. Justyny Wolickiej Sprawozdanie z realizacji projektu pt. Badania degradacji polimerowych skafoldów do leczenia ubytków kostno-chrzęstnych w różnych warunkach przepływu płynu.

Serdecznie zapraszamy

Horizon Europe — nasz pierwszy sukces

Zespół naszej Katedry, w ramach szerszego konsorcjum europejskiego, wziął udział w konkursie HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1, który został właśnie rozstrzygnięty. Projekt „ROAD trailer design — use of Type V theRmoplastic tube with light composite structure for HYdrogen transport”, o akronimie ROAD TRHYP, został wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 500 000.00 EUR. Celem projektu jest wytworzenie wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych (typu V) o dużych objętościach, które posłużą do transportu wodoru przy pomocy tzw. rurowozów (tube-trailers). Nowa generacja zbiorników umożliwi transport wodoru o masie 1.5 tony pod ciśnieniem 700 bar. Przyjmuje się ponadto, że koszt wytworzenia zbiornika będzie niższy niż 400 € na kilogram przewożonego wodoru. Możliwe będzie ponadto wykorzystanie zbiorników do stacjonarnego gromadzenia wodoru z okresowego nadmiaru energii pochodzącej z OZE. Rozwiązania zbiorników o takich parametrach obecnie w świecie nie występują. Przykład rurowozu do ciśnieniowego transportu wodoru w zbiornikach niższych generacji pokazano poniżej.

Konsorcjum zgromadziło renomowane firmy europejskie i znaczących partnerów naukowych legitymujących się wieloletnim doświadczeniem w zakresie technologii wodorowych i kompozytowych, a mianowicie:

Pracami przy przygotowaniu wniosku i badaniami po naszej stronie kieruje Kolega dr inż. Paweł Gąsior.

Więcej informacji na temat grantu i jego celów opisane zostało na stronach Politechniki Wrocławskiej w artykule zatytułowanym: Powstaną zbiorniki, które pomieszczą aż 1,5 tony wodoru! Część prac będą prowadzić nasi naukowcy.

Życzymy całemu konsorcjum osiągnięcia zakładanych celów naukowych oraz wdrożenia do produkcji zbiorników nowej generacji.

Warto przy okazji przypomnieć, że w dorobku naszej Katedry jest to już ósmy projekt w zakresie wysokociśnieniowego gromadzenia wodoru, realizowany w ramach kolejnych programów ramowych UE (poprzednie: StorHy, InGas, HyComp, Copernic, HyPactor, HyCube, Hiphone).

„Premia” za realizację projektu HIPHONE

Miło nam poinformować, iż Minister Nauki i Edukacji, decyzją z dnia 08 marca 2022, w ramach przedsięwzięcia pn. „Premia na Horyzoncie 2”, przyznał nam wsparcie finansowe z tytułu pomyślnie zakończonego projektu międzynarodowego

HIPHONE — Wysokociśnieniowy zbiornik do magazynowania wodoru”.

Wysokość premii wynosi 245 270,00 zł, (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).

Projekt realizowany był przez kilka lat i łatwo znaleźć o nim różne informacje w Internecie.

Seminarium 6 kwietnia 2022

Na najbliższym seminarium Pani dr Justyna Krzak przedstawi stan zaawansowania prac w dwu prowadzonych przez nią projektach.

Zapewne najwięcej będzie mówić o:

 • projekcie HyStor — Improving the Efficiency of Hydrogen Storage Vessels through Novel Oxide Coatings (Poprawa jakości zbiorników do przechowywania wodoru dzięki nowatorskim powłokom tlenkowym)

  i

 • Research on the influence of self-healing, organic-inorganic sol-gel layers on the corrosion resistance and fatigue of steel in the VHCF range (Badania wpływu samonaprawiających się, organiczno-nieorganicznych warstw zol-żel na odporność korozyjną i zmęczenie stali w zakresie wysokocyklowym)

Serdecznie zapraszamy

Powołanie dra inż. Pawła Gąsiora do International Association for Hydrogen Energy Codes and Standards Division

Podczas spotkania The First International Forum on Hydrogen Codes, Standards and Safety, które odbyło się w Foshan (Chiny) w dniach 12–13.06.2019 dr inż. Paweł Gąsior został powołany do International Association for Hydrogen Energy Codes and Standards Division.

Celem tej organizacji jest wykorzystanie wyników najnowszych badań naukowych oraz najlepszych praktyk inżynierskich do rozwoju i harmonizacji norm/regulacji prawnych (RCS, Regulation-Codes-Standards) w zakresie zwiększania bezpieczeństwa stosowania technologii „wodorowych” w energetyce.

Została ona powołana w roku 2016 i skupia naukowców z USA, Japonii, Wlk. Brytanii, Chin, Francji, Kanady, Niemiec, Polski. Jej pracom przewodniczy obecnie Prof. Jinyang Zheng (Zhejiang University).

Seminarium dotyczące przechowywania wodoru i metanu

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Wydziału Chemicznego, na którym Pan Profesor Peter Pfeifer z University of Missouri (USA) wygłosi wykład zatytułowany: „Low-pressure storage of hydrogen and methane for next-generation clean vehicles: 10 years of research at the Universities of Missouri, Marseille and Montpellier”.  Seminarium odbędzie się w środę, 29 marca o godzinie 1515 w sali 220, budynek A-3.